niedziela, 22 maja 2011

Grenadier 2011 - dzień drugi / Grenadier 2011 - the second day


Po dwóch dniach gry bitewnej w rejonie Monte Cassino klasztor ostatecznie został zdobyty przez połączone siły Polaków, Hindusów i Francuzów! Dziś robiąc zdjęcia skupiłem się raczej na uchwyceniu graczy, zamiast detali modeli i scenerii. Przecież konwent to miejsce, gdzie przyjaciele i koledzy mogą się spotkać. W sumie to nie ma znaczenia kto wygra. Najważniejsza jest po prostu dobra zabawa! Do zobaczenia na następnym zlocie :)

After two days of Monte Cassino wargame the monastery was captured by combined forces of Polish, Indian and French troops! Today I focused on taking the pictures of players instead of models and terrain. The event it's a place where friends and colleagues can meet each other. After all it doesn't matter who wins. That's the point! See you next time :)sobota, 21 maja 2011

Grenadier 2011 - dzień pierwszy / Grenadier 2011 - the first day


Ponieważ lecę z nóg ze zmęczenia po całym dniu grania - dziś szybciutko pokażę Wam tylko kilka zdjęć z rozgrywek na trzech stołach przygotowanych przez naszą ekipę. Są to kolejno foty z Monte Cassino, Normandii i Stalingradu. Mam nadzieję, że się Wam spodobają. Jutro ruszamy z kolejnymi scenariuszami i bitwami. Do zobaczenia na drugim dniu Grenadiera :)

Because I'm very tired after the whole day of wargaming - I'm only sharing you some pictures of three game tables prepared by our team. These are consecutive pics of Monte Cassino, Normandy and Stalingrad. I hope you like these. Tomorrow we will start another battles and scenarios. See you at second day of Grenadier 2011 :)piątek, 20 maja 2011

W ostatniej chwili / At the last moment


Oto ostatnie trzy znaczniki, które przygotowałem do Projektu Monte Cassino. Tym razem to kilku poległych niemieckich spadochroniarzy. Skonwertowałem ich z miękkich plastikowych Fallschirmów Revella niemal w ostatniej chwili. Widzimy się jutro na Grenadierze!

These are the last three markers I painted for Monte Cassino Project. This time there are some killed in action Fallschirmjaegers. I converted them from soft plastic Revell FJ set at the last moment. See you tomorrow at Grenadier 2011 event!

czwartek, 19 maja 2011

Dowództwo plutonu Karpatczyków / Carpathian platoon HQ


Skończyłem dowództwo plutonu Karpatczyków. Tak jak ostatnio moi Polacy są ubrani w Battle Dress-y, lecz tym razem mają namalowane plakietki i oznaczenia oddziału. To mój ostatni oddział, który pomalowałem na Grenadiera 2011 do Projektu Monte Cassino. Oprócz Polaków, zabiorę także pluton Sikhów. Planujemy użycie trzech stołów. Oprócz stołu "Mt. Cassino" rozstawimy także stoły: "Stalingrad" oraz "Normandia". Moje oddziały Wehrmachtu i Waffen SS będą walczyć także w scenariuszach normandzkich. Wszystkie modele teraz oczekują na zapakowanie i transport. Tylko dwa dni pozostały do konwentu :)

The Polish Carpathian Platoon HQ is already done. As last time my Poles were dressed in Battle Dresses, but this time they have the insignia and unit markings. It's my last unit I prepared for Grenadier 2011 Monte Cassino Project. Apart of Poles I will take my Sikh platoon. We are planning to use three tables. Apart "Mt. Cassino" table we will arrange the following tables: "Stalingrad" and "Normandy". My Heer and Waffen SS units will also fight in Normandy scenarios. All models are waiting for packaging and transport. Only 2 days left for the event :)

niedziela, 15 maja 2011

3-cia drużyna Karpatczyków / 3rd Carpathian squad


Ukończyłem trzecią drużynę Karpatczyków. Tym razem zamiast koszul typu Khaki Drill, mój oddział został ubrany w zwykłe Battle Dress-y. Zrobiłem ich z odprutymi naszywkami identyfikacyjnymi, co czyniono, aby utrudnić celowanie niemieckim snajperom. Przestudiowałem setki fotografii polskich weteranów spod Monte Cassino i doszedłem do wniosku, że plakietki nosili tylko członkowie sekcji dowodzenia, w przeciwieństwie do żołnierzy liniowych. Tak więc kolejny oddział, który pomaluję, będzie to kadra, tym razem ubrana we właściwe i regulaminowe mundury.

Third Polish Carpathian squad is finished. This time instead of Khaki Drill shirts - I was preparing the unit dressed in simple Battle Dresses. The unit identification badges was removed to difficult the targeting by the German snipers. I studied the hundreds of pictures of Polish Monte Cassino veterans and I concluded that the identification badges were worn only by members of command groups, not by line units. So the next unit I will paint it will be a command section with the proper and regulation uniforms.

sobota, 14 maja 2011

Jaskinie / The caves


Ponieważ czas ucieka, postanowiłem zrobić co nieco w kwestii elementów nastawnych do Projektu Monte Cassino metodą chałupniczą. Odrobiłem pracę domową i dokończyłem dwie szuflady zaczęte, lecz niedokończone przez Wookusha. Jaskinie te będą mogły być użyte jako umocnione pozycje niemieckich obrońców góry. Sklepienia zrobiłem ze styroduru, następnie posypałem zwykłym piaskiem i drobnymi kamyczkami.

Jeszcze tydzień do Grenadiera. Tempus fugit!

Because the time flies I decided to make some elements of terrain for Monte Cassino Project in my home. I did my homework and I finished two modular-filler elements started and unfinished by Wookush. These caves could be used as fortified positions for German defenders of the mountain. The vaults I made with using of styrofoam, simple sand and small rocks.

One week left to Grenadier 2011 event. Tempus fugit!


piątek, 13 maja 2011

Marek sprawdza pole walki / Mark inspects the battlefield


Ostatnio mój sześcioletni synek pomógł nam nieco w przygotowaniu elementów nastawnych do naszego Projektu Monte Cassino. Poradził sobie świetnie! Marzy o tym, aby ponownie odwiedzić naszą pracownię. Już tylko 8 dni pozostało do "Grenadiera"...

Last time my six years old son helped us in making the modular fillers for our Monte Cassino model. He was equal to the task! He wants to visit our workshop once more. Only 8 days left to Grenadier 2011 event...


czwartek, 5 maja 2011

Transmutacja / Transmutation


Przygotowałem drugi rzut znaczników do naszego Projektu Monte Cassino. Tym razem głównym problemem było: jak pomalować konia, aby wyglądał jak muł? Mam nadzieję, że trafiłem w dychę. Muły mają sakwy ulepione z Green Stuff-u i okręcone zwykłą nitką. Oprócz martwych zwierzaków przygotowałem dwa znaczniki z rannymi żołnierzami. Po jednym markerze dla atakujących i broniących się. Myślę, że się przydadzą do różnych misji ratunkowych i scenariuszy rozgrywających się u stóp naszej góry. Zostało tylko 17 dni do Grenadiera 2011...

Second wave of markers for our Monte Cassino Project have been prepared. The main problem was: how to paint a horse to make him seem like a mule? I hope I scored a goal. The mules have the sacks made with using of Green Stuff and a simple thread. Apart the dead animals I was preparing two markers with wounded soldiers. One is for the attackers and one for the defenders. I think they may be useful with some rescue missions and scenarios which will take a place under the our mountain. only 17 days left to Grenadier 2011 event...