poniedziałek, 29 marca 2010

Hastati completi sunt

(Please see below for english text)

Wciąż pracuję nad moja armią Rzymu po reformach Kamillusa. Skończyłem trzy oddziały hastati. Inspiracją dla mnie były ilustracje i badania Petera Connolly, wybrałem więc najbarwniejszy wariant. Moi hastati to poborowi, zaciągnięci obywatele Republiki, wobec tego są odziani w kolorowe cywilne tuniki. Tarcze także są kolorowe. We wczesnym i środkowym okresie Republiki Rzymskiej tarcze były gładkie, pozbawione zdobień i oznaczeń oddziałów. Jednakże oddziały miały swoje własne oznaczenia, dlatego każdy żołnierz na tym samym elemencie ma identyczny kolor pióropusza.

Mam trzy elementy. Mogę je ustawić w trzech szeregach. Każdy element pokazuje jeden z trzech etapów ataku formacji.

Na trzecim (tylnym) elemencie widzimy hastati uzbrojonych w pilum i hasta velitaris - to od tej doskonałej broni hastati przyjęli swoją nazwę, gdy w na początku III w. p. n. e. hastae velitares była bronią używaną jedynie przez hastati (co dosłownie znaczy "człowiek-z-hastą"). Na tym elemencie żołnierze miotają swoimi hastami, dzierżąc pila w drugiej dłoni.

Na drugim (środkowym) elemencie widzimy hastati, których hasty zostały wyrzucone, oni zaś przygotowują się do rzutu pilami.

Na pierwszym (frontowym) elemencie obie włócznie zostały wyrzucone, zaś miecze żołnierzy są przygotowane do śmiercionośnych pchnięć.

To mój drugi artykuł o hastati na blogu. Możecie znaleźć dodatkowe informacje w moim starszym wpisie o tej formacji - kliknij tu, aby przeczytać.

I'm still working on my Camillian Roman army. I finished three units of hastati. I was inspired by Peter Connolly's illustrations and researches, so I chose the most colourful option. My hastati are conscripts, drafted republican civilians, then they have civil colour of clothes. Their shields are coloured too. In early and mid period of Roman Republic the shields were clear, without blazons or unit markings. Howewer the units had unique markings, so every soldier in the same element has an identical colour of his feathers.

I have three elements. I can arrange them in three ranks. Every element is showing us the stage of hastati attack.

At the third (rear) rank element we can see hastati with pilum and hasta velitaris - hastati adopted their name from this fine weapon in early 3rd century BC when hastae velitares had been using only by hastati (for it literally means the "hasta-men"). At this element the soldiers are throwing their hastae, the pila are kept in their second hand.

At the second (middle) rank element we can see the hastati, their hastae were thrown, they are prepared to throw their pila.

At the first (front) rank element the spears were thrown and the soldiers' swords are prepared to give the deadly thrusts.

This is my second blog article about hastati. You can find additional useful information in my older post about this formation - click here to read.


sobota, 27 marca 2010

Moja pracownia / My workshop


Dziś pragnę Wam zaprezentować moją pracownię. To po prostu kawałek stołu, a jednocześnie miejsce, gdzie maluję moje armie. Po pracy - cały majdan wędruje do pudełek po lodach. Czasami moja pracownia jest zajęta przez mojego asystenta :)
Today I want to show you my workspace. This is a small piece of kitchen table. And this is a place where I'm painting my armies. After the work - all my workshop is closed in the used ice-cream boxes. Sometimes my workspace is occupied by my assistant :)

czwartek, 25 marca 2010

Kolacja w Tartarze / The dinner in Tartar

Dziś był dobry dzień na granie. Rozegrałem dwie fantastyczne potyczki przeciwko prawemu skrzydłu greckiej armii. W pierwszej walce moi Persowie wraz z trackimi sprzymierzeńcami starli się z siłami helleńskimi. To była niezwykle pasjonująca gra.
Today was a good day for wargaming. I fought two fantastic battles against Greek army's right wing. At first battle my Persians with Thracian allies fought against the united Greek forces. It was very interesting game.

Tebańscy hoplici maszerujący w kolumnie na spotkanie ze swoim fatum:
Theban hoplites in column are marching to meet their fate:


Tego dnia wielu tebańskich hoplitów spożyje kolację w Tartarze:
This day many Theban hoplites will dine in Tartar:


Kolejna bitwa - tym razem Fortuny odwróciły od nas swe oblicza. Wielu dobrych Persów i Kartagińczyków poległo z ręki zaciekłych Tebańczyków i Tessalów:
Another battle - this time the Fortunes turned away our luck. Many good Persians and Carthaginians was killed by ferocious Thebans and Thessalians:

poniedziałek, 22 marca 2010

Hastati armati sunt


Oryginalne pila produkcji Xystona są wykonane z miękkiego metalu. I to nie jest dobre rozwiązanie, gdyż są zbyt giętkie i podatne na odkształcenia. Często robię włócznie samodzielnie, więc postanowiłem sam zrobić także rzymskie pila. Jak zwykle użyłem cienkich szpilek i Green Stuffu. Teraz mogę bez obaw wprowadzić swoich hastati do gry. Oczywiście wtedy, gdy ich pomaluję.

The original Xyston's pila are made from soft metal. And it's bad, because the're too flexible. I often make the spears by myself, so I decided to prepare the Roman pila. As always I was using the thin pins and Green Stuff. Now I can play with my hastati without fear of the weapons' damage. Of course when I'll finish to paint them.

czwartek, 18 marca 2010

Okres przejściowy / A period of transition

Trzy tygodnie temu kupiłem trochę nowych figurek. Są to rzymscy legioniści z okresu Republiki produkcji Xystona. Ale nie mam zamiaru montować armii wg. Polibiusza. Chcę czegoś bardziej oryginalnego. Mam zamiar złożyć te małe laleczki jako wczesny legion manipularny. Znany także jako jako Rzymianie Kamillusa w listach armii do DBA.
Three weeks ago I was buying some new miniatures. It's Xyston's Republican Roman Legionaires. But I don't want to make Polybian army. I want to have something original. These little men will be painted as early manipular legion. In DBA army lists also known as Camillian Roman.


Na początku armia Republiki Rzymskiej walczyła jako falanga - formacja ta została przejęta od Etrusków. Lecz najazdy Galów i Pierwsza Wojna Samnicka pokazały, że klasyczna falanga nie ma szans z dynamiczną galijską czy elastyczną samnicką taktyką. Marek Furiusz Kamillus - rzymski dyktator w czasie najazdu galijskiego rozpoczął proces zmian, który zakończył się po Drugiej Wojnie Samnickiej. Rzymianie przyjęli samnicki system manipularny. Był bardziej elastyczny niż zwarta formacja hoplitów, dając armii lepszą manewrowość w nierównym terenie Italii. Ale niektóre elementy falangi pozostały w użyciu. Rzymianie podzielili armię na dwie części. Front miał charakter manipularny, zaś odwód był falangą. To był okres przejściowy między okresem falangi i okresem klasycznego legionu manipularnego w historii rzymskiego oręża.

At the beginning the Republican Roman army fought as phalanx - the formation adopted from Etruscans. But invasions of Gauls and the First Samnite War showed that classical phalanx has no chances with dynamic Gaul or flexible Samnite tactics. Marcus Furius Camillus - Roman dictator during the Gaul invasion was starting the process of changes which was ended after the Second Samnite War. Romans adopted the manipular system of the Samnites. It was far more flexible than the solidly massed hoplite formation, allowing the army to maneuver better on rugged Italian terrain. But some elements of the phalanx were still in use. Romans divided the army into two groups. The front was manipular system and the rear was phalanx formation. It was transistional period between age of phalanx and age of classical manipular formation in history of Roman army.


Ponieważ czekam na dostawę kolejnych figurek do mojej armii Indii - chcę czas oczekiwania umilić sobie malując legion Kamilliusa.
Because I'm waiting for delivery of another Indian figures - I want to spend this time of waiting with painting Camillian Roman legion.

wtorek, 16 marca 2010

Percival Schuttenbach

Kolejną folk-metalową kapelą, którą słucham, gdy maluję - jest Percival Schuttenbach. Muzycy tego zespołu to wybitni multi-instrumentaliści. Ich ostatni album "Reakcja Pogańska" to zbiór tradycyjnych słowiańskich pieśni w nowej - metalowej aranżacji. Obejrzyjcie ich teledysk do utworu "Pani Pana" lub posłuchajcie fenomenalnej ukraińskiej pieśni "Pasla" lub białoruskiej "Aziarechka". Jeśli Wam się podoba - proszę zagłosujcie na nich w Wirtualnych Gęślach - największym internetowym plebiscycie muzyki folkowej w Polsce.
Another folk-metal band I hear when I'm painting - it's Percival Schuttenbach. They are fantastic multi-instrumentalists. Their last album "Reakcja Pogańska" ("Pagan Reaction" in English) it's a compilation of traditional Slavic songs in new - heavy metal arrangement. Please feel free to watch their video clip "Pani Pana" and hear the great Ukrainian "Pasla" or Bielorussian "Aziarechka". If you like it - you can vote it at Wirtualne Gesle - the greatest internet competition of folk music in Poland.sobota, 13 marca 2010

Słoń indyjski / Indian elephant


Skończyłem mojego pierwszego słonia indyjskiego. Nie miałem zbyt wiele miejsca na podstawce 40x40mm dla tak dużej figurki, wobec tego musiałem umieścić słonia pod kątem 45 stopni względem krawędzi. Przykleiłem też indyjskiego łucznika, aby zaznaczyć front elementu. Ta figurka pokazuje nam jak olbrzymi jest słoń indyjski. Myślę, że warto było poświęcić kilka wieczorów na tego potwora. Jest cennym klejnotem w mojej indyjskiej armii i ładną dekoracją na półce. Mam zamiar mieć trzy takie słonie bojowe w mojej armii do DBA. Bestię należącą do generała zaopatrzę w wieżyczkę.
I finished my first Indian elephant. There isn't enough room on a 40x40mm base for such a large miniature and I had to place the elephant at an angle of 45 degrees to the edge. I put an Indian archer to mark a front of an element. This figure shows us how huge is an Indian elephant. I think it was worthwhile spending some evening with this monster. He is precious jewel in my Indian army and a fine decoration on my shelf. I'm planning to have three war-elephants in my DBA Classical Indian army. The general's beast will have a howdah.

niedziela, 7 marca 2010

Indyjski ciężki rydwan / Indian heavy chariot


Pierwszy indyjski ciężki rydwan jest gotowy. Kolejny musi poczekać na swoją kolej. To piąty ukończony element mojej ogromnej i kolorowej armii starożytnych Indii. Teraz rozpoczynam pracę nad słoniem bojowym.
First Indian heavy chariot is ready. The second one must wait for his turn. This is a fifth finished element of my huge and colorful army of ancient India. Now I want to start modeling Indian war-elephant.

środa, 3 marca 2010

Żywiołak / An Elemental

Gdy maluję, zawsze słucham muzyki lub słuchowisk. Ostatnio nie mogę się oderwać od fenomenalnej polskiej folk-metalowej kapeli Żywiołak. W ich muzyce można znaleźć pradawną słowiańską magię. Muzycy z wielkim wyczuciem mieszają współczesny metal z tradycyjnym folkiem dodatkowo zaprawiony staropolskimi tekstami. Snują opowieść o pradawnych stworach i mitycznych istotach z czasów, które dziś nazywamy Mrocznymi Wiekami. Posłuchajcie tej zdumiewającej muzy!

When I'm painting I always hear music or e-books. Lately I can't stop to listen fantastic polish folk-metal group called Zywiolak (or "an Elemental" in English). You can feel an ancient Slavonic magic in their music. They have a great intuition to mix modern heavy metal with traditional folk and with lyrics in Old Polish language. They are playing to tell us a tale - about Polish demons and mythical beings from the times called "the Dark Ages". Please feel free to hear this stunning sounds!

poniedziałek, 1 marca 2010

Indyjskie gwardzistki / Indian guardswomen


Megastenes, poseł seleukidzki wspomina, że Czandragupta Maurja otaczał się uzbrojonymi gwardzistkami, towarzyszącymi mu na polowaniach, podczas jazdy na koniu, słoniu czy w rydwanie. W bitwie mogły walczyć konno. Ich nakryciem głowy był materiał okręcony wokół upiętych wysoko włosów. Były częściowo obnażone, ale uzbrojone w zakrzywiony miecz zwany nistrimsa. Jedna z moich pań ma oszczep, zaś druga kawaleryjską włócznię. Gdybym był Czandraguptą Maurją - ofiarowałbym im śnieżnobiałe wierzchowce. Jednak będąc tylko skromnym malarzem figurek - mogę jedynie ich konie pomalować na biało :)
Megasthenes the Seleucid envoy records Chandragupta Maurya attended by armed guardswomen escorting him on the hunt, riding horses, elephants and chariots. If they fought in battle they may have been mounted. Their headgears are clothes wound around pilled-up hair. They are half-naked, but armed with curved swords called nistrimsa. One of my lady has javelin and second lady has cavalry spear. If I were Chandragupta Maurya I would give my guardswomen the pure-white horses. But as a simple minis-painter I can only paint their horses white :)