piątek, 22 listopada 2013

Trzeci zestaw / The third set


Trzeci zestaw szkockich górali jest gotowy do walki. Mamy już ustalony termin kolejnej bitki w Muszkiety i Tomahawki. 7 grudnia to ostateczny termin, do którego muszę skończyć brytyjskich "regularsów". Zatem do dzieła!
The third set of Scottish Higlanders is ready to fight. We have new date of another Muskets & Tomahawks wargame. December 7th is deadline to end of British regulars paintjob. Let's paint!

piątek, 15 listopada 2013

Weterani z Czarnej Straży / Black Watch veterans


Tę czwórkę Górali pomalowałem tydzień temu. W ostatnią sobotę przeszli swój chrzest bojowy. Teraz nadszedł czas, aby ich Wam zaprezentować. Panie i panowie - oto kolejni Szkoci z Czarnej Straży są gotowi. Niektórzy z nich polegli w walce. Chwała bohaterom!

These four Highlanders were painted one week ago. Last saturday they won their first battle. Now it's time to introduce them to you. Ladies and gentelmen - another four Scots of Black Watch are already done. Some of them were killed in battle. Glory to the bravest!

poniedziałek, 11 listopada 2013

Podpalenie / Arson


Czółko! W sobotę spotkałem się ze swoją ekipą, aby rozegrać kolejną grę w Muszkiety i Tomahawki. Tym razem Qr i ja mieliśmy za zadanie spalić osadę Kwakrów. Oprócz swojej misji zwiadowczej - Kadzik, Sowabud i Janni mieli nam to zadanie uniemożliwić. Była to także doskonała okazja dla debiutu moich górali oraz regularsów z regimentu Guyenne, których ostatnio pomalował Sowabud.
Howdy! Last saturday I have met with my crew to play another Muskets & Tomahawks wargame. This time Qr and me had a task to burn the village of Quakers. Apart their scouting mission - Kadzik, Sowabud and Janni decided to stop our forces. This day was going to be perfect for debut of my Highlanders and Sowabud's regulars from Guyenne regiment.

Nasi Indianie wyłonili się z lasu...
Our Indians have emerged from the woods...


...podobnie jak francuska piechota morska.
...just like French marines.


Moi czerwonoskórzy dotarli do pierwszego celu...
My redskins have reached first objective...


...a Rangersi wspięli się na wzgórze. To był gruby błąd!
...and the Rangers have reached the peak of a hill. I was wrong!


Górale dostrzegli formującą się francuską linię...
The Highlanders have seen French firing line in the distance...


...wobec tego czmychnęli za budynek (drugi obiekt do spalenia).
...and have been hidden behind the building (second objective to arson).


Francuzi ruszyli naprzód, aby dopaść Szkotów...
The Frenchies have moved forward to catch the Scots...


...i tym samym wpadli w zasadzkę!
...and have fallen into trap!


Indianie dali solidną palbę...
Indian firepower has been deadly...


...straty były jednak po bu stronach.
...but both sides had casualties.


Drugi budynek stanął w płomieniach, ruszyliśmy więc, aby zniszczyć ostatni...
We have burned second building and started our way to destroy the last one...


...a w tym czasie nasi indiańscy flankierzy desperacko stawali przed atakującymi z furią marynarzami.
...meanwhile our Indian flankers have standed against the furious marines.


Rozpoczęły się łowy na grubego zwierza...
A hunt for a big game had started...


...a francuski oficer i szeregowy zaatakowali znienacka Rangersów, aby ich opóźnić.
...French officer and private have attacked the Rangers to delay them.


Bezskutecznie, kanadyjscy traperzy zostali wyrżnięci w pień.
Vainly, the Canadian trappers have been slain.


Ostatecznie zwyciężyliśmy! Trzy budynki spłonęły, zaś kierownictwo Żabojadów straciło możliwość realizacji swojego zadania. To była jedna z najbardziej emocjonujących gier, jakie grałem. Pomimo niezłych rzutów Janniego, jakoś udało nam się osiągnąć sukces. Ledwo, ledwo!
Finally we have won! Three building have burned and Froggies had no possibility to fulfill their task. It was one of the most interesting games I have ever played. Regardless of nice Janni's die casts somehow we have managed to win! By a hair's breadth!