niedziela, 27 czerwca 2010

Karpatczycy we Włoszech / The Carpathians in Italy


Po krótkiej przerwie powróciłem do mojego projektu związanego z Monte Cassino. Tym razem zrobiłem kilka prostych przeróbek, a następnie pomalowałem pierwszą drużynę z 3-ciej Dywizji Strzelców Karpackich. Wykorzystałem nieco figurek z zestawu 6077 firmy Italeri "British 8th Army". Wypełniłem przestrzenie między szortami a obuwiem przy pomocy Green Stuff-u oraz umieściłem kieszenie na lewych nogawkach. Tym samym udało mi się zrobić doskonałe brytyjskie letnie mundury z frontu włoskiego. Niektóre hełmy mają białe orły - emblematy malowane przez niektórych polskich żołnierzy. Mam zamiar zrobić cały pluton przy użyciu tej metody.


After a break I was returning to my Monte Cassino project. This time I was making some simple conversions and I was painting the first squad of the Polish 3rd Carpathian Rifle Division. I was using several figures from Italeri's set 6077 "British 8th Army". I was filling spaces between the shorts and the shoes with Green Stuff and I was making the pockets on the left legs. In this way I have the perfect summer British uniforms for Italian front. Some helmets have the white eagles - emblems painted by some polish soldiers. I want to create a whole platoon by using this method.

wtorek, 22 czerwca 2010

Cesarska piechota morska - druga drużyna / Imperial marines - the second squad


Skończyłem drugą drużynę cesarskiej piechoty morskiej. Tym razem wybrałem kolor uniformów z roku 1943 z okresu bitwy o Tarawę. Figurki, które zostały wykonane przez firmę Waterloo 1815 (zestaw "Japanese Infantry") są najlepszym wyborem dla tego okresu. Niestety jakość rzeźby i plastiku pozostawiają wiele do życzenia. Niewielka ilość figurek Japończyków na rynku powoduje wiele trudności. Tak więc muszę malować to co mi wpadnie w ręce bez narzekania. Dojrzewam do kupna metalowych Japończyków.
I was finishing the second squad of Imperial marines. This time I was chosing the 1943 uniform pattern from battle of Tarawa. The figures sculpted by Waterloo 1815 ("Japanese Infantry" set) are the best choice for this period. Unfortunately the sculpture and plastic aren't the best I was painting. Lack of Japanese miniatures causes problems. So I had to paint all available figures without complaints. I think I should buy some metal Japanese.

czwartek, 17 czerwca 2010

Na krzywy ryj II / Through the back door (part II)


Wczoraj Wielka Czwórka zagrała koncert nieopodal mojego podwórka. Moim zdaniem najlepiej wypadła Metallica. Anthrax i Slayer też byli nieźli. Trochę mnie zawiódł Megadeth. Oczywiście cały koncert obejrzałem za friko. W przyszłym roku będzie grał Iron Maiden i Rammstein. Farciarz ze mnie :)
Yesterday the Great Four had a concert near my backyard. IMHO the best was Metallica. Anthrax and Slayer was pretty good. I was little disappointed by Megadeth. Of course all festival I saw for free. Iron Maiden and Rammstein will play in my neigbourhood next year. I'm a lucky fellow :)

niedziela, 13 czerwca 2010

Piekielna autostrada / Hell's highway


Dziś rozegrałem z q.b.-ą i Wookushem dwa interesujące scenariusze, które wydarzyły się gdzieś w Normandii. Pierwszy to była misja ratunkowa. Tygrys numer 007 został uszkodzony, naszym zadaniem było odnaleźć go i naprawić słynny czołg Michaela Wittmanna. Misję zakończyliśmy sukcesem. Kolejnym zadaniem była misja eskortowa. Naszym celem była osłona Sturmtigera i odprowadzenie go w dół ulicy do bezpiecznej strefy. Brytyjczycy walczyli agresywnie i z zaciekłością, ale liczne straty spowodowały, że stracili cały impet. W ostatnim desperackim i samobójczym ataku osiągnęli cel. Sturmtiger został unieruchomiony i przegraliśmy. To była bardzo dramatyczna bitwa. Dzięki chłopaki za dwie świetne bitki!
Today I was playing with q.b. and Wookush two interesting scenarios somewhere in Normandy. The first one was the rescue mission. Tiger no. 007 had damaged and our goal was to find and repair the Wittmann's tank. The mission was completed with success. The second task was an escort operation. Our goal was to protect the Sturmtiger and to transfer him down the street to a safe zone. British fought with ferocity and aggression, but many casualties caused they lost their impetus . In last desperate and suicidal attack they hit the target. The Sturmtiger was immobilised and we lost. This was a very dramatical battle. Thanks a lot guys for fantastic combats!sobota, 12 czerwca 2010

Brudna sztuczka / Dirty trick


Wczoraj poeksperymentowałem nieco z pigmentami i brązowym glejzem. Chciałem tchnąć nieco życia w gotowiec Sturmtigera z kolekcji Amercomu. Myślę, że się udało! Pojazd kosztował mnie zaledwie dychę, a przybrudzenie go zajęło mi w sumie ze dwie godzinki. To bardzo tani i szybki sposób na zwiększenie siły moich oddziałów w grach bitewnych.
Wrzuciłem dwa zdjęcia tego modelu. Jedno jest zrobione przed przybrudzeniem, drugie zaś - po. Aż trudno uwierzyć, że to ten sam Sturmtiger! Nieprawdaż? ;)
Yesterday I did some experiments with pigments and brown glaze. I wanted to give more realistic design for Sturmtiger from Altaya die-cast model. I think it working! The model's cost is 2,5$ and weathering works takes only two hours. It's very inexpensive and quick way to strengthen my units for tabletop games.
I've gathered two pics of this model. One was made before weathering, the second one - after. It's hard to believe that's still the same Sturmtiger! Isn't it? ;)


piątek, 11 czerwca 2010

Kaigun Tokubetsu Rikusentai


W lipcu planujemy z q.b.-ą rozegrać jakiś scenariusz gdzieś na Pacyfiku. Kuba przygotowuje swoich chłopców z USMC. Mam już gotowy pełen pluton piechoty IJA oraz dwa czołgi. Teraz muszę pomalować nieco cesarskiej piechoty morskiej. Wkrótce będą wakacje, więc wybierzmy się wyspy Oceanu Spokojnego :)
Moja pierwsza sekcja japońskich Specjalnych Sił Desantowych Marynarki jest już także gotowa. Figurki pochodzą z zestawu Esci "Japanese Soldiers". Niektóre hełmy skonwertowałem przy użyciu Green Stuff-u. Zaś długie trawy z robiłem z włosia zwykłego pędzla malarskiego. Zrujnowane palmy zrobiłem z zachowanych gałązek bożonarodzeniowej choinki.

In July I'm planning to play with q.b a scenario somewhere at Pacific theatre. He is preparing his USMC boys. I've already done an IJA full infantry platoon and two tanks. Now I have to paint some Imperial Japanese marines. There will be holidays soon. So let's go at Pacific islands :)
My first squad of Japanese Special Naval Landing Forces is already done too. The figures were taken from Esci "Japanese Soldiers" set. Some helmets were converted by Green Stuff. The long straws are made from simple paintbrush. The demolished palms are made from kept X-mas tree twigs.


niedziela, 6 czerwca 2010

Zmiana planów / The changing plans


Kupiłem nowy zestaw Ceasara "British Army". Wobec tego zamiast malować niemieckich spadochroniarzy, skonwertowałem i pomalowałem kolejną drużynę Sikhów. Brytyjczycy Caesara są najlepiej wyrzeźbionymi plastikowymi figurkami jakie kiedykolwiek pomalowałem. To wspaniałe rzeźby! Zrobiłem im zdjęcia ze starszymi figurkami Sikhów. Jak widać - świetnie się komponują z miniaturami Revella i Italeri. Ale muszę podkreślić - modele Caesara są najlepsze z nich!
Sądzę, że straty wśród sikhijskich żołnierzy we Włoszech powodowały pewne trudności w uzupełnieniach. Dwóch Hindusów nie będących Sikhami dołączyło do mojej drużyny. Zamiast dastar i długich bród - mają hełmy i wąsy.


I was buying the new Caesar's "British Army" set. So instead of painting the German paratroopers I was converting and painting another Sikh team. The Caesar's British are the best sculpted plastic soldiers I ever painted. It's amaizing stuff! I was taking the pictures of them with older Sikhs. As you can see - they are mixing with Revell and Italeri miniatures very well. But I must repeat - Ceasar's are the best of them!
I think the casualties of Sikh soldiers in Italy caused some irregularities. Two non-Sikh Indian sepoys were reinfrorced my team. Instead of dastaras and long beards - they have helmets and mustaches.


Cała drużyna:
The whole squad:


Rzut oka na obie drużyny:
The two squads arrayed: