sobota, 24 lipca 2010

Faceci w szlafrokach / Men in bathrobes


Te płaszcze to nie szlafroki, ale Dżellaby - tradyjne, długie i przewiewne szaty z długimi rękawami, noszone w Północnej Afryce oraz arabskojęzycznych krajach nad Morzem Śródziemnym. Zgodnie z sugestią Kadrinaziego - zrobiłem "rodzinne" zdjęcie całej drużyny. Teraz rozpoczynam urlop. Wkrótce jednak wrócę z nowymi pomysłami na konwersje. Tymczasem rzućcie jeszcze raz okiem na tych Marokańczyków. Moim zdaniem jako cała drużyna prezentują się nieźle, nieprawdaż?
These clothes are not bathrobes, but Djellabas - the traditional long, loose-fitting outer robe with full sleeves worn in North Africa and in Arabic-speaking countries along the Mediterranean. As Kadrinazi sugessted I was taking the "family" picture of whole Goum squad. Now I'm starting a holidays. Soon I will return with some new conversions' ideas. Please take a look at this Maroccans one more time. IMHO as whole squad they look amazing, aren't they?

piątek, 23 lipca 2010

Naprawdę długi karabin / A truly long rifle


Trzecia sekcja drużyny Marokańczyków jest już gotowa. Tym razem moi chłopcy zostali uzbrojeni we francuskie karabiny Lebel Model 1886, które weszły do służby w kwietniu 1887 roku. Dwóch żołnierzy z lewej posiada krótszą wersję tego karabinka - Lebel Mle 1886 93R35. Armia francuska wprowadziła ten model w 1935 roku. Jednak nadal spora część oddziałów afrykańskich używała starej wersji. Karabin miał długość 1307 mm, natomiast z bagnetem 1820 mm. Rzućcie okiem na moją figurkę z bagnetem po prawej - to był naprawdę długi karabin!


The third Goums' team is finished. This time my Marocains are equipped with French Lebel Model 1886 rifles which entered service in the French Army in April 1887. The two soldiers from left have shorter version of this carabine which entered into service in 1935, as the French army was re-equipped with the newest model of this weapon - Lebel Mle 1886 93R35. But the lot of African troops still had the old rifles in use. The rifle had 1307 mm and 1820 mm with bayonet. Look at my painted figure with bayonet - it was very long rifle!


niedziela, 18 lipca 2010

Goums - sekcja LKM / Goums - LMG section


Skończyłem sekcję LKM. Na początku II Wojny Światowej standardową bronią automatyczną będącą na wyposażeniu drużyn francuskiej piechoty i kawalerii był lekki karabin maszynowy FM 24/29. Ale od 1943 roku armia francuska w Afryce Północnej została zreorganizowana i zaopatrzona w większą ilość ekwipunku należącego do Brytyjczyków i Amerykanów. FM 24/29 pozostał w służbie, jednak większość francuskich oddziałów została wyposażona w B.A.R.-y (Browning Automatic Rifle). Tak więc postanowiłem zaopatrzyć moich Goumów w bardziej popularny LKM Browninga. Wykorzystałem figurki Francuzów Caesara i Italeri i poddałem ich konwersji przy użyciu Green Stuff-u. Ale na operatora B.A.R.-a wykorzystałem figurkę amerykańskiego spadochroniarza od Revella. Następnym razem przygotuję Marokańczyków z większą ilością brytyjskich maneli, okraszonych mieszanką różnych francuskich karabinów.


I was finishing the Goum LMG section. The FM 24/29 was the standard squad-level automatic weapon of the French infantry and cavalry at the start of WWII. But from 1943 on, as the French army was re-equipped and re-organized in North Africa with Allied support. The FM 24/29 was kept in service, but the most French troops were equiped with the B.A.R. (Browning Automatic Rifle). So I decided to give my Goums more popular Browning's LMG. I was using the mix of figures and bits of Caesar and Italeri's French soldiers with some Green Stuff conversions. But for B.A.R. operator I was using the Revell's American paratrooper figure. I'm starting the next conversions. Next time I'll prepare Goums riflemen with more British stuff and with the mix of various French carabines.

czwartek, 15 lipca 2010

Gloria Victoribus


600 lat temu, dnia 15 lipca roku Pańskiego 1410 odnieśliśmy jedno z największych zwycięstw w naszej historii. Potęga krzyżacka została złamana przez zjednoczoną armię polsko-litewską w wielkiej bitwie pod Grunwaldem. Niemiecka ekspansja we wschodniej Europie została powstrzymana na wiele stuleci, zaś Unia Polsko-Litewska weszła w okres "Złotego Wieku". Gloria victoribus!
600 years ago, on July 15th of AD 1410 we claimed one of the greatest victory in our history. The Teutonic power was broken by Polish and Lithuanian armies in great battle of Grunwald (also known as the First Battle of Tannenberg). The German expansion in eastern Europe was halted for centuries and the "Golden Age" in Polish-Lithuanian Commonwealth was started. Gloria victoribus!

niedziela, 11 lipca 2010

Les Goumiers Marocains


Les Goumiers zwani także Goums byli żołnierzami Francuskiego Korpusu Ekspedycyjnego, który walczył w bitwach o Monte Cassino. Byli to wojownicy plemion zamieszkujących góry Atlas w Maroku i Tunezji. Uzbrojeni byli w mieszaninę starego francuskiego i amerykańskiego ekwipunku, ale chętnie do walki używali także swoich noży. Goums walczyli w swoich oryginalnych szatach, zdobionych pionowymi pasami w różnych odcieniach brązów, a także barw szarej i białej. Kolor pasów był zależny od plemienia, z którego wojownicy się wywodzili. Les Goumiers byli zorganizowani w drużyny złożone z trzech czteroosobowych sekcji, tworzyły one plutony, które wchodziły w skład kompanii tworzących tzw. Tabory (odpowiedniki batalionów). Trzy Tabory tworzyły Grupę. Moi wojownicy walczyli w 4e Groupe de Tabors Marocains.

Wszystkie figurki to konwersje żołnierzy francuskich Italeri i Caesara, uzupełnionych fragmentami zestawów figurek Arabów, Brytyjczyków i Amerykanów. To pierwsza sekcja, teraz rozpoczynam konwersję drugiej, wyposażonej w lekki karabin maszynowy.


Les Goumiers also called the Goums were a soldiers of French Expeditionary Corps who fought in Monte Cassino battles. They were the tribal warriors drawn from the Atlas mountains of Morroco and Tunisia. They were armed with mix of old French or American equipment, but they also had their knives. The Goums fought in their original uniforms with distinctive vertical striped colour scheme of brown and white or grey. The stipes' colours was also the markings of the tribes. Les Goumiers was grouped into 3-squad platoons, as a part of companies grouped into Tabors (equivalent of battalions). Three Tabors was merged into Group. My Goums are warriors of 4e Groupe de Tabors Marocains.

All miniatures are conversions of Italeri and Caesar French army figures with some Arab Warriors, British and American bits. This is a first team, now I'm starting the conversions of another unit with light machine gun.


czwartek, 8 lipca 2010

Karpatczycy - druga drużyna / The Carpathians - the second squad


Druga drużyna Karpatczyków jest już gotowa. Tym razem użyłem figurek Revella i Caesara. Wykorzystałem tę samą technikę konwersji co ostatnio. Rozpocząłem prace nad czymś specjalnym, będę musiał użyć wszystkich swoich rzeźbiarskich umiejętności. Bądźcie więc gotowi na coś ekstra!

Korzystając z okazji: "Nowo powstała firma TANK Models z dniem 1 sierpnia staje się przedstawicielem i dystrybutorem niemieckiej firmy ModellTrans Modellbau produkującej modele i konwersje żywiczne do modeli w skali 1/72 na terenie Polski." Może być ciekawie!


The second squad of Polish Carpathians is already done. This time I was using the Revell and Caesar figures. I was using the same conversion technique as the last time. Now I'm working with something special, so I will use my greatest conversion and sculpture skills. So please stay tuned!

By the way - TANK Models - Polish distributor of resin models in scale 1/72 produced by Modell Trans Modellbau will be starting his bussiness soon. Great!