poniedziałek, 31 maja 2010

Zimowa potyczka / Winter warfare


Jeśli sądzicie, że te monochromatyczne fotografie zostały wykonane gdzieś na zachodnim froncie w listopadzie 1944 roku - jesteście w błędzie! To zdjęcia, które zrobiłem podczas wczorajszego grania z q.b.-ą. Są tylko imitacją fotografii w starym stylu. A przy okazji - pragnę podziękować q.b.-ie za świetną pogrywę i miłe niedzielne popołudnie. Rzućcie okiem na foty z wczorajszej zimowej potyczki.


If you're thinking these monochromatic photographs were made somewhere in western front in the november 1944 - you're wrong! They're the pictures I was taking yesterday when I was wargaming with my friend - q.b. They are only imitations of old-style photographs. By the way - I would like to thank q.b. for fantastic gameplay and nice sunday afternoon. Please take a look at the pictures from our winter warfare.

niedziela, 30 maja 2010

Sikhowie z Brenem / Sikh Bren team


Kolejna piątka konwersji Sikhów została ukończona. Tym razem także użyłem laleczek Revella. Trzy pozy od lewej wyjąłem z pudełka "Scottish Infantry, 8th Army". Reszta jak ostatnio to "British Infantry". Mam sporo pomysłów na kolejne konwersje, ale skończyły mi się głowy w turbanach, co spowoduje opóźnienie w produkcji dalszych Sikhów. Muszę więc kupić kolejne pudełko "Arab Warriors". Tymczasem, aby nie tracić czasu zacznę malować niemieckich spadochroniarzy. Oczywiście z bitwy pod Monte Cassino.
Another five Sikh conversions were done. This time I was using also Revell figures. The three poses from left were taken from "Scottish Infantry, 8th Army". The rest were taken from "British Infantry". I have a lot of ideas for next conversions, but lack of heads with the turbans causes the delay of another Sikh production. I had to buy a new "Arab Warriors" set. Meanwhile I will paint the German paratroopers. Of course from battle of Monte Cassino.

piątek, 28 maja 2010

Na krzywy ryj / Through the back door


Lubię swoje osiedle mieszkaniowe. Dziś na warszawskim Bemowie grał legendarny, heavy metalowy zespół - AC/DC. Dokładnie w pobliżu mojego domu, więc oszczędziłem sto siedemdziesiąt złotych na bilecie. Teraz czekam na Metallikę i Slayera. Pojawią się w moim sąsiedztwie w czerwcu :)


I like my residential area. AC/DC - the legendary heavy metal band played the concert in Warsaw at Bemowo airport's runway today. Exactly close to my house that great show was organized, so I save my 50$ and I saw the band for free. Now I'm waiting for Metallica and Slayer. They will arrive to my neighbourhood in June :)

sobota, 22 maja 2010

Sikhowie - konwersje Revella / Sikhs - the Revell conversions


Kolejne pięć sikhijskich konwersji przygotowałem z zestawu Revella "British Infantry". Wybrałem te figurki, aby uzupełnić użyte dotychczas modele Italeri. A ponadto posiadają one ciekawe wyposażenie tj. dodatkowe sakwy czy skórzaną kamizelkę. Ale muszę przyznać, że nie przepadam za figurkami Revella. Są wykonane ze zbyt miękkiego plastiku, zaś niektóre mają dziwaczne pozy. Żołnierz z granatem wygląda niczym tancerz na lodzie. Mimo to mam zamiar użyć niektóre z tych modeli ponownie w najbliższej przyszłości. Na szczęście figurki Italeri i Revell doskonale się razem prezentują.

Another five Sikh conversions are made from Revell "British Infantry" set. I chose those figures because they have diffrent poses than Italeri's and have more interesting equipment e.g. additional pouches or leather jerkin. But I must confess I don't like Revell miniatures. They are made from too soft plastic and have a strange poses. The soldier with grenade looks like a dancer on the ice. Nevertheless I'll use some Revell's figures in near future. Luckily the Italeri and Revell sets are mixing together with fine results.

poniedziałek, 17 maja 2010

Pięciu Sikhów / The five Sikhs


Zaledwie tydzień temu zakończył się "Grenadier 2010", a już rozpocząłem przygotowania do "Grenadiera 2011". Wraz z kolegami z Forum Strategie podjęliśmy decyzję, że zrobimy cztery bitwy o Monte Cassino. Ja zadeklarowałem się, że pomaluję część figurek z 4-tej Dywizji Indyjskiej, II-go Korpusu Polskiego, niemieckiej 1-szej Dywizji Spadochronowej i francuskiego Korpusu Ekspedycyjnego.

Pomalowałem pięć próbnych figurek do plutonu Sikhów z 4-tej Indyjskiej. Użyłem figurek z zestawu Italeri "British Infantry", zaś głowy wziąłem także z zestawu Italeri "Arab Warriors". Myślę, że wyglądają jak prawdziwi Sikhowie. Jestem zadowolony z mojego dłubania, więc zabieram się za konwersję kolejnych Hindusów.

The "Grenadier 2010" is ended a week ago, but I was starting the preparations for "Grenadier 2011". With my friends of Forum Strategie we made a decission we will make the four battles of Monte Cassino. I was declaring that I will paint part of figures for Indian 4th Infantry Division, Polish II Corps, German 1st Parachute Division and French Expeditionary Corps.

I painted five test figures of Sikh platoon of Indian 4th. The miniatures are taken from Italeri "British Infantry" set converted with Italeri's "Arab Warriors" heads. I think they look like a true Sikhs. I'm satisfied of my works and I'm starting to convert next five Indians.


środa, 12 maja 2010

Retrospekcja / A retrospection


Dziś chcę Wam pokazać kolejny zestaw fotek z sobotniego "Grenadiera". Tym razem zdjęcia naszej rozgrywki zostały wykonane przez utalentowanego profesjonalistę. Bartek, znany jako bnk na Forum Strategie zrobił te wspaniałe foty przy użyciu jego dokonałego aparatu Nikona. Wielkie dzięki dla bnk za udostępnienie jego genialnych fotografii!
Today I want to show you another pack of pictures from saturday "Grenadier" game event. This time the photos of our wargame was made by a talented professionalist. Bartek also known as bnk at Forum Strategie was taking the great pictures with his fantastic Nikon camera. Thanks a lot to bnk for sharing his stunning pics!
wtorek, 11 maja 2010

Synowie Koryntu / Sons of Corinth


Rozpocząłem nowy malarski projekt. Jest to armia Syrakuz z IV-III w. p. n. e. Jestem w trakcie malowania pierwszej dywizji, która będzie kompatybilna z armią Sycylijczyków do DBA (I/52i). Hoplici mają wzory na tarczach w sycylijskim stylu, przeważająca większość z nich posiada hełmy typu korynckiego. Są oni potomkami osadników z Koryntu, dlatego ich ekwipunek jest także w stylu korynckim. Moja dywizja wejdzie w skład armii Syrakuz, którą przygotowuję do systemu Field of Glory. Ale będę mógł także wykorzystać ich jako koryncki sojuszniczy kontyngent w mojej niedokończonej armii Sparty. Tak więc pierwsza połowa złożona z obywateli jest gotowa. Teraz rozpoczynam malowanie drugiej połowy tego oddziału, czyli czterech elementów metojków.


I was starting a new painting project. It's an IV-III BC army of Syracuse. Now I'm painting the first division, it will be compatible with DBA I/52i Siciliot army. The hoplites have Sicilian shield patterns and overwhelming majority of them have Corinthian helmets. They are descendants of colonists from Corinth, so they have Corinthian-style equipment. My division will be a part of Field of Glory Syracusan army. But I could use these hoplites as Corinthian allies of my unfinished Spartan army. So, the first half (made of citizen hoplites) is ready. Now I'm starting to paint a second half of this hoplite unit - the four elements of Syracusan metoikoi.

niedziela, 9 maja 2010

Grenadier - dzień drugi / Grenadier - the second day

Dziś na "Grenadierze" wziąłem udział turnieju DBA. Ale cały czas moja uwaga była zaprzątnięta scenariuszem do Ambush Alley rozgrywanym na sąsiednim stole. Akcja miała miejsce gdzieś w Afryce. Muszę wyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego systemu. Sądzę, że czas rozpocząć nowy projekt malarski :) Zerknijcie na kilka dzisiejszych zdjęć:
Today I played in DBA tournament at "Grenadier" wargame gamesday event. But I looked up the Ambush Alley scenario at neighbouring table. The action took place somewhere in Africa. I must confess that I'm impressed by this skirmish system. I think that I had to start new painting project :) Please look at some photos from today: