sobota, 28 kwietnia 2012

Czerń kozacka / Cossack Rabble


Czerń kozacka to masy ukraińskiego chłopstwa, biedoty miejskiej, pastuchów i wszelakiego pokroju "ludzi luźnych". Czerń w znacznych ilościach brała udział w niemalże wszystkich powstaniach i buntach kozackich. Uzbrojenie czerni było improwizowane i typowe dla formacji plebejskich. W jego skład wchodziły najczęściej obuchy, siekiery, spisy, widły, masłaki, kłonice, kosy i inna prymitywna broń chłopska. Czerń było zupełnie niewyszkolona, a poważnym problemem było także utrzymanie dyscypliny wśród mas pijanego i dyszącego rządzą mordu chłopstwa.

Cossack Rabble means masses of Ukrainian peasants, the poor, herdsmen and all kind of outlaws. They took parten masse in almost every Cossack rebellion. Their equipment was improvised and typical for peasant formations. The armament mostly included clubs, axes, spears, forks, scythes and other primitive weapons. The Rabble was completely untrained and keeping discipline among the massess of drunken and bloothristy peasants was a serious problem for Cossack leaders.

niedziela, 22 kwietnia 2012

Zaporoski monolit / Zaporozhian monolith


Dziś spotkałem się z moimi zaporoskimi i tatarskimi kolegami, aby stanąć przeciwko dużej dywizji polsko-litewskiej. Uszykowaliśmy się w zwartej obronnej formacji. Blisko przez dziesięć godzin polsko-litewska kawaleria wsparta pułkiem piechoty i artylerią próbowała nas rozerwać, ale bezskutecznie. To była co prawda dobrze dobrana, ale niezwykle nudna taktyka. Mam nadzieję, że następnym razem zdecydujemy się na bardziej manewrowy styl. Rzućcie okiem na foty z dzisiejszej gry.

Today I met with my Zaporozhian and Tatar friends to stand against the huge Polish-Lithuanian division. We have prepared the dense defensive formation. Almost ten hours Polish-Lithuanian cavalry supported by infantry regiment and artillery tried to tear apart our monolith, but to no avail. It was succesful but deadly boring tactic. I hope we gonna play with more mauvering style next time. Please take a look at some pictures from today's event.

środa, 11 kwietnia 2012

Nariad (Наряд)


W XVII wieku artyleria była wydzieloną grupą w armii rosyjskiej, w owym czasie zamiast słowa artyleria, Rosjanie używali terminu Nariad (Наряд).

Moskiewscy artylerzyści byli zawodowymi żołnierzami, lepiej opłacanymi niż Strzelcy, podczas kampanii przysługiwały im dodatkowe racje żywnościowe. W zamian musieli w czasie bitwy rychtować, a po bitwie naprawiać powierzone im armaty, testować nowy sprzęt, a także przygotowywać i transportować proch.

Rosyjskie działa były potężne. Brak sensownych moskiewskich armat w skali 15 mm zmusił mnie do kombinowania, dlatego wykorzystałem dwa średnie rosyjskie działa w skali 1/72, zamiast ciężkich armat w skali 1/100. Pasują jak ulał! Wszyscy obsługanci to QR Miniatures. Kosze szańcowe to trudna do zdobycia produkcja Wargamera. Pragnę w tym miejscu gorąco podziękować Zwierzakowi, za nadesłanie mi tych dwóch żywicznych modeli. Przy okazji odwiedźcie jego bloga! Dzięki Zwierzaku :)


In the 17th century artillery was a separate unit in Russian army and was called Nariad (Наряд).

Muscovite artillerymen were professional soldiers, better paid than Streltsi and received additional food rations on campaign. They guarded their weapons, tested new guns, prepared and transported the gunpowder, supervised the preparation of shot and repaired their cannons.

Russian cannons were huge. Lack of 15 mm Muscovite guns in 15 mm forced me to using two medium artillery models in 1/72 scale instead of heavy cannons in 1/100. They fit like a glove! All crewmen miniatures are made by QR Miniatures. The field fortifications were taken from Wargamer's out of production offer. I want to thank Zwierzak who sent me these rare resin models. By the way you should visit his blog! Thanks a lot Zwierzak :)