piątek, 31 października 2014

Ariadna - Antypodzi / The Antipodes


Watahy Szturmowe tworzą grupy Antypodów, czyli rdzennych mieszkańców niegościnnej planety Ariadny, zmodyfikowanych biologicznie, aby przyjmować rozkazy od swojego Kontrolera. Ci przerażający przedstawiciele obcej rasy wbijają się niczym klin robiąc wyłom w liniach wroga, specjalizują się także w tropieniu nieprzyjaciela oraz w wykrywaniu ukrytych zagrożeń.

Figurki do systemu Infinity, produkcji firmy Corvus Belli, zostały pomalowane na zamówienie.


The Assault Packs are formed by groups of Antipode, natives of Ariadne biologically manipulated to carry out the orders of a Controller. These fearsome alien creatures that specialize in opening up breaches in enemy lines, tracking down the opponents and locating hidden threats.

The miniatures are dedicated to Infinity, produced by Corvus Belli, painted as a commission.


poniedziałek, 27 października 2014

Z mieczem w garści i pieśnią na ustach / With battle hymn and with the sword


Wczoraj otrzymałem zaproszenie od kolegów na Impetusa w późnym średniowieczu. Beza i ja objęliśmy komendę nad siłami polskimi wspartymi przez czeskich najemników i pruskich ochotników. Mieliśmy przeciwko sobie starych wyjadaczy - Pawła QRa i Ciszę, którzy stanęli na czele sił krzyżackich wspartych najemnikami z Moraw.

Yesterday my friends invited me to play Impetus late medieval battle. Beza and me have assumed the command of Polish forces supported with Bohemian mercenaries and Prussian volunteers. We had experienced opponents against us - Pawel QR and Cisza were leaders of Teutonic army supported with Moravian mercenaries.

Naszym największym problemem była ich ciężka kawaleria, która przewyższała naszą liczebnością.
Our biggest problem were their heavy armoured cavalry. Our knights were outnumbered by their mounted forces.


Szlachta, nad którą objąłem komendę zajęła dogodne pozycje na wzniesieniu, aby tam przyjąć uderzenie wroga. Piechota zaś, którą wziął pod komendę Beza, miała zająć się zdobyciem morawskiego taboru.
The noblemen commanded by me have taken the positions on the high ground and waited for the enemy's charge. Beza's infantry have started to march opposite the Moravian wagenburg.


A oto ich tabor w ustawieniu obronnym.
Moravian wagenburg in defensive stance.


Krzyżaccy kusznicy i strzelcy ruszyli, aby zająć pozycje do oddania strzału. Niemieckie rycerstwo rozpoczęło manewr oskrzydlający...
The Teutonic crossbowmen and hangunners moved on the positions to fire. German knights have started the flanking maneuver...


...aby wpakować się pod ogień artylerii Bezy. Kilku Krzyżaków spadło z koni, zaś ich szeregi się zmierzwiły.
... and entered into range of Beza's artillery. Some Teutons fell and their ranks have been disordered.


Nasi najemni rycerze z Czech ruszyli na zmieszanych Krzyżaków.
Our Bohemian freelancers charged the disordered Teutons


Co za miażdżąca szarża! Niemieccy rycerze zostali zdziesiątkowani, a ich głównodowodzący rozniesiony na mieczach!
What a devastating charge! German knights were decimated and enemy's commander have been slain!


Tymczasem morawska artyleria została wymieciona przez subtelny manewr harcowników Bezy.
Meanwhile Moravian artillery were perished by Beza skirmishers' subtle maneuver.


Nasi Czesi zostali wycięci w pień przez Niemców szarżujących pod chorągwią miasta Torunia.
Our Bohemians have been smashed by charging Germans grouped under the banner of city of Thorn.


I wtedy nasi rycerze zaśpiewali "Bogurodzicę" - najstarszą polską pieśń bitewną i runęli na pozbawione już odwodów chorągwie krzyżackie.
Our knights sang "Bogurodzica" - the oldest Polish battle hymn and charged the last Teutonic heavy cavalrymen.


Prawe skrzydło krzyżackie przestało praktycznie istnieć!
The Teutonic right wing has been perished!


Ostatnia szarża Morawian. Kusznicy Bezy dokończyli dzieła. Armia Krzyżacką została złamana!
Moravian last charge. Beza's crossbowmen have finished the game. The Teutonic army has been broken!


Chłopaki! Dzięki za interesującą pogrywę i w ogóle miłe popołudnie. Do zobaczenia następną razą!
Mates! Thank you for interesting wargame and very nice afternoon. See you next time!

sobota, 25 października 2014

Partyjscy konni łucznicy (2) / Parthian horse archers (2)


Te figurki to druga fala 15-to milimetrowych konnych łuczników produkcji Xystona, pomalowanych dla klienta i wchodzących w skład jego armii Partów do Impetusa.

Aby przeczytać komentarz historyczny dla tej formacji, wejdź tutaj:
Partyjscy konni łucznicy (1)

These miniatures are the second wave of Xyston's 15 mm horse archers painted as a commission for my client's Impetus Parthian army.

For historical decription about this formation you can follow this link:
Parthian horse archers (1)


czwartek, 23 października 2014

Hoplomachus


Hoplomachus był typem rzymskiego gladiatora, na pierwszy rzut oka miał przypominać klasycznego greckiego hoplitę. Na jego ekwipunek składały się z następujące elementy:

- hełm z brązu ;
- manica - rodzaj segmentowej osłony na ramię wykonanej z żelaza lub brązu, zbudowanej z nachodzących na siebie płyt zamocowanych na skórzanej wyściółce;
- subligaculum, rodzaju grubej tekstylnej osłony, zazwyczaj w formie nogawic chroniącej dolne kończyny, czasem na pośledniejszych arenach osłona tego typu zastępowała segmentowy naramiennik;
- para brązowych nagolenników chroniących także kolana.
Uzbrojeni byli w we włócznię i sztylet. Mała, okrągła tarcza służyła zarówno do osłony, jak i odpychania przeciwnika. Walczyli boso.

Ta 35-cio milimetrowa figurka pochodzi z oferty Gripping Beast i została pomalowana na zamówienie.

A Hoplomachus was a type of gladiator in ancient Rome, armed to resemble the classical Greek hoplite. His typical equipment was composed of:

- a bronze helmet;
- manica - a type of iron or bronze arm guard, with curved and overlapping metal segments or plates, fastened to leather straps;
- subligaculum, wchich was a kind of undergarment in the form of a pair a simple loincloth wrapped around the lower body;
- a pair of high greaves reaching to mod-thigh.
His weapons were the spear and a short sword. The small, round shield was used it primarily for defensive purposes, but also employed it in their charges, using it to ram their opponents. They wear no shoes.

The miniature is 35 mm Gripping Beast's and painted as a commission.


środa, 15 października 2014

Haqqislam Djanbazan - Snajper / Sniper


Grupa Taktyczna Djanbazan stanowi Specjalny Korpus Szturmowy organizacji Muhafis – Służby Bezpieczeństwa i Wywiadu Haqqislamu. Ich zadaniem jest zabezpieczanie tras handlowych, którymi transportowany jest Silk (“Jedwab”) Oznacza to, że muszą być gotowi na bezpośrednią walkę z piratami, przemytnikami i powstańcami.

Jako jednostka specjalna zostali poddani programowi inżynierii genetycznej, otrzymując nadludzkie zdolności regeneracyjne i wytrzymałość. Słyną ze swojej brawury i pogardy dla niebezpieczeństwa. Twierdzą, że spędzili tyle czasu na walce z desperatami i szaleńcami, że stali się tacy jak oni. Dowódcy Muhafisu doskonale zdają sobie sprawę, że skoro już stworzyli potwora, trudno oczekiwać że utrzymają go pod całkowitą kontrolą. Zatem dopóki ich chłopcy robią, co się im każe, przełożeni chętnie przymykają oko na drobne wybryki jakich się dopuszczają.

Figurka do systemu Infinity, produkcji firmy Corvus Belli, została pomalowana na zamówienie.


The Djanbazan Tactical Group constitutes the Special Assault Corps of the Muhafiz, the Security and Intelligence force of Haqqislam. Its mission is to defend the entrance and exit points of Haqqislam and preserve the Silk commerce. This means that they must be ready for close combat with pirates, smugglers and insurgents.

As a special unit it has been subjected to a genetic engeneering therapy programme to give them a superior ability of stamina and recovery. They are famed as being wreckless and above all dangerous. They say that they have spent so much time fighting against their enemies that that they have become like them. The commanders of the Muhafiz are conscious that they cannot create a predator and then try to keep it completely under control. So if their boys do everything asked of them, they don’t mind if they go a bit over the top.

The miniature is dedicated to Infinity, produced by Corvus Belli, painted as a commission.

poniedziałek, 13 października 2014

Haqqislam - Piechota Daylami / The Daylami infantry


Piechota Daylami składa się z rekrutów pochodzących z plemion zamieszkujących prowincje Iram Zhat Al Amad. Nie otrzymują oni standardowego szkolenia wojskowego ponieważ nie tylko odmówiliby, gdyby im je zaproponować, ale również doskonale radzą sobie bez niego.

Kasta wojowników każdego z klanów ma za zadanie odpowiednio przeszkolić młodych żołnierzy. Ponieważ sama myśl, że ktoś inny mógłby bronić ich domów jest dla nich zniewagą, Haqqislam pozwala im na utrzymywanie własnych lokalnych oddziałów. Daylami tylko od czasu do czasu proszą o możliwość udziału w działaniach wojennych, głównie po to, by ich młodzi rekruci byli w stanie sprawdzić swe umiejętności w ogniu bitwy, przechodząc tym samym swoisty sprawdzian dojrzałości. Ci twardzi ludzie gór wypracowali swą reputację podczas długiej historii ich służby w szeregach Sha i Haqqislamu.

Figurki do systemu Infinity, produkcji firmy Corvus Belli i zostały pomalowane na zamówienie.


The Daylami infantry is made up of militia recruited amongst the tribal provinces of Iram Zhat Al Amad. The Daylami do not receive regular military instruction because they neither want it nor need it.

The warring caste of each clan is in charge of preparing their young. Since they consider it an offence to have others in charge of defending their homes, the haqqislamite state allows them to form their own territorial units. The Daylami ask only for a "piece of the action" every now and then, so that their fresh recruits may "come of age" as full members of the clan. The tough reputation of these mountain people was created during the long history of military campaigns at the service of both the Sha and Haqqislam.

The miniatures are dedicated to Infinity, produced by Corvus Belli, painted as a commission.


niedziela, 12 października 2014

Ariadna - Łowca czołgów (1) / Tank hunter (1)


Regiment Łowców Czołgów tworzą żołnierze wyposażeni w broń przeciwpancerną, specjalizujący się w niszczeniu ciężko opancerzonych jednostek wroga.

Filozofia regimentu opiera się na założeniu, że można być dobrym Łowcą dopiero po przejściu tak morderczego treningu, że jest się dumnym że się go w ogóle przeżyło. Modus operandi Łowców opiera się na zasadzce, błyskawicznym ataku i wycofaniu się, tak aby przeciwnik nie zdążył zlokalizować skąd padło uderzenie. Dzięki wykonywaniu tego typu zadań Regiment Łowców Czołgów ułożył sobie motto: „Czekaj, strzelaj i uciekaj”.

Figurka do systemu Infinity, produkcji firmy Corvus Belli, została pomalowana na zamówienie.


The Regiment of TankHunters is formed by units equipped with anti tank weapons and is specialised in the destruction of heavily armoured troops.

The philosophy of the regiment is that the only way to get a good TankHunter is to submit him to such a hard training course that he feels proud to have survived it. Their modus operandi is based on ambush and lightning attacks, withdrawing and dispersing with speed before the enemy can locate them. Owing to the type of operations they do the motto of the TankHunter Regiment is: “Wait, fire and run”.

The miniature is dedicated to Infinity, produced by Corvus Belli, painted as a commission.

piątek, 10 października 2014

Ariadna - Zwiadowca / A Scout


Według legend ariadniańskiego folkloru, Zwiadowcy są zjawami w ludzkim ciele, niewidzialnymi, nocnymi drapieżnikami, czającymi się i zabijającymi w ciszy. W rzeczywistości są członkami specjalnych grup rozpoznawczych dalekiego zwiadu, szkolonymi w Kazak SPECNAZ Skhola (Kozacka Szkoła Specnazu).

Jako elita zwiadu i rozpoznania, są profesjonalistami w sztuce przetrwania, infiltracji, wymykania się, potajemnego zdobywania tzw. „języka” i ważnych dokumentów. Ich głównym zadaniem jest przeniknąć na terytorium wroga i wydostać się z niego tak aby nie zostać wykrytym. Zwiadowcy poruszają się po najgęstszych puszczach Ariadny cicho jak tchnienie wiatru. Podstawowym zadaniem Zwiadowców jest kontrolowanie ruchów plemion Antypodów i obserwacja przyczółków wrogich wojsk inwazyjnych. Jednak gdy dowództwo potrzebuje kogoś do brudnej roboty, Zwiadowcy wykonują misje infiltracji i sabotażu, gdzie celem jest zadanie jak największych strat i spowodowanie jak najdotkliwszych zniszczeń poza liniami wroga. Zwiadowcy używają Ochotników, potężnych, wielkokalibrowych karabinów myśliwskich, pamiątek z czasów, gdy Zwiadowcy byli jeszcze tylko strażnikami leśnymi. Ochotniki są wykonywane ręcznie i dostosowywane specjalnie dla ich przyszłego właściciela. Broń ta stanowi wyznacznik statusu w społeczeństwie Ariadny.

Figurka do systemu Infinity, produkcji firmy Corvus Belli, została pomalowana na zamówienie.


According to Ariadnesse folklore, Scouts are ghosts in human form, stealthy night predators, that waylay and kill in silence. They are elite long-distance recon units, trained in the Kazak Spetsnaz Shkola (Cossack Spetsnaz School).

As elite observer/recon troops, they are specialists in survival, infiltration, reconnaissance, evasion and clandestine recovery of personnel and material. Their main task is to enter, and get out of, enemy territory without being detected. Scouts can move through the deep forest of Ariadna as silently as a breeze. Their primary job is to control the movement of the tribes of the alien Antipodes, and observe the beachheads of enemy invasions. But when HQ needs a dirty job done, they do missions of infiltration and sabotage, with the goal of causing maximum damage to the enemy, behind his own lines. Scouts use the trusty Ojótnik, a powerful hunting rifle of large caliber, reminiscent of their ancient job as forest guards. Ojótniks are handmade to fit their owner, and are a status symbol in the Ariadnian society.

The miniature is dedicated to Infinity, produced by Corvus Belli, painted as a commission.

czwartek, 9 października 2014

Ariadna - Uxía McNeill


Uxía McNeill to mierząca 165 centymetrów dzika bestia. Ordynarna, gwałtowna i wygadana jest prawdziwym „robaczywym jabłuszkiem”.

Była przywódczynią ulicznego gangu, członkiem kręgu przemytników Irmandinho i przetrwała cztery lata w armii Ariadny. W Służbach Specjalnych Ariadny (S.A.S. – Special Ariadna Service) potrafi stosować w praktyce śmiałą taktykę zaczerpniętą od Irmandinhos. Nauczyła się unikać patroli granicznych, w czasach gdy zajmowała się przemytem i teraz wie jak nie dać się wykryć przez sieci strażnicze. Mimo to nie jest odpowiednią osobą do prowadzenia obserwacji z ukrycia. Gdy tylko wróg pojawi się w zasięgu jej wzroku, Uxía dostaje szału i wyzywając od najgorszych pluje kulami, robiąc użytek z „Ramony”, swojej ukochanej, niezawodnej strzelby.

Figurka do systemu Infinity, produkcji firmy Corvus Belli, została pomalowana na zamówienie.


Uxía McNeill is a five foot 6 inch wild beast. Rude, temperamental, violent and foul-mouthed, she’s an aunthentic bad apple.

She was lieutenant of a street gang, a member of an Irmandinha contraband ring and has survived four years in the Ariadna army. In the Special Ariadna Service she can put into practice the daring tactics learned with the Irmandinhos smugglers. She learned how to avoid the border patrols while smuggling and now she knows how to stay undetected from the security networks. Nevertheless, she’s not the most appropriate one for carrying out stake outs. Because once the enemy shows himself Uxía goes crazy shouting out insults and makes her “Ramona”, her dear reliable shotgun, spit bullets.

The miniature is dedicated to Infinity, produced by Corvus Belli, painted as a commission.


niedziela, 5 października 2014

Kontraktorzy / The contractors


Prywatne firmy wojskowe zajmują się świadczeniem specjalistycznych usług ochroniarskich i zatrudniają swoich pracowników jako "agentów ochrony". Zaciąg najemników, było powszechną praktyką w konfliktach zbrojnych na przestrzeni wieków. W dzisiejszych czasach jest to zakazane przez konwencję ONZ, aczkolwiek konwencja ta nie została podpisana przez Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone.

Usługi świadczone przez te firmy są identyczne jak te, które świadczą agencje rządowe w zakresie ochrony państwa, wojskowości oraz bezpieczeństwa, tyle, że na mniejszą skalę. Najczęściej firmy te zajmują się szkoleniem oficjalnych sił rządowych, a także bezpośrednią ochroną kluczowych klientów, szczególnie na terenie wrogiego terytorium. Aczkolwiek kontraktorzy, którzy wykonują zadania ofensywne są uznawani za przestępców w myśl Konwencji Genewskiej.

Figurki są produkcji firmy Assault Group i zostały pomalowane na zamówienie.


A private military companies (PMC) provide armed security services and refer to their staff as "security contractors". The hiring of mercenaries is a common practice in the history of armed conflict and prohibited in the modern age by the United Nations Mercenary Convention; the United Kingdom and United States are not signatories to the convention.

The services and expertise offered by PMCs are typically similar to those of governmental security, military or police forces, most often on a smaller scale. While PMCs often provide services to train or supplement official armed forces in service of governments, they can also be employed by private companies to provide bodyguards for key staff or protection of company premises, especially in hostile territories. However, contractors who use offensive force in a war zone could be considered unlawful combatants, in reference to a concept outlined in the Geneva Conventions.

The miniatures are Assault Group's and painted as a commission.