niedziela, 22 stycznia 2012

Drugi Warszawski Turniej OiM / Second Warsaw BF&S Tournament


Dziś wziąłem udział w drugim Warszawskim Turnieju Ogniem i Mieczem. Podobnie jak ostatnio grałem trzy scenariusze. W pierwszej potyczce moje dwie spieszone sotnie jazdy zaporoskiej stanęło do obrony wioski przed szwedzkimi rajtarami dowodzonymi przez Zarka. Pierwsza sotnia została zniesiona ze szczętem przez zaciekle szarżujących rajtarów. Na szczęście Zarek ogarnięty żądzą krwi zamiast kontynuować atak na wioskę, podjął szarżę na Rejestrowych Kozaków maszerujących z odsieczą. Morale Rejestrowych pękło i dali nogi za pas, ale jednak udało mi się utrzymać wieś i osiągnąłem taktyczne zwycięstwo.

Today I have participated in second Warsaw By Fire & Sword Tournament. As last time I played three scenarios. In first encounter my dismounted two sotnias of Zaporozhian horsemen were defenders of the village against the Swedish cavalry commanded by Zarek. One sotnia was completely destroyed after fierce charges of reiters. Fortunately Zarek have flied into a bloodlust and instead of attacking the village he declared a charge against my Registered Cossacks who towarded to rescue the village. The morale of Registered Cossacks was broken and they have flied from the battle. But the village was defended and I have achieved the tactical victory.Drugą potyczkę stoczyłem przeciwko MiSiOwi i jego szwedzkim dragonom. Jego podjazd to moim zdaniem najładniej pomalowana armia do OiM jaką widziałem kiedykolwiek! Nasze siły otrzymały rozkaz zbadania trzech obiektów na polu walki. Moim się to udało, zaś szwedzcy dragoni nie przedarli się przez moją obronę. Ponownie taktyczne zwycięstwo!

The second battle was fought agains MiSiO and their Swedish dragoons. His battleforce is IMHO a most beautiful BF&S army I've ever seen! Our battleforces had the orders to visit three objectives. My forces have done it and succesful defensive tactics have stopped the Swedish dragoons. Tactical victory once more!
Trzeci scenariusz zagrałem przeciwko NairoDowi, który grał wojskami Rzeczypospolitej. Jak głupek wybrałem atak na furaż, choć po środowej grze na Wilczej obiecywałem sobie tego nie robić! Ponadto NairoD jest jednym z najbardziej doświadczonych graczy w Polsce, to wieloletni weteran gier w OiM i inne systemy. Sprawnie wymanewrował mnie dzięki mądrej taktyce i doskonałej znajomości zasad. Zaaplikował mi tęgie baty, zaś to zwycięstwo zapewniło mu pierwsze miejsce w turnieju. Nie pozostaje mi nic innego jak mu pogratulować!

The third scenario I have played against NairoD, commander of Polish-Lithuanian forces. NairoD is one of more experienced BF&S player in Poland and veteran of many battles. I was outmaneuvred by his clever tactics and fantastic knowledge of rules. He have applied me a bitter defeat and his victory gave him the first place in tournament. Congratulations NairoD!Dziś w turnieju wzięło udział 16 uczestników. To był bardzo udany dzień. Zgarnąłem dwa Dukaty za dwa taktyczne zwycięstwa, zaś zdobyte dziś doświadczenie jest bezcenne. Mam nadzieję, że wyciągnę wnioski z trzeciej gry na następnym turnieju. Pragnę w tym miejscu gorąco podziękować organizatorom oraz wszystkim uczestnikom. Siema!

Today 16 players have participaded in tournament. It was a very nice day. I have gained two promotional coin fot tactical victories and a lot of battle experience. I hope it may be useful in next tournament. Many thanks for organizers and all participants. Cheers!

środa, 18 stycznia 2012

Bitwa treningowa / A training wargame


Dziś spotkałem sie z Czywczynem w sklepie Wargamera, aby rozegrać bitwę treningową przed drugim turniejem w Ogniem i Mieczem, który odbędzie się w najbliższy weekend. A ponieważ Czywczyn jest kozackim atamanem - dzisiejsza gra to był mirror match pomiędzy dwoma podjazdami zaporoskimi. Oto moje przemyślenia:

1. Czywczyn to to bardzo zdolny dowódca, absolutnie nie mogę go nie docenić, jeśli przyjdzie mi grać przeciwko niemu na turnieju.
2. Siła Kozaków leży w ilości, nie tylko w jakości. Myślę, że nie tylko powinienem zaopatrzyć się w elitarną jazdę, ale także muszę przemyśleć jeszcze raz włączenie Czerni do mojego podjazdu.
3. Kozacy są specami w obronie. Gdy będę miał możliwość wyboru, koniecznie muszę grać scenariusz w którym przyjdzie mi się bronić. Boże broń, abym musiał atakować!

Warto było tam pójść. Mam nadzieję, że dzisiejsze doświadczenia zaowocują na turnieju ;)


Today I have met with Czywczyn in Wargamer's shop to play the training wargame before second By Fire And Sword tournament we gonna play next weekend. Because Czywczyn is a Cossack ataman - our game was a mirror match between two Zaporozhian battleforces. These are the results of my game analysis:

1. Czywczyn is very talented commander, I must be very careful when I will play with him at tournament.
2. Cossack strength lies in number not only in quality. I think I must not only reinforce my army with elite cavalry, but I have to think over joinining the peasant mob to my battleforce.
3. Cossacks are masters of defence. When I have a choice I must choose the scenario where I could be a defender. God, don't let me be an attacker!

It was worthwhile going there. I hope today's experiences will profit at tournament ;)

poniedziałek, 16 stycznia 2012

Tatary idą! / Tatars have arrived!


Tatary idą! A właściwie jadą :) Skończyłem pierwszą grupę do mojej nowo powstającej armii moskiewskiej do Field of Glory Renaissance. Użyłem doskonałych figurek Tatarów Kazańskich z zestawu RR7 firmy QR Miniatures. Teraz zaczynam malowanie Jazdy Pomiestnej - siedemnastowiecznej tradycyjnej kawalerii rosyjskiej. Będą to także figurki QR.

Chanat Kazański został podbity przez Iwana Groźnego w drugiej połowie XVI wieku. W roku 1552 zdobyto miasto Kazań i Chanat został włączony do Państwa Moskiewskiego. Po aneksji armia carska została zasilona bitnymi Tatarami Kazańskimi. W połowie XVII wieku dobrze opłacana jazda tatarska na służbie moskiewskiej osiągnęła liczbę 10.000 jeźdźców, co stanowiło blisko 10% całej armii rosyjskiej.

Kazan Tatars have arrived! First battlegroup for my newest Field of Glory Renaissance Muscovite army is completed. I used the fine QR Miniatures taken from Kazan Tatars RR7 set. Now I'm starting to paint the Iazda Pomestna - 17th century traditional Russian cavalry. Also made by QR Miniatures.

Khanate of Kazan was conquered by Ivan the Terrible in second period of 16th century. In 1552 city of Kazan fell and the Khanate was incorporated into Muscovite empire. After the annexation the Russian army was reinforced by brave Kazan Tatars. In the half of 17th century well-paid Tatar light cavalrymen in Muscovite service have reached 10.000 horsemen, that was 10% of whole Russian army.


wtorek, 10 stycznia 2012

Kozacy w marszu / Cossacks on the march


Niektórzy ludzie zachęcali mnie, abym zrobił "rodzinną" fotografię mojej armii kozackiej w skali 15 mm. Uszykowałem ich więc do zdjęcia w szyku marszowym. W centrum ustawiłem atamanów i piechotę zaporoską, ich boki chronią wozy bojowe, zaś cały tabor jest osłaniany przez oddziały lotnej jazdy. Strzeżcie się! Kozacy nadchodzą!

Some people asked me to take a "family" photo of my 15 mm Cossack army. I arranged them in the marching formation. The generals and Zaporozhian infantry are put in the centre, flanked by war wagons and screened by cavalry. Beware! The Cossacks are approaching!

sobota, 7 stycznia 2012

Broniąc brodu / Defending the ford


Dziś spotkałem się ze znajomymi, aby rozegrać scenariusz w Field of Glory Renaissance. Pablo, Beza i ja dowodziliśmy armią zaporoską broniącą brodu na dopływie Dniepru. Marwyg, Radek i Paweł QR (ten gość od QR Miniatures) dowodzili polskimi siłami interwencyjnymi. W pobliżu brodu ustawiliśmy umocniony tabor, aby zablokować marsz polskiej armii przez Ukrainę. Wysłaliśmy także gońców do naszych sojuszników - Tatarów.

Hajducy, dragoni, oraz ciężka piechota z lekkimi działami zaatakowały tabor bezpośrednio. Tuż za nimi w odwodzie oczekiwała na sygnał do ataku ich przeklęta husaria. Nieprzyjacielskie lewe skrzydło złożone z olbrzymiej dywizji konnej rozpoczęło manewr mający na celu oskrzydlenia naszych sił. Nasza nieliczna kawaleria próbowała zabiec drogę tym wojskom lub je choć opóźnić. Wtem nadciągnęli Tatarzy! Polska dywizja kawalerii znalazła się między młotem a kowadłem. W tym czasie nasze wozy bojowe plunęły ogniem śmigownic. Hajducy legli pokotem skutecznie masakrowani przez Bezę, wkrótce jednak dragonom udało się zrobić wyłom w naszym taborze, aby następnie uciec w popłochu z pola z ciężkimi stratami. Ostatni polski oddział - słabo wyszkolony regiment piechoty cudzoziemskiej wraz z lekkimi działami zajął dogodne pozycje do ataku na resztę naszego taboru. Husaria nie przepuściła okazji i też skoczyła! Uderzyli z furią i wlali się do wnętrza naszej koleśnej fortecy. W tym czasie po niezwykle krwawej bitwie Tatarzy i jazda kozacka opuścili pole bitwy. Polacy odnieśli taktyczne zwycięstwo. Zarówno my, jak i oni straciliśmy po pięć regimentów, ale nasz głównodowodzący poległ podczas straszliwej szarży husarii do wnętrza taboru. Nie daliśmy rady utrzymać brodu i reszta naszych wojsk wycofała się za rzekę.

To była ciężka, ale niezwykle interesująca bitwa. Jedna z najciekawszych potyczek, jakie rozegrałem w realiach XVII-go wieku. Następnym razem zrobimy wam kęsim, Lachy! Pablo zrobił dziś sporo zdjęć, oto kilka z nich, rzućcie okiem!


Today I met with friends to play Field of Glory Renaissance scenario. Pablo, Beza and me have commanded the Zaporozhian army defending the ford across the tributary of Dnieper river. Marwyg, Radek and Pawel QR (this mate from QR Miniatures) were the commanders of Polish intervention troops. We have made the tabor fortified camp near the ford to block the Polish army in march through Ukraine. The dispatch riders to our Tatar allies were sent.

Polish haiduks, dragoons and heavy infantrymen with light artillery have attacked our war wagons directly. The infamous Winged Lancers were posted in reserves. Their left wing built by huge cavalry division have started the outflanking maneuver. Our small cavalry forces was trying to cross and slow down the Polish horsemen. Suddenly Tatars have arrived! Polish cavalry division was bonded between a rock and a hard place. Meanwhile our war wagons have opened the fire of their light guns. The haiduks were massacred by Beza's rapid fire, soon the dragoons have destroyed the part of our tabor, then fled the battlefield with heavy casualties. Last Polish infantry unit - the poorly trained pike and shot regiment supported with light artillery achieved the position to attack the rest of our tabor. The Winged Lancers didn't let opportunity slip! They attacked with fury and they rushed into the fortified tabor. Meanwhile after bloody fight our Tatar and Cossack cavalry have been driven away from the battlefield. The Polish forces have inflicted us a tactical defeat. We have lost five regiments, so as Polish, but our great commander has been killed in Winged Lancers' massive charge into the tabor. It's beyond our capability to hold the ford and the rest of our troops have withdrawn from the battlefield.

It was the hard, but very interesting battle. One of the best of my encouters played in 17th century realities. Next time we'll kick your asses, Poles! Pablo have taken a lot of pictures today, take a look for some!piątek, 6 stycznia 2012

Przemalowany tabor / Repainted tabor


Przemalowałem trzy ostatnie elementy mojej armii zaporoskiej i tym samym wszystkie prace renowacyjne zostały ukończone. Tym razem nie tylko przemodelowałem podstawki, ale także odmalowałem koniki (gdyż moim zdaniem te stare były obleśne). Kozacy są nadal brudni, gdyż nawet nie tknąłem ich pędzlem. Ostatecznie załogi wozów bojowych składały się z pospolitych chłopów i najprostszych Mołojców, przedkładających kąpiel w dziegciu nad wodę z mydłem, które w siedemnastym wieku było traktowane z podejrzliwością przez wszystkich Europejczyków :-D

Teraz najwyższy czas, aby strzelić fotkę całej armii. Zabiorę się za to w niedzielę, kiedy będę miał wolny dzień.

The last three elements of my Zaporozhian army were repainted and all renovation process is already done. This time I have not only reconstructed the bases, but the all horses were repainted (old ones were very ugly in my opinion). The Cossacks are dirty, but I left them untouched. After all the war wagons crews were composed by the common peasants or the simplest Moloitsy who prefered the bath in the tar decoction instead of using a soap, which was treated in 17th century with distrust by all Europeans :-D

Now it's time to take a large picture of whole Cossack army. I hope I'm gonna make it on Sunday, when I have more free time.


wtorek, 3 stycznia 2012

Przemalowana rota Mołojców / Repainted rota of Moloitsy


"Nie łam danego słowa!" tak śpiewał niegdyś King Diamond jeszcze w czasach gdy był wokalistą Mercyful Fate. Tak więc i ja dotrzymałem jednego z Noworocznych Postanowień i przemalowałem oraz przebazowałem moją starą rotę Mołojców. Tym razem figurki były całkiem nieźle pomalowane, więc tylko lekko je chlapnąłem pędzlem. Gorzej było z podstawkami, więc je całkowicie przemodelowałem.

Pozostały mi tylko trzy wozy, aby skończyć remont moich Zaporożców. Gdy skończę, trzasnę kilka fotek całej armii kozackiej, tak na pamiątkę.

"Don't break the oath!" - King Diamond sang in Mercyful Fate band. So I kept one of my New Year's Promises and I finished the repainting and rebasing of my old Moloitsy rota. This time the figures had been painted well so I only little touched them with my paintbrush. But the bases were totally reconstructed.

Only three war wagons left to finish the renovation of my Zaporozhians. I'm gonna take some pictures of the whole Cossack army when I've finished my repainting works.


niedziela, 1 stycznia 2012

Postanowienia Noworoczne / New Year's Obligations


Nauczony doświadczeniem wiem, że zawsze są problemy z wypełnieniem Noworocznych Postanowień. postanowiłem więc poczynić jedynie plany na najbliższe miesiące.

- Pierwszym zadaniem będzie ukończenie renowacji moich starych oddziałów kozackich. Już tylko 9 podstawek Mołojców i trzy wozy bojowe pozostały mi, aby zakończyć to zadanie.

- W styczniu nadciągną Moskale w skali 15 mm Wargamera (na zdjęciach widzicie prototypy). Po skończeniu restauracji Kozaków zacznę malować siedemnastowiecznych Rosjan.

- Na kwiecień został zaplanowany turniej Ogniem i Mieczem na szczeblu dywizji. Dlatego w marcu muszę wzmocnić moich Kozaków, aby osiągnąć siłę pełnego pułku, który wejdzie w skład dużej Warszawskiej Dywizji Kozackiej. Jak wynika ze wstępnych ustaleń dywizja będzie się składać z trzech pułków zaporoskich dowodzonych przez Czywczyna, Wrednobrodego i przeze mnie. Mam nadzieję, że Orris i jego Tatarzy wesprą naszą, nie zaś turecką sprawę :)

- W międzyczasie chcę zrobić kilka elementów do Projektu 2039.

- Co prawda bardzo się rozczarowałem jakością nowego zestawu Bundeswehry wydanego w skali 1/72 przez Caesara, ale mam nadzieję, że się przełamię i nabiorę ochoty na rozpoczęcie prac nad niemieckimi Siłami Pokojowymi w Afganistanie.

Oto moje plany na najbliższe miesiące Anno Domini 2012. Życzę Wam wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku moi drodzy czytelnicy i przyjaciele! Saluto!


Learned by experience I know there are problems with fulfilling the New Year's obligations. So I want to make the plans only for the nearest months.

- The first task is to finish the renovation of my old Cossack units. Only 9 bases of Moloitsy and three war wagons left to realization of a task.

- In january the 15 mm Wargamer's Muscovites will approaching (at photos you can see the prototypes). After finishing the restoration of my Cossacks I will start to paint the XVII century Russians.

- In april the By Fire & Sword Division tournament is planned. So in march I must reinforce my Cossacks to have the whole regiment which will be a part of huge Warsaw Cossack Division. As it follows from the initial findings the division will be composed by three Zaporozhian regiments led by Czywczyn, Wrednobrody and by me. I hope Orris and his Tatars will support our not Turkish cause :)

- Meanwhile I want to continue some 2039 Project elements.

- I was disappointed at new 1/72 Caesar's Bundeswehr miniatures quality, but I hope I will overcome resistance to starting the works with German ISAF forces in Afghanistan.

These are my plans for first period of Anno Domini 2012. I wish you all Happy New Year my dearest readers and friends! Saluto!