czwartek, 28 stycznia 2010

Bezlitosne kości / Merciless dice

Dziś rozegraliśmy bitwę w DBA w trybie wieloosobowym. Dwie armie Achemenidów starły się z połączonymi siłami Traków i Tessalów. Objąłem doództwo nad prawym skrzydłem. Postanowiłem zająć wzgórze i las moją lekką piechotą, w środku zaś mocno uderzyć kawalerią i rydwanem z kosami. Moja lekka jazda miała wykonać rajd na obóz nieprzyjaciela. Bitwa się rozpoczęła...
Today we played multiplayer DBA game. Two Achaemenid armies against the united forces of Thracians and Thessalians. I took command of Persian right wing. I wanted to capture the hill and the forest by light infantry troops, strike hard in centre with the cavalry and with the scythed chariot. My light cavalry was ordered to raid the enemy's camp. The battle had begun...


Tracka lekka jazda zepchnęła moich psiloi i zaatakowała moją lekka jazdę.
Thracian light cavalry pushed back my psiloi and engaged my light horses.


Moi psiloi zaatakowali wroga z flanki, ale niestety moja lekka jazda została zepchnięta z pola bitwy.
My psiloi flanked the enemy, but unfortunately they pushed my cavalry out from the battlefield.


Postanowiłem mocno uderzyć na lewym skrzydle, aby odwrócić uwagę trackiego generała od prawego skrzydła. Moja kawaleria i rydwan zaszarżowały na wrogą piechotę.
I decided to strike hard at left wing to divert Thracian general's attention from right wing. My cavalry and chariot charged the enemy's infantry.


Trakowie bronili swoich pozycji nadzwyczaj odważnie i agresywnie.
The Thracians defended their positions with extreme bravery and aggression.


Katastrofa! Moje centrum zostało zniszczone przez kontratak Traków. Mój generał został wdeptany w ziemię przez masy pastuchów i górali! Reszta moich sił została odrzucona!
Disaster! My centre was destroyed by Thracian counterattack. My general was overwhelmed and destroyed by shepherds and highlanders! Rest of my forces was pushed back!


Kości były bezlitosne. Wyrzuciłem jedynkę aż osiem razy. Miałem strasznego pecha oraz mądrego i sprytnego przeciwnika. Ale bawiłem się świetnie. To było bardzo udane popołudnie.
The dice was merciless. The one was thrown by me eight times. I had a bad luck and very wise and smart opponent. But I had a lot of fun. It was very pleasant afternoon.


Moim głównym przeciwnikiem był Cisza (tracki dowódca) - kliknij tu, aby odwiedzić jego blog.
My main opponent was Cisza (Thracian commander), click here to enter his blog.

poniedziałek, 25 stycznia 2010

Rydwan z kosami / Scythed chariot

(Please see below for english text)

Jest wiele ilustracji przedstawiających perski rydwan z kosami. Na obrazach tych widzimy dwóch wojowników w wozie. Prawdopodobnie jest to błąd. Ponieważ rydwan z kosami był "bronią terroru", nie powinien posiadać licznej załogi. Wręcz należałoby się spodziewać pojedyńczego woźnicy, którego szanse na przeżycie są niewielkie. Ksenofont wspomina o porzuconym przez kochankę Abradatasie, który zgłosił się na ochotnika jako samotny woźnica, aby znaleźć ucieczkę przed cierpieniami z powodu kompromitacji. Abradatas był zakuty w pełną zbroję wraz z pancernymi naramiennikami. Tę teorię zdają się potwierdzać informacje dostarczone przez płaskorzeźby wykute w balustradach świątyni Ateny Polias Nikephoros w Pergamonie.

Firma Xyston przygotowała znakomity model rydwanu z kosami z jednym woźnicą. Pojazd nie zawiera drugiego wojownika i słusznie. Malowanie tego modelu to była dla mnie prawdziwa przyjemność. Moim zdaniem Xyston jest bezsprzecznym liderem na rynku figurek do starożytności w skali 15 mm. A ten model umacnia ich pozycję.


There are many illustrations with Achaemenid scythed chariot. The chariot with two warriors is showed on these pictures. Probably this is the mistake. As the scythed chariot was a "terror-weapon" it did not need to have any large crew. Therefore we would only expect it to carry a single driver, whose combat survival expectancy would be extremely limited. Xenophon informs us that the love-lorn Abradatas voluntereed for service as a lone charioteer as an escape from sufferances of his compromised honour. Abradatas was heavily armoured in a ponoply which included defences of arms. This theory is confirmed by information supplied by the "Balustrade Reliefs" from the Temple of Athena Polias Nikephoros in Pergamon.

Xyston Miniatures is making a fantastic scythed chariot model with lone driver included. There is no second crewman and I think that's correct. I was painted this model and it was pleasure for me. I think that Xyston is unquestioned leader in 15 mm wargame miniatures of ancients. That model is confirming their position.

czwartek, 21 stycznia 2010

Pierwsza krew / The first blood

(Please see below for english text)

Wczoraj rozegrałem pierwszą bitwę moimi świeżo malowanymi Persami. Postawiłem na lekkość i ruchliwość jednostek. Moim przeciwnikiem była armia ateńska z ich morderczą falangą. Mnie jako obrońcy przypadł przywilej wyboru terenu. Wybrałem wzgórza i lasy, które przecięły pole bitwy, aby dać jak najmniej pola manewru dla hoplitów.

Armię podzieliłem na trzy dywizje:
- lewe skrzydło kawaleryjskie - jego zadaniem było obejść falangę i zaatakować obóz
- centrum złożone z piechoty miało opóźniać marsz falangi
- prawe skrzydło złożone z lekkozbrojnych - miało zająć las, utrzymać go i uniemożliwić obejście z flanki i zajęcie mojego obozu.

Plan był dobry, gorzej poszło z wykonaniem. Środkowy oddział skutecznie zablokował drogę biegnącą przez trudny teren, mimo strat udało im się zatrzymać przeciwnika. Plan upadł wraz z porażką kawalerii. Początek był wielce obiecujący - jeden oddział tessalskiej jazdy został doszczętnie rozbity, zaś drugi spędzony z pola. Jednak Ateńczycy podciągnęli na ten odcinek frontu dwa oddziały hoplitów, którzy zmasakrowali moją jazdę!

Generalnie jestem zadowolony. Popełniłem kilka błędów, z których mam zamiar wyciągnąć wnioski w przyszłości. Wiem na pewno, że muszę zwiększyć siłę uderzeniową moich Persów. Dlatego kolejnym ruchem będzie pomalowanie rydwanu z kosami i zastąpienie nim jednego oddziału psiloi. Po drugie muszę umieścić generała na rydwanie. Dwa rydwany powinny mi dać odpowiednią siłę, aby zdzierżyć w polu ciężkiej piechocie.

Zamiast stosować taktykę bardziej przystającą Trakom niż Persom, wrzucam na warsztat rydwan z kosami...


Yesterday I played my first battle with my last painted Persians. I choose light and maneuverable units. My opposing army was Athenians with their deadly phalanx. I was defender, so I prepared a terrain. I choose the hills and the woods which cut in half the battlefield. I didn't want to give the clear terrain for Athenian phalanx.

The three divisions was separated from my army:
- my left wing was cavalry units - their goal was to avoid the phalanx and to capture the enemy's camp
- my centre was infantry units - their goal was to block the Athenian phalanx
- my right wing was skirmishers hidden in the wood to protect my camp and my flank.

The plan was quite good, but finally failed. The road passed between the hills and the swamps was blocked by my central infantry units. They had casualties, but the enemy was stopped and blocked. The plan was ruined because the cavalry was defeated. At the beginning the enemy's Thessalian cavalry was beaten, one unit was destroyed and second was pushed back. But Greek reinforcements had arrived. My cavalry was slaughtered by two hoplite units!

Generally I'm satisfied. I made some mistakes which I hope I won't repeat in future. I'm sure that I must give my Persians more strength. So I have to paint a scythed chariot and I will exchange it with one psiloi unit. The second move will be placing my general on chariot. The two chariots will give me the power to fight with enemy's heavy infantry.

Instead of using the Thracian tactics - I'm starting to paint scythed chariots...

środa, 20 stycznia 2010

Huvaka


Rdzeniem perskiej kawalerii był stan szlachecki, zaś najbardziej elitarne oddziały tworzyła najwyższa szlachta. Owi możni na znak łaski króla otrzymywali podarunki. Najczęściej była to drogocenna purpurowa odzież - kantus, złota biżuteria, złoty sztylet zwany akinaka czy koń Nisajski ze złotym rzędem. Wszystkie te dary były oznaką najwyższego zaszczytu, które mieli prawo nosić wyłącznie królewscy "Przyjaciele". Zaś najgodniejsi spośród nich zwani byli królewskimi "Krewnymi", których nazwa w języku starożytnych Persów brzmiała: Huvaka.

The Persian cavalry was recruited from Persian nobility and their elite cavalry regiments was recruited from among highest social circles. These highest class-groups of Persian nobility was marked by distinctive royal gifts. Especialy it was precious purple cloth - kantus, golden jewelry, a golden dagger called akinaka or Nisaean horse with golden bridle. These all seem to be distinctive badges of status worn only by the King's "Friends". But the most important among them was King's "Kinsmen", or Huvaka in Old Persian language.

poniedziałek, 18 stycznia 2010

Perska szlachta / Persian noblemen


Trzonem kawalerii Achemenidów była średnia szlachta. Najdzielniejsi żołnierze otrzymywali nadania na nowo podbitych ziemiach, aby mogli utrzymać konia i odpowiednie uzbrojenie. Na czele konnych szlachciców stał Asapatis - Mistrz Konia. Przeciętny szlachcic był uzbrojony w grubą, pikowaną kurtkę lub skórzaną, lakierowaną zbroję - linothorax. Jego bronią były dwie włócznie zwane palta, jedna służyła do rzucania, druga do pchnięć. Przy boku nosili krótki miecz zwany acinces. Boczną bronią był czekan kawaleryjski. Podobnie jak pozostałe formacje kawaleryjskie nie używali tarcz. To właśnie kawalerii szlacheckiej państwo Achemenidów zawdzięczało swoją siłę.

The core of Achaemenid cavalry were medium noblemen. The bravest soldiers were granted by the king who distributed conquered lands among them so that they could raise horses and fight as cavalry. They served well under the command of Asapatis - Master of Horse. A nobleman was armed with hard textile jacket or linen armour - linothorax. His weapon were two spears - one thrusting and one throwing spear called palta. The nobleman carried the sword ascines and secondary weapon - a cavalry pickaxe. Persian cavalrymen haven't got any shields. The Achaemenid military strength laid in their noblemen cavalry.

sobota, 16 stycznia 2010

Perska średnia jazda / Persian medium cavalry


Pierwszy element perskiej średniej jazdy jest już gotowy. Teraz zaczynam drugi oddział. Mam nadzieję, że zdążę na czas. Inspiracją do doboru barw były ilustracje Richarda Hooka z publikacji wydawnictwa Osprey - "Alexander the Great at War".

The first element of Persian medium cavalry is already painted. Now I'm starting second unit. I hope that I will be ready on time. The choice of colors was inspired by Richard Hook's illustrations from Osprey Publishing's "Alexander the Great at War".

piątek, 15 stycznia 2010

Deadline


Umówiłem się na przyszłą środę na dwie rozgrywki w DBA. Niestety moi Achemenidzi nie mają pomalowanej średniej i ciężkiej kawalerii, że o generale nie wspomnę. W tej sytuacji muszę się sprężyć z malowaniem. Wobec tego jestem zmuszony odłożyć na tydzień łuczników Hiruma. Wtorkowy wieczór jest ostatecznym terminem zakończenia prac. Więc do roboty!

Next wednesday I will play two DBA games. Unfortunately neither my Achaemenid medium and heavy cavalry nor general are painted. In this circumstance I must make haste to paint Persians and delay the Hiruma archers. I have to finish work next tuesday. So let's paint!

wtorek, 12 stycznia 2010

Hida Unari z Gwardzistami / Hida Unari and Champion's Guard


Udało mi się skończyć element dowodzenia. Moim generałem został mianowany Hida Unari, jeden z nielicznych samurajów spoza najbliższej rodziny Kisady, który miał Glory na poziomie 6. A tyle potrzeba, aby dowodzić Gwardią. Wobec pozostałych krewnych Daimyo Klanu Kraba mam inne plany. Ale o tym kiedy indziej...

Podstawka jest kompatybilna z systemami DBA i Hordes of the Things i reprezentuje element 4Bd (Gen) dla DBA lub Blades dla HotT. Możemy wykorzystać ją do systemu Clan War - Daimyo Edition.

Inspiracją dla barw i kształtów hełmów wykonanych z Green Stuff-u, była ilustracja Craiga Mahera - The Crab Arrive. Zawsze byłem pod wrażeniem jego prac i interpretacji Krabów.


The command group is ready. Hida Unari was chosen for my army's general. Though he hasn't close connections with Kisada he is one of the most famous samurai with glory rank 6. Champion's Guard is the unit which may only be led by commander with a Glory of at least 6. For remaining Crab Daimyo's kins and key-personalities I have a diffrent plans. But I'll write about it another time...

The base is compatible with DBA - 4Bd (Gen) or Hordes of the Things - Blades. We can use it in Clan War - Daimyo Edition tabletop game.

The inspiration for my Champion's Guard painting and helmets' Green Stuff modelling was the illustration The Crab Arrive by Craig Maher. I'm always stunned by his artwork and Crab's interpretation.środa, 6 stycznia 2010

Zwiadowcy Hiruma / The Hiruma Scouts


Witam po kilkudniowej przerwie. Dopadło mnie przeziębienie i dwa dni nie byłem w stanie wziąć pędzla do ręki. Ale powoli wracam do zdrowia. Wracają też na tapetę Kraby.

Tym razem przygotowałem zwiadowców Hiruma, czyli jednego z najciekawszych rodów Klanu Kraba. Hiruma łącżą w sobie spryt i siłę. Ich ojcowizna została zagarnieta przez Krainę Cienia. Nie mają też swojego bojowego sztandaru. Powiadają: "Dopóki nie zmyjemy naszej hańby, jesteśmy jak dym na wietrze". Zwiadowcy Hiruma dobrze znają Krainy Cienia, dlatego zazwyczaj stanowią awangardę armii Kraba.

Podstawka jest kompatybilna z systemami DBA i Hordes of the Things i reprezentuje element 2Ps (DBA) lub Sneakers (HotT). Możemy wykorzystać ją do systemu Clan War - Daimyo Edition.


Hello after few days break. I'm in pain with a strep throat, it's a cause of slow painting. But I'm returning to good health. And the Crab is returning to my workbench.

This time I was preparing the scouts of the Hiruma - one of the most interesting Crab family. The Hiruma are cunning and strong. But they have lost their ancestral homelands to the power of Shadowlands. The Hiruma have no banner and refuse to carry one into battle. They say: "Until our shame is erased, we are as smoke in the wind". The Hiruma Scouts know Shadowlands well, so they are the best Crab Clan army vanguard.

The base is compatible with DBA (2Ps) or Hordes of the Things (Sneakers) elements. We can use it in Clan War - Daimyo Edition tabletop game.sobota, 2 stycznia 2010

Berserkerzy Klanu Kraba / Crab Berserkers


Przełamałem swoją niechęć do figurek firmy LW i postanowiłem użyć figurek z zestawu 2011 Samurai Warriors. Rzeźba tej firmy jest dość korpulentna, zaś figurki wysokie. Uznałem, że świetnie się nadadzą na Berserkerów Klanu Kraba. Ciężko się ich malowało, bo jakość szczegółów pozostawia wiele do życzenia. Ale efekt końcowy mnie zadowolił. Berserkerzy są duzi i groźni. I o to właśnie chodziło!

Podstawka jest kompatybilna z systemami DBA i Hordes of the Things i reprezentuje element 3Wb (DBA) lub Warband (HotT). Możemy wykorzystać ją do systemu Clan War - Daimyo Edition. Oto statystyki:


I was breaking my antipathy for miniatures sculpted by LW and I made decission to use figures from 2011 Samurai Warriors set. These figures are tall and quite chunky. But I was thinking that they'll be pretty good as Crab Berserkers. The painting was very hard task because the sculpture wasn't clear and sharp. But I'm satisfied with final effect. Berserkers are great and dangerous. And this is correct!

The base is compatible with DBA (3Wb) or Hordes of the Things (Warband) elements. We can use it in Clan War - Daimyo Edition tabletop game.


piątek, 1 stycznia 2010

Plany na Nowy Rok / A New Year's plans

Rok 2009 to był dobry rok. Urodziło mi się trzecie dziecko, zaś w domu wszyscy są zdrowi. I to jest najważniejsze.

Nie byłbym sobą, gdybym nie zechciał sobie na nadchodzący rok czegoś postanowić. Także na poletku hobbystycznym. Oto moje plany na 2010 rok:

1. Pragnę kontynuować niedawno zaczęty projekt fantastyczny związany z Legendą Pięciu Kręgów w skali 1:72. Mam zamiar przygotować dwie armie - Klanu Kraba i Lwa oraz pomalować kolekcjonersko przynajmniej po jednym elemencie do pozostałych klanów.

2. Chcę w tym roku wybrać się na "Grenadiera" oraz na "Pola Chwały"

3. Mam zamiar na "Grenadierze" z paroma osobami wziąć udział w grze o Powstaniu Warszawskim, dlatego priorytetem jest pomalowanie niezbędnych figurek. W tej chwili mam jeden pluton powstańczy i "Chwata". Muszę pomalować:
2x pluton piechoty
2x czołg Panther G
2x sekcja moździerzy oraz dowództwo
1x działo ppanc PaK40

4. Na "Pola Chwały" chcę pojechać z pełną armią perską (DBA II/7). Muszę dokończyć następujące elementy:
2x 3Cv (w trakcie malowania)
3Cv (Gen)
LCh (Gen)
SCh
4x 4Sp

5. Pragnę także dokończyć armię rzymską do DBA (II/33) w skali 1:72. Chcę dokończyć następujące elementy:
3x 4Bd (principes)
2x 4Sp (triari)

Mam jeszcze kilka pomysłów, ale nie wiem czy roku starczy, aby je zrealizować, więc na razie nie będę o nich pisał :)

A na zakończenie pragnę wszystkim czytelnikom mojego bloga życzyć wszystkiego najlepszego w nadchodzącym 2010 roku. Oby był lepszy od poprzedniego!

The year 2009 was a good year. My third child was born, all my family have good health. It's the most impotrant thing to me.

It’s my nature to organise and make things happen so I was made a New Year's hobby-plans for upcoming year:

1. I want to continue my fantasy Legend of the Five Rings in 1/72 scale project. I want to prepare Crab and Lion armies and I'll paint at least one of other clans' element for my collection.

2. I wish I could go to "Grenadier" and "Pola Chwaly" game events.

3. I'm already planning to attend with some friends a tabletop game about Warsaw Uprising at "Grenadier". It's important to paint a necessary figures. Now I have one Polish Home Army's platoon and "Chwat" - captured German AT vehicle. I have to paint:
2x infantry platoon
2x Panther G tank
2x mortar section and HQ
1x PaK40 AT gun

4. I want to play with DBA II/7 Later Achaemenid Persians army at "Pola Chwaly". I must to finish following elements:
2x 3Cv (work in progress)
3Cv (Gen)
LCh (Gen)
SCh
4x 4Sp

5. I wish I could finish my DBA II/33 Polybian Roman army in 1/72 scale. I have to finish following models:
3x 4Bd (principes)
2x 4Sp (triari)

I have some new ideas, but I don't know that I'll have time to realize them. So I don't want to write about it right now :)

At the end of my article I wish you Happy New Year!