czwartek, 27 września 2012

Piastowscy tarczownicy / Piast shield-bearers


W czasie rządów Bolesława Chrobrego najbardziej pospolitą ochronę pieszym wojom dawała tarcza. Okrągła bądź owalna, wykonana z drewna, wzmocniona umbem i metalowymi elementami. Nie miało znaczenia jakiego oręża używali, istotą pieszej formacji piastowskiej była właśnie owa tarcza, dlatego piechurów zwano tarczownikami. Oprócz włóczni do walki stawali uzbrojeni także w topory lub miecze. Niektórzy z nich nosili hełmy, zaś niezwykle rzadko pancerz.

Reasumując skończyłem kolejny oddział do mojej armii piastowskiej do Impetusa . Jednakże modele te pasują także do FoG-a, i zasad z rodziny DBx. Figury jak poprzednio pochodzą z manufaktury QR Miniatures.

During the reign of Boleslav I the Brave the most common protection of Polish footmen was round or oval wooden shield strengthened by umbo and some iron elements. It doesn't matter what weapon was in use, it's important that early Polish infantrymen were using the shields. So these warriors are known as shield-bearers in historiography. Apart the spears they had the axes or the swords. Some of them were protected by helmets and rarely by body armour.

Another unit of my Piast army for Impetus is already done. These models are compatible with DBx and FoG systems too. The figures as last time are manufactured by QR Miniatures.


wtorek, 18 września 2012

Piastowscy łucznicy / Piast bowmen


Ponieważ cis (Taxus baccata) i jałowiec (Juniperus communis) są świetnym materiałem do wyrobu nośnych i celnych łuków, zaś rośliny te były wielce pospolite w w polskich lasach i borach w czasach Bolesława Chrobrego, nie dziwi więc, że wielu wojów Polan było łucznikami. Pomalowałem zatem pierwszy oddział piastowskich łuczników. Podobnie jak ostatnio użyłem doskonałych figurek QR Miniatures. Armia Piastowska wciąż się rozrasta!

Because a Yew (Taxus baccata) and a Juniper (Juniperus communis) are perfect materials for making the mighty and accurate bows and these plants were common in Polish woodlands and forests during the reign of Boleslav I the Brave, it's no suprise that a lot of Poles were the bowmen. I have painted my first Piast bowmen unit. As last time I have used a fine QR Miniatures Polish warriors. The Piast army is still growing!

niedziela, 16 września 2012

Testujemy wały ziemne / Testing the hedges


Dziś spotkaliśmy się w "Agresorze", aby rozegrać kolejne gry w Basic Impetusa oraz aby przetestować opcjonalną zasadę umocnień, którą adaptowaliśmy z rozszerzenia Baroque. Ostatnim razem wykorzystaliśmy z tego dodatku zasadę dotyczącą kontrszarży, aby wykorzystać ją na średniowiecznym polu bitwy. Dziś moi Polanie mieli okazję usypać wały ziemne przeciwko niemieckim napastnikom. Te wały mają jak najbardziej historyczne uzasadnienie.

Today we met in "Agresor" wargame club to play some Basic Impetus games and to test the optional rules of hedges taken from Baroque expansion. Last time we have adopted the countercharge rule to our medieval battlefield. Today my Poles have the occasion to build the defending ramparts againts German aggressors. These earthworks are historically reasonable.Na sąsiednim stole Czesi zwarli się w morderczym boju z wojskami Ligi Katolickiej. Niemal wszystkie figurki na zdjęciach są rodzimej QR Miniatures, z wyjątkiem kirasjerów wykonanych przez Khurasan Miniatures. Uwielbiam modele Khurasana, ale musicie przyznać, że to tercio ustawione z figur QR-a wygląda niesamowicie, nieprawdaż?

At the adjoining table Bohemians clashed with armies of Catholic League. Almost all figures at the pictures are made by QR Miniatures except some cuirassiers from Khurasan Miniatures. I love Khurasan's models, but you should admit that QR's tercio is looking magnificent, isn't it?

wtorek, 11 września 2012

Słowiańscy harcownicy / Slavic skirmishers


Moja nowo powstająca armia piastowska została wzmocniona o dwa oddziały słowiańskich harcowników. Są to plemienni wojownicy lub leśni ludzie, którzy służyli polskim władcom jako zwiadowcy i przewodnicy w leśnych ostępach lub na bagiennych pustkowiach. Są uzbrojeni w krótkie łuki i zwykłe proce. Niektórzy noszą skóry niedźwiedzie lub wilcze. Ten typ uzbrojenia choć tani, kojarzony był ze zwyczajami pogańskimi. Nie dziwi więc, że został zakazany przez katolickich kapłanów.

My new Piast army is reinforced by two units of Slavic skirmishers. These are the tribal warriors or woodsmen who serving Polish rulers as scouts or guides in woodlands and swamp wastelands. They are armed with short bows and simple slings. Some of them wear the bear or wolfskins. It's the inexpensive type of armour with pagan religious references, so I'm not surprised that these barbarian-style helmets were considered as forbidden by Catholic priests.

piątek, 7 września 2012

Piastowskie rycerstwo / Piast noblemen


Po rozegranych ostatnio grach w Impetusa, postanowiłem wesprzeć sprawę polską. Nabyłem zatem nieco figurek wojska z początków naszego państwa w skali 15 mm z oferty naszej rodzimej QR Miniatures i rozpocząłem budowę armii piastowskiej. Skoncentrowałem się na wojskach Bolesława Chrobrego, gdyż w owych czasach Polacy brali się za łby z niemal wszystkimi sąsiadami. A to stwarza wiele możliwości tworzenia różnorodnych scenariuszy, a nawet kampanii. Poniżej wrzucam mapkę, na której widać elegancko z kim wojska Bolesława miały sprawę i kiedy. W razie czego klikając na mapę - możecie ją powiększyć. Ja tymczasem zabieram się za kolejny oddział, a będą to słowiańscy harcownicy.

After last played Impetus wargames I decided to support Polish cause. I bought some early Polish 15 mm figures made by QR Miniatures and started to build my Impetus Piast army. I focused on Boleslav the Brave's forces, because during his reign Poles fought against nearly all neighbouring countries. It makes a lot of possibilities to play the scenarios or even the campaign. Below I demonstrate a little map with signed Boleslav's campaigns. Click on map to enlarge if necessary. Soon I'm gonna show you another unit - Slavic skirmishers.