piątek, 26 października 2012

Ostatni piechurzy i konkurs / Last infantrymen and the competition


Czołem waszmościom! Właśnie skończyłem trzeci i jednocześnie ostatni oddział moich piastowskich tarczowników. Jest to także zarazem ostatnia już jednostka piesza w mojej armii. Już tylko dwa oddziały jazdy pozostały mi do ukończenia projektu.

A przy okazji chcę się Wam pochwalić, że zostałem poproszony przez Portal Strategie, abym został jednym z jurorów IV-tej edycji Konkursu Modelarskiego Forum Strategie.

Czuję się zaszczycony propozycją i z wielką radością dołączę do zacnego kolegium jurorskiego :)

Hello! I have finished the third and the last Early Polish army shield-bearers' unit. This is at the same time last infantry unit of my Poles. Only two cavalry units left to finish the project.

And by the way I want to let you know I have been asked by Portal Strategie to became one of juror in IVth edition of Forum Strategie Model Competition.

I'm honoured by the choice and I'm glad to join the collegium of jurors :)

środa, 17 października 2012

Ostatni łucznicy / The last bowmen


Skończyłem trzeci i zarazem ostatni oddział łuczników piastowskich do Impetusa. Korzystając z okazji pragnę zwrócić Waszą uwagę na wzór figurki z ostrzem w kształcie liścia. Jest to broń miotana, niezwykle skuteczna podczas potyczek w ostępach leśnych lub w walce bezpośredniej podczas oblężenia.

A poniżej możecie zobaczyć wszystkie ukończone podstawki łuczników zebrane razem - przepraszam za wyrażenie - do kupy. Już tylko trzy oddziały pozostały mi do ukończenia projektu.

I have finished the third and at the same time the last Impetus Early Polish bowmen unit. By the way I would like to draw your attention to the miniature armed with leaf-shaped edge. It's a throwing blade, very deadly weapon, perfect for skirmishes in the woodlands or close combat during the siege.

Below you can take a look at the picture of all finished bowmen stands grouped together. Only three units left to finish my Piast army.czwartek, 11 października 2012

Łucznicy na szybko / Speed-painted bowmen


Jeśli mam być szczery, to figurki QR Miniatures po prostu same się malują. Głęboka rzeźba i mądry, przemyślany projekt modeli są w stanie uszczęśliwić każdego malarza. W końcu Paweł Kur - właściciel, rzeźbiarz i wytwórca figurek w jednoosobowym przedsięwzięciu zwanym QR Miniatures, jest jednym z najbardziej utalentowanych mistrzów "szybkiego pędzla", jakich miałem okazję poznać. Wiele się od niego nauczyłem. Tak więc udało mu się stworzyć linię figurek doskonałą dla tych graczy, którzy chcą mieć pomalowaną armię szybko i do tego nie wymagającą od jej posiadacza wybitnych zdolności malarskich.

Oto kolejny oddział łuczników dedykowany do mojego wojska wczesnopiastowskiego do Impetusa. Dzięki przemyślanemu designowi figurek udało mi się go przygotować w zaledwie trzy wieczory. Niech żyją rzeźbiarze, którzy są zarazem malarzami! Sława im ;)

To be perfectly honest I must say that QR Miniatures are made for speed-painting. Deep sculpt and wise, thought-out design of the sculptures make all painters happy. In the end Pawel Kur - owner, sculptor and manufacturer in one-person bussiness called QR Miniatures is one of the most talented speed-painter I've ever met. I have learnt much from him. So he has designed the line of the miniatures for these wargamers who want to have painted army quickly and easy within all painters' capacities.

This is another bowmen unit dedicated for my Impetus Early Polish army. Thank to favourable design I have prepared these minis only within 3 evenings. Long live the sculptors who are also painters! Glory to them ;)


niedziela, 7 października 2012

Kolejny biało-czerwony oddział / Another white-red unit


Czołem przyjaciele! Skończyłem drugi oddział tarczowników z początku naszego państwa. Dla urozmaicenia skonwertowałem dwóch słowiańskich procarzy na wojów z włócznią i tarczą. Użyłem także figurki słowiańskiego woja, wymieniłem jednak jego starogermańską tarczę na nowszy wzór owalnej tarczy pomalowanej w charakterystycznym biało-czerwonym stylu. A przy okazji, gdy ostatnio pokazałem pierwszy oddział tarczowników, Inkub (koniecznie powinniście zajrzeć na jego bloga!) spytał mnie dlaczego niemal wszyscy woje mają czerwone lub biało-czerwone tarcze? W tym miejscu pragnę odpowiedzieć na to pytanie posługując się cytatem z "Encyklopedii Staropolskiej":

"Czerwień. Płótno bielone i wełna ufarbowana czerwcem, były to dwie farby panujące w ubiorze całego narodu, więc też zostały panującemi i na tarczach jego władców i jego mężnego rycerstwa. Lud ubierał się przeważnie w białe płótno, szlachta rycerska w czerwień (...)"
Zygmunt Gloger, Encyklopedia staropolska, 1900-1903

Hello my friends! I have finished second unit of early Polish shield-bearers. For a change I have converted two models of Slav slingers to spearmen with shields. Also I have used the Slav spearman model. His old-style Germanic shield was removed and changed by new oval one with typical white and red pattern. By the way! Last time when first shield-bearers' unit was presented, Inkub (you really should visit his great blog!) asked me why almost all shields were painted red or white-red? Here I want to answer his question. It's a quotation from "Old-Polish Encyklopedia":

"Red. The white linen and wool coloured in red were the most popular colours of clothing nearly of all nation, applied at nearly all shields of rulers and his brave armies. The plebs wore commonly white linen clothing, the noblemen used red coloured tunics (...)"
Zygmunt Gloger, Old-Polish Encyklopedia, 1900-1903