czwartek, 27 listopada 2014

Partyjscy katafrakci / The Parthian cataphracts


Katafraktami nazywano ciężką jazdę Partów, polska nazwa wywodzi się z greckiego słowa katafraktos (l.m. katafraktoi), co oznacza dosłownie "zbrojny" lub "całkowicie zamknięty". Katafrakci to pancerni jeźdźcy dosiadający ciężko opancerzonych w zbroję łuskową koni, uzbrojonych w kontos.

Katafrakci opancerzali się wszelkiego rodzaju zbrojami łuskowymi i segmentowymi (gr. falidotos), wystarczająco elastycznymi, aby dać zbrojnemu i rumakowi dość swobody, jednocześnie dość mocnymi, aby wytrzymać uderzenie podczas szarży. Zbroja łuskowa składała się z nachodzących na siebie okrągłych płytek, wykonanych z brązu lub żelaza, o grubości od 4 do 6 mm.

Główną bronią był kontos, rodzaj czterometrowej piki kawaleryjskiej, zakończonej ostrzem wykonanym z żelaza, zazwyczaj dzierżonej w obu rękach kawalerzysty. Dodatkowym uzbrojeniem był miecz lub buzdygan, używanych po odrzuceniu złamanego kontosa po wykonaniu szarży.

Figurki firmy Xyston, pomalowane na zamówienie do Impetusa.


A cataphract was a form of armored heavy cavalry used in ancient warfare by Parthians. The word in English is derived from the Greek: kataphraktos (plural: kataphraktoi), literally meaning "armored" or "completely enclosed". Historically, the cataphract was a very heavily armored horseman, with both the rider and steed draped from head to toe in scale armour, while typically wielding a kontos as their weapon.

Cataphracts were almost universally clad in some form of scale armor (Greek: falidotos) that was flexible enough to give the rider and horse a good degree of motion, but strong enough to resist the immense impact of a thunderous charge into infantry formations. Scale armor was made from overlapping, rounded plates of bronze or iron (varying in thickness from four to six millimeters).

The primary weapon was kontos. They were roughly four meters in length, with a capped point made of iron and usually wielded with both hands. Cataphracts would often be equipped with an additional side-arm such as a sword or mace, for use in the melee that often followed a charge.

The figures are Xyston's, painted as comission for Impetus.


wtorek, 25 listopada 2014

Kaiserlich-königliches sturmtruppen (3)


Skończyłem ostatni oddział szturmowców austro-węgierskich i tym samym całe zamówienie zostało zamknięte. Cesarsko-królewskich żołdaków wsparł ciężki karabin maszynowy Schwarzlose Model 1907/12. Figurki są produkcji Scarab Miniatures.

The last unit of Austro-Hungarian stormtroopers is already done and the whole commission is completed. The Imperial-Royal soldiers are supported with Schwarzlose Model 1907/12 heavy machine gun. The figures are from Scarab Miniatures.

poniedziałek, 24 listopada 2014

Atak Squigów! / Squig attack!


Nasza wczorajsza przygoda w Warhammer Questa była niezwykle dynamiczna. W pierwszej komnacie nasza drużyna została zaatakowana przez Szczury-giganty. Ich samobójcze ataki dały się dzieciakom we znaki.
Our yesterday's Warhammer Quest adventure was very dynamic. In the first room the party was attacked by Giant Rats. Their sucidal attack were very oppressive.


Kolejną lokacją był zaułek zamieszkany przez grupę Skavenów.
The next location was a corridor occupied by pack of Skaven Clanrats.


Kilka lokacji dalej nasz Flagellant został zaatakowany przez Dzikiego Squiga.
Some locations later our Flagellant was engaged by Wild Squig.


Po chwili okazało się, że był tylko forpocztą dla większej grupy tych stworów.
In the meantime, it transpired that he was only the avant-garde of larger unit of these creatures.


Nastnicy zostali zniesieni, ale Barbarzyńca padł bez ducha. Kapłance natomiast pozostał tylko jeden Punkt Życia. Rozpoczęła modlitwę o uzdrowienie i nagle padła zemdlona (Hania wyrzuciła dwie jedynki na kostkach przy próbie leczenia). To przesądziło sprawę i misję należało przerwać, tylko Flagellantowi udało się opuścić lochy o własnych siłach. Za tydzień spróbujemy ponownie ;)
The attackers were slain, but the Barbarian fell unconscious. Warrior Priestess left only with 1 Hit Point. She started her healing prayer and suddenly fainted (Hania rolled two 1 on her healing roll). It was a mission that we had to abort, only Flagellant left the dungeon on their own feet. Next weekend we gonna try again ;)

niedziela, 23 listopada 2014

Armeńscy górale (3) / Armenian Hillmen (3)


Skończyłem kolejne elementy do armii Partów do Impetusa malowanej na zamówienie. Trzy bazy armeńskiej piechoty czekają na rozkazy. Figurki wyprodukowane przez Xyston Miniatures.

I have finished another elements to Impetus' Parthian army painted as a commission. Three bases of Armenian hillmen are waiting for orders. The figures are made by Xyston.

piątek, 21 listopada 2014

Kaiserlich-königliches sturmtruppen (2)


Skończyłem drugi oddział szturmowców austro-węgierskich. Figurki wyprodukowano w kuźni Scarab Miniatures i pomalowałem je na zamówienie.

Second unit of Austro-Hungarian stormtroopers is already done. The figures are from Scarab Miniatures' forge, painted as a commission.

poniedziałek, 17 listopada 2014

Zabić wiedźmę! / Kill the witch!


Wczoraj moje dzieciaki miały drugie spotkanie z Warhammer Questem. Tym razem egzaltowany Flagellant i pobożna Kapłanka Sigmara w towarzystwie Barbarzyńcy i Krasnoludzkiego Wojownika przyjęli następujące zlecenia - znaleźć i zabić wiedźmę, która zamieszkała pobliskie lochy.
Yesterday my children had a second meeting with Warhammer Quest. This time the exalted Flagellant and devout Priestess of Sigmar with company of the Barbarian and Dwarven Warrior have accepted their task - to seek and kill the witch who lives in nearest dungeon.


Zaczęli z wysokiego C i na dzień dobry wpadli na Bull Centaura.
They gott off to a good start and in first room they met a Bull Centaur.


Zdechł z nienawiścią wypisaną na jego szpetnym obliczu.
He died with the hatred painted on his ugly face.


"Za mną" - wyszeptał Flagellant.
"Follow me" - the Flagellant whispered.


"Co to za dźwięk?" - drużyna usłyszała dziwny hałas za zamkniętymi drzwiami.
"What's that noise?" - the party have heard a strange sound behind closed doors.


"Zabić wiedźmę!" - zawył Flagellant i zaszarżował ramie w ramię z Kapłanką.
"Kill the witch!" - Flagellant cried and charged hand in hand with Priestess.


Gdy Barbarzyńca i Krasnolud weszli do walki wręcz, Kapłanka cofnęła się, aby wesprzeć wojowników swoimi modlitwami do Sigmara.
When the Barbarian and the Dwarf entered into melee, the Priestess took a step back and supported the warriors with her prayers to Sigmar.


Wiedźma skończyła swoją pieśń i na środku pomieszczenia otworzyły się dwa portale. Z astralnych wrót wybiegły na zewnątrz dwa Dzikie Orki i od razu zaszarżowały na najbliższych przeciwników.
The witch has ended to cast her spell and in the center of the room two portals were opened. From the astral gate two Savage Orcs were run outside and charged the nearest warriors.


Wszyscy wrogowie leżą martwi. Pozamiatane!
All enemies have been wiped out. Success!


Dzieciaki zdobyły nieco złota, zbyt mało, aby starczyło na trening na wyższy poziom, ale wystarczająco, aby się nieco zabawić w miasteczku. Oczywiście poprosiły mnie, abym za tydzień znów poprowadził przygodę. I oczywiście się zgodziłem :)
The children gained some gold, not enough for training to a new level, but enough to play around in the nearest settlement. They asked me play next Sunday too. And I agreed :)

niedziela, 16 listopada 2014

Warhammer Quest - Flagellant


Jak obiecałem dzieciakom - dziś zagramy kolejną przygodę w Warhammer Questa. Dałem im wolną rękę w wyborze postaci. Hania wzięła Kapłankę, Tomcio Barbarzyńcę, natomiast Marek zabił mi ćwieka i wybrał Flagellanta. Przeszukałem Muzeum - świetną stronę z nieoficjalnymi zasadami do Warhammer Questa i proszę bardzo - jest Flagellant. Jedyne co mi zostało, to pomalować wybraną przez niego figurkę. Przyda się także do Mordheimu :)

Sobotni wieczór spędziłem zatem malując Flagellanta i dziergając kilka elementów podziemia. Oto efekt mojej robótki. Teraz czas siadać do stołu, później napiszę jak poszło!


As I promised to my kids - today we gonna play another adventure in Warhammer Quest. I gave them carte blanche to choice the heroes if they so wishes. Hania picked Warrior Priestess, Tom took the Barbarian, but I was baffled by Mark, because he wants to play with Flagellant. I have searched The Museum - the finest collection of the house rules for Warhammer Quest and I found the stats for Flagellant. I've got only to paint the proper miniature. May be useful for Mordheim, too :)

I have spent my Saturday's evening with painting the Flagellant and preparing some dungeon elements. These are the effects of my paintingjob. Now it's time to play the game, I gotta go! I'll write later!


piątek, 14 listopada 2014

Kaiserlich-königliches sturmtruppen (1)


Cesarsko-królewskie oddziały szturmowe powstały w 1916 r roku, w oparciu o niemieckie doświadczenia nabyte na Zachodnim Froncie. W skład uzbrojenia c.k.szturmowca wchodził stalowy hełm, szary uniform wzmocniony na kolanach i łokciach, maska gazowa z pochłaniaczem, dwie torby na granaty ręczne, saperka, karabin, bagnet, sztylet i nożyce do cięcia drutu. Wszystkie te elementy zostały pieczołowicie wyrzeźbione wraz z tymi figurkami przez Scarab Miniatures. Jedna z nich została dodatkowo zaopatrzona w maczugę do walki wręcz. Pomalowane na zamówienie.

Imperial-Royal assault units were created in 1916, drawing upon the experience of the German forces on the Western Front. The equipment of an assault soldier included steel helmet, field-grey uniform with reinforced elbows and knee patches, gas mask in its container with a spare filter, two hand grenade bags, short-hafted spade, a carbine, bayonet, dagger and wire cutters. All these things are perfectly sculpted on those Scarab Miniatures models. One of them is additionaly equipped with trench club. Painted as a commission.

środa, 12 listopada 2014

Owieczki na rzeź / Lambs to the slaughter


Prosili, prosili i uprosili. W niedzielę poprowadziłem przygodę do Warhammer Questa dla moich dzieciaków. Użyliśmy do niej figurek, które malowałem lata temu oraz skserowane segmenty podziemia. Niech więc zacznie się przygoda!
Last Sunday I have prepared the first Warhammer Quest's adventure for my kids. I have used some long time ago painted miniatures and photocopied segmets of a dungeon. So let the adventure begin!


W pierwszej komnacie nasi bohaterowie zostali zaatakowani przez Skaveńskich Klanbraci, którzy wypełźli z ciemności.
In the first room our heroes were attacked by four Skaven Clanrats, who slunk from the dark.


Niektórzy mówią: "Pierwsze koty za płoty". Nie tym razem! Wygląda na to, że znaleźliśmy nieco srebrnych monet w drewnianej skrzyni stojącej sobie w kąciku :)
Some people say: "The first pancake is always spoiled". Not this time! Looks like we have some silver coins in the wooden case :)


W trzecim pomieszczeniu nasza drużyna została zaatakowana przez szóstkę szkieletów. Znowu wpadło nam w ręce trochę srebra, ale Marek złapał nieco obrażeń. Na szczęście Elfy mają na starcie eliksir uzdrawiający :)
In the third room our party was attacked by six skeletons. We have gained some silver, but Mark gained some wounds. Fortunately the Elves are starting their mission with healing potion :)


Wygląda na to, że emocje sięgnęły zenitu ;)
It seemes the emotions were running extra high ;)


"Za mną, ekipa!" - latarnia znalazła się teraz w rękach Tomcia.
"Follow me, lads!" - the lantern is in Tom's hands right now.


"Zasadzka!" - Hobgoblińskie świntuchy wyskoczyły z beczek znienacka.
"Ambush!" - the swinish Hobgoblins took our party by suprise.


Drużyna popełniła błąd i się rozdzieliła. Hania odłączyła się od reszty (pewnie, aby sobie upudrować swój barbarzyński nosek). Gobliny i Squigi nie przepuściły takiej okazji do ataku.
The party made a mistake and split up. Hania has grown apart from the rest. The Goblins ans Squigs have taken this opportunity to attack.


Gdy Hania się zreflektowała - było już za późno. Elf osunął się na posadzkę nieprzytomny.
When Hania arrived - it was too late. An Elf has fallen unconscious.


Reszta drużyny postanowiła wrócić z ciężko rannym towarzyszem do domu. W drodze powrotnej wykończyli kilku Gobosów.
The rest of the party has made a decision to return with wounded friend home. On the way back they killed some Goblins.


Niezły zgryz! Wyjście zostało zablokowane przez trójkę Krasnoludów Chaosu.
Desperation! The way is shut by three Chaos Dwarfs.


Porażka! Drużyna została rozbita tuż przy wyjściu. Co za niefart!
Disaster! The party is defeated close by the exit. What's a pity!


Żona mnie wyśmiała, że zamiast przygody zrobiłem dzieciom jatkę. Ale najważniejsze, że im się podobało. Już mnie cisną, abym coś i poprowadził także w najbliższy weekend :) Nie będzie łatwo! BUAHAHAHAHAHA! (Demoniczy śmiech szalonego tatuśka)
I was derided by my wife that instead of fascinating adventure I have organized the thrilling slaughter. But most importand thing is the kids were satisfied. They want to play next weekend too :) Not going to be easy! BUAHAHAHAHAHA! (Mad father's demonic laughter)

Ciąg dalszy nastąpi...
To be continued...