wtorek, 25 czerwca 2013

Nadciągają Sasi / Saxons advancing


Skończyłem kolejną czwórkę anglosaskich tarczowników. Tym samym mam już gotowy oddział 8 wojowników do Sagi o wartości jednego punktu.
I have finished another four Anglo-Saxon spearmen. So the whole one point Saga unit of 8 warriors is already done.

poniedziałek, 17 czerwca 2013

Thegns


Rozpocząłem nowy projekt w skali 28 mm. Z kilkoma znajomymi postanowiliśmy zacząć grać w Sagę. Wybrałem frakcję anglo-duńską z opcją przekształcenia mojej bandy w anglosaską hordę (Anglosasi i Anglo-Duńczycy są bardzo do siebie podobni, w Sadze używają także tych samych kości).

Moje pierwsze figurki pomalowane do Sagi to Thegns, drobna szlachta saskiej Anglii, która otrzymała ziemię w zamian za służbę wojskową. Oczekiwano od nich, że stawią się do walki z mieczem, włócznią, koszulką kolczą, hełmem oraz koniem. Wierzchowce służyły jedynie do przemieszczania się, gdyż Thegns niemal zawsze walczyli pieszo, w formacji zwanej ścianą tarcz.

I'm running a new project in 28 mm. With some friends we want to play Saga. I chose the Anglo-Danish faction with an option to transform my warband into Anglo-Saxon horde (Anglo-Saxons and Anglo-Danish are very similar and using the same ser of Saga dice).

My first painted Saga miniatures are Saxon Thegns who were minor nobles of Saxon England who held land in return for military service. They were expected to muster with sword, spear, shield, mail coat, helmet and horse. The mounts were used only for transport. Thegns nearly always fought on foot in shieldwall formation.


sobota, 8 czerwca 2013

Leśne jatki / Slaughter in the woods


Dziś spotkałem się z Kadzikiem, aby rozegrać naszą pierwszą potyczkę w Muskets & Tomahawks. Jego Compagnie Franches de la Marine (lekka piechota) wspierana przez Coureurs des Bois (kanadyjskich traperów) stanęli przeciwko moim brytyjskim Rangerom osłanianych przez grupę Mohawków. Oto krótka foto-relacja:

Today I met with Kadzik to play our first Muskets & Tomahawks wargame. His Compagnie Franches de la Marine (light infantry) supported by Coureurs des Bois (Canadian trappers) standed against my British Rangers screened by a warband of Mohawks. It's a short photo-relation:

Mojemu oficerowi powierzono misję przebicia się przez linie wroga z listem od płk George'a Munro. Rangerzy mieli mu to zadanie umożliwić.
My officer has entrusted with the letter from Lieutenant Colonel George Monro and order to break through the enemy lines. The Rangers had the orders to help him.


Kanadyjczycy są w gotowości do walki.
Canadians are ready to fight.


Dowódca tych ludzi ma swoją mroczną tajemnicę. Jego żona została uprowadzona przez wodza Mohawków. Porucznik dyszy żadzą zemsty.
The commander of these men has a dark secret. His wife was kidnapped by Mohawk leader. He's panting for revenge.


"Żabojady spaliły to miejsce do ziemi. Zapłacą nam za to! O, tam są! Bądźcie czujni, chłopcy!"
"The Froggies have burned this place to the ground. They'll pay for that! Here they are! Watch out boys!"


Tymczasem nasi Mohawkowie natknęli się na Kanadyjczyków.
Meanwhile our Mohawks have spotted the Canadians.


"Zdychajcie wy śmierdzące skunksy!" - zawyli Mohawkowie i zaatakowali.
"Die you stinky skunks!" - the Mohawks cried their war cry and charged.


Kanadyjczycy wpadli w panikę i podali tyły. Mohawkowie wyrżnęli ich w pień w czasie ucieczki... z wyjątkiem jednego. Jeden z traperów zdołał zbiec.
Panic seized Canadians and they started to flee. Mohawks slaughtered them... apart from one exception. One trapper has survived.


"Czas zabić resztę bladych twarzy!"
"Time to kill the rest of these pale skins!"


Tymczasem nasi Rangerzy zostali ostrzelani przez Francuzów. Jeden z naszych poległ, reszta wycofała się na bezpieczniejszą odległość.
Meanwhile our Rangers were fired by Frenchies. With one killed in action they have withdrawn from the enemy's range of the rifles.


"Weźmiemy ich w dwa ognie, chłopcy!"
"We gonna take them between two fires, boys!"


"Giń s**synu!" - francuski oficer zawył, gdy ujrzał sego znienawidzonego wroga.
"Die you b**d!" - French officer cried when have spotted his deadly enemy.


Zaatakował desperacko, samojeden. Czerwonoskórzy bez honoru rzucili się kupą. Francuski dowódca poległ.
He charged desperately, but alone. The redskins fought without honor. The French commander have fallen.


Ostatni z Kanadyjczyków, ukryty w zaroślach, widząc co się stało wypalił w kierunku znienawidzonego czerwonoskórego.
Last of Canadians, hidden in the thickets, saw what happened and shoot to kill the hated redskin.


Gdy padł strzał i jeden Indianin legł, reszta Mohawków wpadła w panikę, sądząc, że nadciągnęły francuskie posiłki. Tymczasem Rangersi wykurzyli Marinsów z ich pozycji.
A rifle shoot was heard, one Indian warrior was killed and rest of Mohawks flied in panic, judging by appearances that French reinforcements have arrived. Meanwhile Rangers smoked out the Marines from their positions.


Gdy Mohawkowie dostrzegli swoją pomyłkę, wpadli w szał i dosłownie rozszarpali na strzępy resztę francuskiej piechoty morskiej.
When Mohawks understood their mistake they fell into bloodlust and slaughtered survivors of the French Marines.


"Czas umierać Kanadyjczyku!" - ponownie zawyli Mohawkowie...
"Time to die, Canadian!" - Mohawks cried one more time...


...i uderzyli na wstrząśniętego trapera, zanim drżącymi rękoma ponownie nabił strzelbę.
...and charged wretched trapper before he reloaded his rifle.


Tego dnia zdobyliśmy 14 skalpów. Dwaj nasi dzielni górale opuścili ten ziemski padół. A także dwóch wojowników Mohawków trafiło do Krainy Wiecznych Łowów. Dzięki Kadzik za fajne popołudnie :)
This day we have collected 14 scalps. Two our brave highlanders left earthly vale of tears. Also two Mohawk warriors found the way to the Eternal Hunting-grounds. Thanks Kadzik for nice afternoon :)

czwartek, 6 czerwca 2013

Tylna straż / The rear guard


Skończyłem ostatnią dwójkę Rangerów z moich brytyjskich sił leśnych. Na tę chwilę moje wojsko kolonialne Korony Brytyjskiej do Muskets & Tomahawks opiewa na 150-170 pkt. W najbliższą sobotę planuję przetestować je na stole przeciwko Żabojadom. To może być także doskonała okazja, aby zrobić zdjęcia całej jednostki.

I have finished the last two Rangers of my British wilderness unit. Now my Muskets & Tomahawks British colonial forces are 150-170 pts. worth. Next saturday I'm gonna use them at tabletop against Froggies. It could be nice occasion to take some pictures of the whole unit.