poniedziałek, 30 marca 2015

Nieco polskiej jazdy / Some Polish cavalry


Witajcie po dość długiej przerwie. Przepraszam, że dawno nie pisałem, ale ostatnio nieco chorowałem. A jednak nie próżnowałem - pomalowałem dwie chorągwie polskiej jazdy kozackiej oraz jedna kompanię polskich dragonów.

Wszystkie modele wyprodukował Wargamer do Ogniem i Mieczem, pomalowałem je na zamówienie.

Hello after quite long time. I am very sorry I haven't written for so long. I was ill. But I have painted some miniatures during my illness - two units of Polish cossack-style cavalry and company of Polish dragoons.

All models are made by Wargamer for By Fire & Sword and painted as a commission.

piątek, 20 marca 2015

Normańscy kusznicy / Norman crossbowmen


Kusza to krótkie łuczysko zamontowane do drewnianego łoża, cięciwa jest naciągana ręcznie bądź mechanicznie. Strzela bełtami wyposażonymi w stalowe groty. Ma dużą siłę przebicia, ale jest dość wolna w obsłudze. Mimo, że nie zostało to pokazane na Tkaninie z Bayeux, wiemy jednak z prac Williama z Poitiers, francuskiego kronikarza, że Normanowie używali kusz w bitwie pod Hastings.

Modele firmy Gripping Beast , pomalowane na zamówienie.

The crossbow is a short bow mounted on a stock or tiller and was at this drawn (spanned) by hand, bracing the feet against the bow. It fired short arrows or bolts with iron heads and parchment flights. Powerful, but it was slow to use. Although not shown on the Bayeux Tapestry, there is documentary evidence in the work of William of Poitiers, a French chronicler, that the Normans used crossbows at the Battle of Hastings.

The models are Gripping Beast's, painted as a commission.

środa, 18 marca 2015

Normańscy łucznicy / Norman bowmen


Podczas gdy większość ilustracji przedstawia klasycznych Normanów jako wojowników z mieczami i migdałowymi tarczami, łuk był istotnym elementem w normańskiej sztuce walki. Książę Wilhelm był znanym łucznikiem, umiejętność posługiwania się łukiem była wśród Normanów popularna. Ubrania na figurkach znacznie się różnią. Dwóch z nich nosi koszulki kolcze, część nosi stalowe hełmy, gdy pozostali są całkiem nieopancerzeni. Dokładnie tak samo, jak na Tkaninie z Bayeux.

Te modele są częścią bandy normańskiej do Sagi odlanych przez Gripping Beast . Pomalowane na zamówienie.

While many will picture the classic Norman as having a sword and kite-shield, archery was actually in increasingly important part of Norman warfare. Duke William himself was a renowned bowman, and the bows were put to good use by the Normans. The costume of these men varies considerably. Two of them have the mail hauberk, some have the steel helmets, while others are quite unarmoured. Exactly as we can see at Bayeux Tapestry.

These models are part of Gripping Beast's Norman Saga warband. Painted as a commission.

poniedziałek, 16 marca 2015

Brytyjscy piechurzy (2) / British regulars (2)


Brytyjscy piechurzy zyskali sławę dzięki nieustępliwości, dyscyplinie i profesjonalizmowi. Od pól Europy, po dziką Afrykę, przez wyspy karaibskie, aż do gór Dalekiego Wschodu, żołnierze królewscy zmagali się z przeciwnościami losu utrzymując żelazną dyscyplinę. Ale dopiero w gęstych, ciemnych lasach Ameryki Północnej przyszło im się zmierzyć z naprawdę trudnymi wyzwaniami...

Żołnierze ci zostali pomalowani na zamówienie w barwach 44-go pułku piechoty.

British regulars have earned a reputation for being stubborn, well disciplined and proffessional. From fields of Europe, to the wilds of Africa, the islands of Caribean and the mountains of Far East, King's soldiers have fought against tough odds and maintained their iron discipline. The dense, dark forest of North America would prove to be one of the toughest challenges the Redcoat would face...

Those soldiers from 44th Regiment of Foot are painted as commission.


czwartek, 12 marca 2015

Brytyjscy piechurzy (1) / British regulars (1)


Nowy klient oznacza nowe wyzwania. Tym razem to zamówienie jest bliskie memu sercu - siły brytyjskie do Muszkietów i Tomahawków z Conquest Miniatures. Właściciel tych figurek być może będzie moim stronnikiem w najbliższej rozgrywce. Czuję się niemal jakbym malował dla siebie ;)

A new client means new challenges. This time a commission that is close to my heart - British forces for Muskets & Tomahawks by Conquest Miniatures. The owner of those miniatures could be my ally in nearest campaign. So I feel I'm painting almost for my own sake ;)

środa, 11 marca 2015

Normańscy rycerze (3) / Norman knights (3)


A oto ostatnia porcja jazdy normańskiej od Gripping Beasta . Teraz czas wziąć się za malowanie piechurów - łuczników i kuszników. Zatem zaglądajcie tu czasem :)

Those are the last Grippping Beast's Norman cavalrymen painted as a commission. Now it's time to start the infantrymen - the bowmen and the crossbowmen. Stay tuned, mates :)

niedziela, 8 marca 2015

Normańscy rycerze (2) / Norman knights (2)


Normanowie - ciąg dalszy. Druga fala kawalerii normańskiej właśnie nadciągnęła! Figurki są z pracowni Gripping Beast, pomalowane na zamówienie.
Normans - continued story. Second wave of Norman cavalry is approaching! The miniatures are Gripping Beast and painted as a commission.

piątek, 6 marca 2015

Ariadna - Szkoccy Gwardziści / The Scots Guards


Szkoccy Gwardziści to pełnoetatowy korpus posiadajacy własną strukturę i wyposażony do wykonywania misji specjalnych; to oddział, który łączy w sobie najlepsze tradycje bojowe Highlanderów, sprytne sztuczki komandosów S.A.S. oraz najnowocześniejsze techniki walki.

Figurki firmy Corvus Belli, pomalowane na zamówienie.

The Scots Guards are a regular corps with a specific structure aimed at accomplishing special operations; a unit that melds the best of the Highlander tradition of warfare, the cunning tricks of the S.A.S. commandos and the most modern combat techniques.

The miniatures are Corvus Belli, painted as a commission.

wtorek, 3 marca 2015

Czerwonoskórzy (3) / The Redskins (3)


No i cała wataha leśnych Indian gotowa. Ci wszyscy Indianie (pokazani w ostatnich trzech postach) maja wartość 208 pkt. i są solidną bazą, aby rozpocząć przygodę z Muszkietami i Tomahawkami. Tym razem figurki pochodzą z następujących zestawów Perrych: AW32 (łucznicy) oraz AW29 (wodzowie). Wszystkie miniatury zostały pomalowane na zamówienie.

The whole Woodland Indian party is already done. Those 208 pts. warband (displayed in last three posts) is solid base to begin the skirmishing adventure with Muskets & Tomahawks. This time the figures are taken from Perry's sets: AW32 (bowmen) and AW29 (chieftains). All miniatures are painted as a commission.