sobota, 30 kwietnia 2011

Midnight Man


Dziś o północy moja Fantastyczna Czwórka została wreszcie skompletowana. Do zespołu dołączył Adaś, wśród położnych i lekarzy znany jako Midnight Man. Niektóre jego zdolności już się objawiły. Posiadł już umiejętność zapadania w Głęboki Sen, zna także Porażający Krzyk oraz potrafi zrobić Przerażającą-Kupę. Wciąż pracujemy nad odkryciem jego kolejnych nadnaturali. Pozostała część teamu jest wielce zadowolona z nowego nabytku :)

Today at midnight my own Fantastic Four Team was completed. The new member is Adam also known among nurses and doctors as Midnight Man. Some of his special powers were recognized! His most famous feats are Deep Sleep, Smiting Cry and Crap of Terror. We are still working to discover his other supernatural powers. The rest of the Team are very satisfied of new member :)

środa, 27 kwietnia 2011

Sikhijski oddział dowodzenia / Sikh Command Team


Witam po przerwie. Miałem nieco problemów technicznych - padł mi twardy dysk. Ale w międzyczasie skonwertowałem i pomalowałem kolejny oddział Sikhów do naszego Projektu Monte Cassino. Tym razem to dowództwo plutonu - porucznik, radiooperator, sanitariusz, oraz obsługa PIAT-a i lekkiego moździerza. Tak więc cały pluton Sikhów jest gotowy. Wkrótce naprawię mojego peceta i zrobię zdjęcia wszystkich 37 żołnierzy w dastarach. Dziś mogę tylko zaprezentować Wam jedynie zdjęcie ostatnio pomalowanego oddziału. Bądźcie więc czujni!

Hello after a break. I had some technical problems - my hard disc was damaged. But meanwhile I converted and painted another Sikh unit for our Monte Cassino Project. This time it's platoon HQ - leutnant, radio-operator, medic, PIAT and light mortar teams. So the whole Sikh platoon is already finished. Soon I will repair my PC and I'll take some pictures of all 37 men in dastaras. Now I can only show you the image of last painted command unit. So stay tuned!

poniedziałek, 18 kwietnia 2011

Pluton Sikhów się powiększa / Increasing the Sikh platoon


Dziesięć miesięcy temu skonwertowałem i pomalowałem dwie drużyny Sikhów na potrzeby będącego wówczas w powijakach Projektu Monte Cassino. Użyłem wówczas figurek wyprodukowanych przez Caesara, Italeri and Revella. Ostatnio postanowiłem zwiększyć ilość drużyn i dorzucić trzecią do plutonu moich Hindusów. Tym razem użyłem ostatniego zestawu Plastic Soldier Company - Late War British Infantry 1944-45. Nadszedł czas, aby zacząć malować grupę dowodzenia moich Sikhów.

Ten months ago I converted and painted two squads of Sikhs dedicated to our Monte Cassino Project. At that time I used the miniatures made by Caesar, Italeri and Revell. Last time I made a decission to increase the number of squads and to add third squad to my Indian platoon. This time I used the recent Plastic Soldier Company's Late War British Infantry 1944-45 set. Now it's time to start the HQ of the Sikh platoon paintjob.

czwartek, 14 kwietnia 2011

Gdzie jest Wally? / Where's Waldo?


Dziś w klubie mieliśmy gościa, odwiedził nas Thomas (nasz koleżka z Łodzi). Spędziliśmy popołudnie przygotowując kolejne elementy terenu do naszego Projektu Monte Cassino. Ja skupiłem się na przemalowaniu moich znaczników, aby osiągnąć właściwy kolor podstawek. Teraz jestem pewny, że doskonale pasują do podłoża góry. Gdy położyłem skończone markery na makiecie, Thomas spytał: "Gdzie jest Wally?" Tym pytaniem trafił w sedno :)

Przy okazji - chcę Wam pokazać kolejne figurki niemieckich spadochroniarzy. Te testowe modele wyszły spod pędzla Taliona. Wkrótce zademonstruje nam cały pluton, gdy go tylko pomaluje.

Today Thomas (our friend from Lodz) visited our club. We spent the afternoon with terrain making for our Monte Cassino Project. I focused on re-painting my markers to achieve the proper colour of the bases. Now I think they're well-matched to the background of the mountain. When I put the finished markers on the ground, Thomas aked: "Where's Waldo?". It's a good question :)

By the way - another Fallschirm miniatures were revealed. The trial minis were painted by Talion. Soon the whole platoon will be painted.


niedziela, 10 kwietnia 2011

Polegli / Killed in battle


Zrobiłem nieco znaczników do naszego Projektu Monte Cassino. Zabitych Brytyjczyków i Polaków wyciągnąłem z zestawu Late War British Infantry 1944-45 niedawno wypuszczonego przez Plastic Soldier Company. Zestaw wszedł na rynek w samą porę :)

I prepared some markers for our Monte Cassino Project. The dead British and Poles are taken from recent Plastic Soldier Company's Late War British Infantry 1944-45. The set was released just in time :)

środa, 6 kwietnia 2011

Grupa dowodzenia z oddziałem snajperskim / HQ with sniper team


Skończyłem grupę dowodzenia plutonu SS wraz z oddziałem snajperskim. Tym razem wybrałem wzór kamuflażu Oak B. Ponieważ kangurki SS były dwustronne - żołnierze mieli możliwość wyboru maskowania wiosennego lub jesiennego. Jak widać na zdjęciach - wzory są bardzo podobne. Jedyna różnica jest w kolorystyce - zielony jest wiosenny, zaś zółty jesienny.

Mój oddział oprócz zwykłego oddziału dowodzenia z radiooperatorem ma dodatkowo przydzielonego snajpera z obserwatorem. Wkrótce załaduję moje ostatnio malowane jednostki na Hanomagi, snajper i obserwator zabiorą się w jednym pojeździe z pozostałymi żołnierzami kadry dowódczej. Niestety malowanie pojazdów musi poczekać, gdyż muszę pomalować to i owo na front śródziemnomorski. Projekt Monte Cassino nieubłaganie zbliża się do terminu premiery, więc pośpiech jest wskazany!

Headquaters of Waffen SS platoon and sniper team are finished. This time I chose Oak B camo pattern. Because the SS smocks had double sided pattern - the soldiers had an option of wearing the spring or autumn version. As we can see at the images - a pattern was similar. The only diffrence were colours - green for spring camo and yellow for autumn.

My unit apart from standard HQ with radio has additional sniper with observer team. Soon I will mount my three last painted units on Hanomags, the sniper and observer will be mounted with rest of headquater's soldiers. But the painting of vehicles must be delayed, because I have to paint some elements for Mediterranean theatre. Monte Cassino Project deadline fast approaching!