sobota, 24 listopada 2012

Przegrupowani do Basic Impetusa / Regrouped for Basic Impetus


Trzy lata temu pomalowałem gotowy zestaw Achemenidów Xystona do DBA. Moi Persowie stoczyli około 20 bitew towarzyskich i prawie drugie tyle na turniejach. Następnie powędrowali w pudełeczku na zasłużoną emeryturę. Teraz nadszedł czas, aby wrócili do gry. Ponieważ pracuję nad armią Achemenidów do Basic Impetusa, postanowiłem zrobić użytek z moich starych perskich weteranów. Posłużą jako rdzeń, wokół którego będę rozbudowywał oddziały.

Po domalowaniu ostatnio rydwanu mam w tej chwili dwie gotowe jednostki: rydwany z kosami oraz Takabarę. Zrobiłem zdjęcia tym elementom. A na końcu przedstawiam Wam moją listę To-Do Achemenidów do Basic Impetusa. Skończone oddziały zostały zaznaczone na zielono. Teraz pracuję nad Baktrami.


Three years ago I have painted Xyston's Achaemenid DBA set. My Persians have fought approximately 20 friendy wargames and twice as much tournament battles. Next they have retired and followed to the box. Now the time of return has come. Because I'm preparing the Achaemenid Persian army for Basic Impetus I made decission to make use of my old Persian veterans as a core of new army and paint missing elements to fulfill the task.

After finishing last painted chariot now I have two completed units: scythed chariots and Takabara. I took the pictures of these elements. Below I'm publishing my Achaemenid To-Do list for Basic Impetus. Finished units are described in green. Now I'm working with Bactrians.


LATE ACHAEMENID PERSIANS (TO-DO)
TypeMVBUIVDNotes
CM(*) 10 5 1 3 Satrapal Guard Cavalry
CM 10 3 1 2 Noblemen Cavalry
CM 10 3 1 2 Kappadokian Cavalry
CL 12 3 1 1 Bactrian Light Horsemen
FL 8 4 1 2 Takabara - Persian Medium Infantry
FP 5 5 2 3 Greek Mercenary Hoplites
FP 5 2 1 1 Kardaka - Persian Levy Hoplites
FP 5 2 1 1 Kardaka - Persian Levy Hoplites
S 8 2 0 1 Anatolian Archers
CF 8 4 5 0 Scythed Chariots

wtorek, 20 listopada 2012

Na dobry początek / A good begining


Niestety zabrakło mi dosłownie kilku figurek polskich jeźdźców QR-a, aby móc skończyć mój piastowski projekt. Aby nie tracić czasu sięgnąłem po modele Xystona, z których chcę złożyć wojsko Dariusza III, czyli armię późnych Achemenidów do Impetusa. Na dobry początek przygotowałem rydwan z kosami. Zamierzam co prawda kupić zaległe figurki Polaków i dokończyć projekt najszybciej jak to będzie możliwe. Ewentualnie przy okazji zakupu świeżo wyrzeźbionych przez QR-a figurek Wikingów, które wkrótce trafią do sprzedaży. Przy tej okazji pragnę Wam zaprezentować zdjęcia greenów do tej armii. Koniecznie muszę ją mieć!

Lack of some important QR's Polish cavalry miniatures makes my Early Polish army project unfortunately delayed. Meanwhile I have bought some Xyston's Persians to build the Darius' Late Achaemenid army for Impetus. To make a good beginning I have painted a scythed chariot. I'm planning to buy missed Polish cavalry unit quickly as soon as possible. Or by the way of purchasing a newly sculpted Viking figures by QR. Here I have an occasion to show you the greens of these Vikings. Absolutely must have!

poniedziałek, 12 listopada 2012

Bolesławowa drużyna / Boleslav's druzhina


Witam po długiej nieobecności. Dziś pragnę Wam zaprezentować świeżo ukończony drugi oddział kawalerii dedykowany mojej piastowskiej armii do Impetusa. Tym razem to oddział dowodzony osobiście przez króla Bolesława Chrobrego. Oprócz polskich jeźdźców widzimy tu także dwie podstawki czeskiego rycerstwa, które także weszło w skład królewskiej drużyny. Zamiast wyjaśnień, posłużę się tu cytatem z doskonałej książki "Krzyżowcy" Zofii Kossak:

"Takimi byli Starże i Olawy, że to za Mieszka I przyszli z wojów obcych, przez Bolesława Czeskiego na pomoc przeciw Wichmanowi przysłanych. Przynieśli do Polski pierwsze nie znane tu raniej pancerze i nowe sposoby walki. A książe dał im się osiedlić na własnym prawie."

Dodam tylko, że rycerzy tych było 300.

Hello after a long absence. Today I want to show you just finished second unit of cavalry dedicated for my Early Polish Impetus army. This time it's a unit commanded by king Boleslav I the Brave in person. Apart of the Polish cavalrymen, two stands of Czech knights may also be members of the Polish king's druzhina. Intead of giving explanations here I want to quote a passage from excellent novel "Crusaders" written by Zofia Kossak:

"Then lived families of Starza and Olawa, who arrived during the reign of Mieshko I (father of Boleslav the Brave) from foreign country of Bohemian king Boleslav (grandfather of Boleslav the Brave) to fight against Wichman (the Saxon warlord). They brought to Poland new types of armour, new styles of fighting and prince granted them the permission to establish themselves in the new houses."

It must be added that these knights were 300.