wtorek, 24 lipca 2012

Dowództwo radzieckiego plutonu / Soviet platoon command group


Skończyłem malować dowództwo radzieckiego plutonu i tym samym cały pluton jest gotowy. Dowództwo składa się następujących żołnierzy - porucznika, oficera politycznego z ramienia NKWD, sanitariuszki oraz dwóch gońców. Oficer NKWD znany także jako politruk jest rozpoznawalny dzięki niebieskim elementom umundurowania. Jego rola polegała na politycznym wywieraniu wpływu na oddział, a także pełnił rolę "drugiego oficera". Poniżej możecie obejrzeć zdjęcie oryginalnego wyposażenia politruka.

I have painted Soviet platoon command group and now the whole platoon is completed. HQ is composed of five following persons - lieutenant, NKVD political officer, nurse and two runners. NKVD officer also known as politruk has the characteristic blue elements of the uniform. The politruk had an political and influential role as a "second commander" within the military units. Below you can take a look at original NKVD officer's uniform.

czwartek, 19 lipca 2012

Chwilowy powrót do przyszłości / A momentary getting back to the future


Pomalowałem kolejny zestaw figurek Oddziału Ósmego. Tym razem mamy do czynienia z najemnymi kontraktorami pasującymi jak ulał do mojego przyszłościowego Projektu 2039. Jednakże ci weterani mają więcej zastosowań. Wszyscy z wyjątkiem gości z cyber-wszczepami pasują jak ulał do współczesnych konfliktów. Sądzę, że mogą robić za dzisiejszych lub jutrzejszych ulicznych zadymiarzy, a nawet gangerów z dużego post-apokaliptycznego miasta.

Czyli jak zwykle Oddział Ósmy zaopatrzył nas w ładne i użyteczne figurki w skali 15 mm. Dobra robota chłopaki!

I have painted another Oddzial Osmy's set of miniatures. This time these are the mercenary contractors dedicated for my Tomorrow's War 2039 Project. These veterans are more universal. All models except these with cyber-implants are looking quite good for modern conflicts. I think also they could be useful as modern and future war street fighters or post-apocaliptic large city gangers.

So as usual Oddzial Osmy have prepared very nice and useful 15 mm miniatures. Well done mates!


poniedziałek, 9 lipca 2012

Owijacze / The foot-rags


Trzecia drużyna sowieckich strzelców jest gotowa do walki. Tym razem zrobiłem nieco niewielkich konwersji. Mianowicie zamiast wysokich butów marszowych, moi piechurzy otrzymali owijacze. Przy użyciu ostrego nożyka i zastosowaniu odpowiedniej farby udało mi się je należycie wymodelować.

W 1941 roku wysokie skórzane obuwie nadal należało do rzadkości w Armii Czerwonej. Radzieccy weterani często żartowali, że zapach ich onuc można śmiało sklasyfikować jako "broń chemiczną" zdolną pokonać każdego nieprzyzwyczajonego przeciwnika :)

The third Soviet riflemen squad is ready to battle. This time I made some minor conversions. Instead of original marching boots my infantrymen wear the foot-rags. With the using of a sharp knife and a little paintingjob I managed to achieve the proper Russian footwraps.

In 1941 the long leather shoes were still uncommon items in Red Army. Russian veterans used to jokingly pride themselves about the stench of their footwear, referring to their footwraps as "chemical weapons" that would defeat any enemy unaccustomed to the smell :)