poniedziałek, 24 grudnia 2012

Euangelion


Niech Bóg Wam pobłogosławi szczęściem i zdrowiem!
W Wigilię Bożego Narodzenia życzę Wam i Waszym rodzinom wszystkiego co najlepsze.
Wesołych Świąt!

May God bless you with all the happiness and health!
On Christmas Eve I'm sending the best wishes to you and your families.
Merry Christmas!

sobota, 15 grudnia 2012

Możni późnych Achemenidów / Late Achaemenid noblemen


Perscy możni stanowili rdzeń imperium Achemenidów. Potęga satrapów leżała w ich rękach. Najdzielniejsi byli nagradzani przez Króla Królów kolejnymi nadaniami na nowo podbitych ziemiach. Uzbrojeni byli w twarde tekstylne pikowane lub utwardzane zbroje (linothorax). Czasem uzbrojenie było niewidoczne, być może lekka zbroja łuskowa była zakładana pod obszerną tunikę. Kawalerzyści walczyli używając dwóch włóczni zwanych palta, jedną zazwyczaj miotali w przeciwnika, zaś drugą używali do pchnięć. Dodatkowym uzbrojeniem był miecz zwany ascines, czasem używali kawaleryjskiego toporka. W IV w.p.n.e. Perscy jeźdźcy nie używali tarcz.

Domalowałem dwie kolejne podstawki perskiej jazdy (pierszy szereg) i dołączyłem do tych pomalowanych trzy lata temu do DBA (tylny szereg). Tym samym udało mi się sformować kolejny zgrabny oddziałek do Impetusa lub do Field of Glory.

Persian noblemen were the core of Achaemenid empire. The satrapal strength laid in their hands. The bravest soldiers were granted by the King of the Kings who distributed conquered lands among them. Armed with hard textile jacket or linen armour (linthorax). Sometimes no armour was visibled, probably a light scale armour was worn under a baggy tunic. Cavalrymen fought with using of two spears - one thrusting and one throwing - called palta. Their secondary weapon was sword called ascines, sometimes they used cavalry axes. In IV century BC the Persian cavalrymen fought without shields.

I have painted two new bases of Persian cavalry (front rank) and merged them with those painted three years ago for DBA (rear rank). In that way new unit for Impetus or Field of Glory has been finished.


niedziela, 9 grudnia 2012

Gniew tyrana / Wrath of the tyrant


Dziś wpadłem do warszawskiego "Wargamera", aby stoczyć bitkę w Field of Glory między armią tyrana Syrakuz (Beza) a kartagińskim korpusem ekspedycyjnym (Kadzik i ja) wysłanym na Sycylię, aby zwiększyć wpływy kartagińskiej kolonii Lilibeo. Rzućcie okiem na krótką fotorelację okraszoną paroma komentarzami.

Today I met with friends in Warsaw's "Wargamer" to fight a Field of Glory battle between Syracusan tyrant's army (Beza) against Carthaginian expeditionary forces (Kadzik and me) dispatched to Sicily by the fleet to increase the power of Carthaginian colony Lilibeo. Please take a look at my short photo-relation furnished with some comments.

Armia Kartaginy nadciągnęła! Nasz dowódca wygłosił mowę, aby podnieść ducha w sercach najemników.
Carthaginian army have arrived! Our commander made the speech to increase the morale of the mercenaries.


Tyran Syrakuz także wygłosił mowę. Jego obywatele i najemni hoplici wznieśli swój bojowy okrzyk.
The tyrant of Syracuse made his speech too. His citizen and mercenary hoplites shouted their warcry.


Jazda helleńska ruszyła, aby zająć dogodną pozycję na wzgórzu.
Hellenistic cavalry started up to take a position on the higher ground.


"Nacierają na nas!" - zawyli Numidowie. "Zginiecie skurczybyki! - krzyknęła galijska jazda.
"They are attacking us!" - Numidians shouted. "Die you bastards!" - the Gallic cavalrymen cried.


Tymczasem harcownicy rozpoczęli swój śmiertelny taniec.
Meanwhile the skirmishers have started their deadly struggles.


Nasi Numidowie oczyścili pole. Ale cholerni Grecy przepłoszyli naszych hiszpańskich caetrati. "W nogi!" - krzyknęli, a panika udzieliła się libijskim najemnikom.
Our Numidians have cleaned out the field. But damned Greeks scared our Spanish caetrati. "Flee!" - they shouted and panic seized Libian mercenaries.


Na ten widok ekipa Gallów mocno się wkurzyła i rzuciła się w szale do ataku, niestety ostatniego w ich życiu. W międzyczasie nasza kawaleria dogorywała wycinana przez jazdę Syrakuzan.
Gallic warband have entered into bloodlust and Gaul mercenaries charged thoughtlessly last time in their lives. Meanwhile our cavarly have started to die overwhelmed by Syracusan horsemen.


Duch bojowy upadł całkiem w sercach naszych najemnych Libijczyków, centrum falangi pękło.
The fighting spirit fell in the hearts ouf our Libyan mercenaries and centre of the phalanx has been broken.


Krajobraz po bitwie. Dziś Syrakuzy skopały nasze kartagińskie tyłki :)
After the battle. Today Syracusans have kicked our Carthaginian bottoms :)

poniedziałek, 3 grudnia 2012

Lekka jazda Baktrów / Bactrian light horsemen


Całkiem niedawno listonosz dostarczył mi paczuszkę z Xystona, dzięki temu mogłem poważnie ruszyć z malowaniem mojej armii Achemenidów do Impetusa. Na dobry początek pomalowałem lekką jazdę z Baktrii. Uwielbiam ich kolorowy, a zarazem tajemniczy styl.

Baktrowie byli lojalnymi poddanymi perskich władców. Po podboju Sogdiany, na południu od rzeki Oxus (Amu-Daria), Aleksander spotkał się z niezwykle silnym oporem. Po dwóch latach krwawej kampanii udało mu się tylko częściowo ujarzmić tę krainę, co wielce drażniło jego ambicję zdobywcy. Po śmierci Aleksandra i Pierwszej Wojnie Diadochów Baktria stała się częścią Imperium Seleukidów.

Tak więc ci kolorowi jeźdźcy staną się nie tylko częścią wojsk Achemenidów, ale także mogą się nadawać jako najemnicy armii perskiej Aleksandra lub Seleukidów. Czyli całkiem udany zaciąg :)

The delivery from Xyston has arrived so I could start to paint my Impetus Achaemenid army. To make a good beginning I've started with Bactrian light horsemen. I love their colourful and mysterious style.

The Bactrians were loyal allies to Achaemenid Persian empire. After Alexander's conquest of Sogdiana in the south, beyond the Oxus river (Amu-Darya), he met strong resistance. After two years of war and a strong insurgency campaign, Alexander managed to establish little control over Bactria which he was annoyed at. After Alexander's death and First Diadoch War Bactria became a part of the Seleucid Empire.

So these colourful horsemen aren't be only proper for Achaemenid army, but they may come in useful for Alexandrian Imperial or Seleucid armies too. It's a very nice recruitment :)