środa, 29 kwietnia 2015

Dziękuję :)


Cześć, jestem Adaś. Od siódmego miesiąca życia jestem niepełnosprawny. Cierpię na zespół Lennoxa-Gastaut, chorobę, która opóźnia mój rozwój psycho-ruchowy.

Pragnę Wam gorąco podziękować za każde 1% przekazane na moje subkonto w Fundacji Dzieciom "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ".
Jutro ostatni dzień składania PIT-ów, więc jeśli ktoś z Was chce przekazać jeszcze swój 1% może zrobić to zgodnie z poniższą instrukcją.

Za pieniądze przekazane przez Was będzie zakupiony lek Inovelon, który jest bardzo drogi - miesięczna dawka kosztuje 700 złotych.
Tylko dzięki Waszym darowiznom będę mógł dalej przyjmować ten lek.
Każda złotówka jest dla mnie bezcenna.
Z góry bardzo Wam dziękuję.

Możliwe są także dodatkowe wpłaty, które możecie kierować na konto:

Bank BPH S.A.
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"
ul. Łomiańska 5
01-685 Warszawa

Tytułem:
25812 Cichy Adam - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.

poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Lekka piechota lorda Howe'a / Lord Howe's light infantry


W 1758 roku, podczas przygotowań do ataku na francuski fort Ticonderoga, lord Howe dowodząc swoim 55-tym pułkiem wprowadził nową jakość, która stała się inspiracją dla pozostałych oddziałów. Howe kazał skrócić mundury, czyli pozostawił swoim żołnierzom jedynie marynarki (dotychczas noszone pod kurtkami), usunięto wszelkie ozdobne koronki. Rozłożysty trójgraniasty kapelusz został przycięty na modłę kapelusza typu derby, z rondem o szerokości 6,4 cm. Opinacze zastąpiono wełnianymi leginsami.

Zmiany zaszły nie tylko w uniformach, ale przede wszystkim w taktyce. Jesienią 1757 roku, Lord Howe wziął udział w ekspedycji zwiadowczej dowodzonej przez słynnego majora Roberta Rogersa. Wiosną spotkał się ponownie z Rogersem, aby omówić z nim taktykę walki na północno-amerykańskim teatrze. Rozpoczął szkolenie swojego oddziału w marszu, formacji i walce w lesie. Odnotowano, że lord Howe wyszkolił swój 55-ty pułk, aby był równie "zręczny niczym rangersi".

Wielu historyków uznaje 55-ty pułk za pułk lekki. Dlatego figurki te mogą być traktowane zarówno jako rangersi lub jako lekka piechota.

Laleczki Northstara, pomalowane na zamówienie.

In 1758, in preparation for the attack on the French fort at Ticonderoga, lord Howe used his own 55th Regiment as an example for the rest of the army to follow. Howe had uniforms cut short, so that they came just to the men's waists, and all lace was removed from the coats as well. The cumbersome tricorn hats worn by the soldiers were cut down to brims of 2.5 inches (6.4 cm), resembling derby hats. Infantrymen were issued leggings made of wool, in place of their linen and hemp canvas gaiters.

His changes did not only affect the uniforms of the army but its tactics as well. In the fall of 1757, Lord Howe had accompanied the famous ranger Major Robert Rogers on a scouting expedition. In the spring he again met with Rogers to discuss warfare and tactics in the North American theater. He began instructing the troops in the manner of marching, forming, and fighting in the woods. One observer stated that Lord Howe had trained his 55th Regiment so well that they were as "dexterious as rangers."

Many historians have called the 55th Regiment as light infantry regiment. So these figures could be useful as rangers or light infantrymen.

The miniatures are Northstar's and painted as a commission.

poniedziałek, 20 kwietnia 2015

Gorham's Rangers


Jednym z najbardziej znanych i efektywnych oddziałów rangersów, które zostały powołane do życia w Ameryce Północnej w czasach kolonialnych byli Gorham's Rangers. Oddział ten był wzorcowy, doświadczenie oddziału Gorhama okazało się bezcenne w późniejszych latach, podczas szkolenia kolejnych kompanii rangersów, a także oddziałów prowincjonalnych, a nawet regularnych oddziałów brytyjskich przybywających do walki na pogranicze.

Na przestrzeni dziewiętnastu lat historii tego oddziału pojawiały się różne wzory umundurowania, jednakże wspólnym mianownikiem dla wszystkich lat były skórzane dżokejki, zazwyczaj noszone z daszkiem podniesionym do góry.

Figurki Northstara, pomalowane na zamówienie do Muszkietów i Tomahawków.

One of the most famous and effective ranger units raised in colonial North America were Gorham's Rangers. Gorham's unit served as the model for many future ranging companies and they helped teach frontier tactics to both American provincial troops and British regular army units.

The rangers in this unit wore a variety of different uniforms over the course of its nineteen year history. The most characteristic part of their equipment were leather "jockey caps", usually with the brim turned up.

The miniatures are Northstar's, painted for Muskets & Tomahawks as a commission.


wtorek, 14 kwietnia 2015

Brytyjski oddział leśny / British Wilderness Force


Czas złapać oddech! Po moich zmaganiach z piętnastką, pomalowałem coś dla mnie ciekawswzego w większej skali. Brytyjscy Rangersi - bo o nich mowa - są w sam raz, aby poprawić mi humor i podnieść morale. Kiedyś malowałem British Wilderness Force Northstara na własny użytek. Dziś maluję te figurki po raz kolejny, ale już na zamówienie. Ot znak czasu ;)

Time to take some breath! After my grapple with 15 mm I have painted something larger and pleasant to me. The British Rangers - these are enough to rise my morale and to cheer me up. Once I painted that Northstar's British Wilderness Force set to me. Today I paint one more time these figures, but as a commission. This is the sign of the times ;)

niedziela, 12 kwietnia 2015

Dowódcy polsko-litewscy / Polish-Lithuanian command group


Gotowe! Cały podjazd polsko-litewski do Ogniem i Mieczem jest skończony! Wszystkie figurki już spakowane, czekają na wysyłkę do klienta. Mam szczerą nadzieję, że będzie zadowolony z mojej pracy :)

Done! The whole Polish-Lithuanian skirmish war party for By Fire & Sword is already finished! All miniatures are packed and ready to dispatch to my client. I really hope he will be satisfied with these models :)

środa, 8 kwietnia 2015

Pancerni (4)


I znów figurki do Ogniem i Mieczem.

Siły polsko-litewskie zawsze chętnie powitają kilka chorągwi pancernych. Te należą wchodzą w skład sporego zamówienia, które niebawem skończę. Zostały mi tylko dwie podstawki dowódców, aby zrealizować zamówienie.

Once again miniatures for By Fire & Sword. Polish-Lithuanian forces always need some Pancerni cavalry. These are the part of large commission. Only two bases of commanders left to fulfill the client's order.

niedziela, 5 kwietnia 2015

Christus Resurrexit


Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.
(J 11,25-26)

Jezus zwyciężył, to wykonało się, szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc! Alleluja!

I am the resurrection and the life. He who believes in me will live, even though he dies; and whoever lives and believes in me will never die.
(John 11:25-26)

Glory to the Lord for Christ's Resurrection! Hallelujah!

piątek, 3 kwietnia 2015

Hescy Jegrzy / Hessen Jaegers


Kolejne zamówienie. Tym razem to hescy Jegrzy wykonani przez Perry Miniatures.

Podczas Amerykańskiej Wojny o Niepodległość, Landgraf Fryderyk II z Hessen-Kassel (było kiedyś takie małe państewko w północnej Hesji) i inni niemieccy książęta wynajęli część swoich armii na rzecz Wielkiej Brytanii, która wysłała te oddziały do walki z rebeliantami w czasie Wojny o Niepodległość Stanów Zjednoczonych. Blisko 30 tysięcy tych najemników walczyło w Ameryce Północnej. Zwano ich Hesami, gdyż najliczniejsza grupa żołnierzy pochodziła właśnie z Hesse-Kassel. Przybyli na ziemię amerykańską w zorganizowanych oddziałach z własnymi mundurami, sztandarami, uzbrojeniem i kadrą oficerską.

Another commission. This time these are the Hessen Jaegers from Perry Miniatures.

During the American Revolutionary War, Landgrave Frederick II of Hesse-Kassel (a small independent country in northern Hesse) and other German princes hired out some of their regular army units to Great Britain for use to fight against the rebels in the American revolution. About 30,000 of these men served in North America. They were called Hessians, because the largest group came from Hesse-Kassel. They came not as individuals but in entire units with their usual uniforms, flags, weapons and officers.