wtorek, 27 sierpnia 2013

Ostatni harcownicy / The last of skirmishers


Nareszcie udało mi się pomalować czwartą i zarazem ostatnią trójkę saskich levies. Tym samym udało mi się zakończyć najbardziej niewdzięczną część oddziału. W końcu mimo, że levies są liczni, zarazem nie są zbyt mocną jednostką. No, ale z drugiej strony czego należy się spodziewać po harcownikach?

Tak, czy siak mam już 3 punkty Sasów do Sagi. Brakuje mi już tylko jednego punktu i warlorda, aby zacząć grać.

At last! The fourth (and last) part of Saxon lexies' unit is already done. Thus the most unrewarding task is completed. After all the levies are in large numbers, but they are quite weak. On the other hand what do you want from skirmishers?

Anyway I have 3 pts. Saxon Saga warband. I only need one point and warlord to start to play.

sobota, 24 sierpnia 2013

Misja zwiadowcza / The scouting mission


Dziś spotkałem się z Kadzikiem, aby rozegrać kolejny scenariusz w Muskets & Tomahawks. Tym razem moje siły brytyjsko-indiańskie otrzymały zadanie spenetrowania wioski na pograniczu.
Today I met with Kadzik to play another scenario in Muskets & Tomahawks wargame. This time my British and Indian forces had the orders to prepare the scouting mission. My scouts have arrived to borderland village.


Najemni Huroni na mojej lewej flance zostali ostrzelani przez Kanadyjczyków i odrzuceni w tył. Rangerzy i Mohawkowie namierzyli wroga.
Mercenary Hurons on my left flank have been shot by Canadians and recoiled. Rangers and Mohawks have spotted the enemies.


Mohawkowie na prawej flance rzucili się do ataku na francuskich marines.
My right flank Mohawks charged the French marines.


Rangerzy ruszyli tyralierą. Mohawkowie osłaniali ich flankę.
Rangers have formed the extended line. Mohawks were flankers.


Ostatni Huron uciekł z pola. Łajdak!
Last Huron left the battlefield. Scum!


"Bądźcie w pogotowiu, chłopcy!"
"Oh Lads, make ready!"


"Zdechniecie Francuziki!" Tomahawki poleciały w kierunku przeciwnika.
"Die-you-will, Frenchies!" The tomahawks have been shot at enemy.Nasi Rangersi stanęli przeciwko falom francuskich marynarzy i Kanadyjczyków.
Our Rangers standed against the waves of French marines and Canadians.


"Dobra robota, Mohawkowie!"
"Well done Mohawks!"


Po tym zwarciu Rangersi nie wyglądają najlepiej...
After the clash Rangers look very bad...


Ostatni z czerwonoskórych flankierów zaszarżował, ale padł.
Last of flanking redskin charged and fell.


"Teraz kolej na ciebie, monsieur le capitaine!"
"Now you will die, monsieur le capitaine!"


Marynarze uciekli.
The marines have flown away.


Nec Hercules contra plures. Ostatni oddział marines rozstrzelał naszego porucznika.
Nec Hercules contra plures. Last unit of marines shot to kill our lieutenant.


Ostatni posterunek Mohawków. Dzisiejszy dzień należał do Kadzika.
Mohawks' last stand. Today Kadzik won the day.


niedziela, 18 sierpnia 2013

Łucznicy wieków ciemnych / Dark Age bowmen


Wróciłem z wakacji :) Na dobry początek skonwertowalem i pomalowałem kolejną trójkę saskich harcowników. Aby być dokładnym muszę dodać, że są to typowi łucznicy ciemnych wieków średniowiecza. Co prawda figurka z rogiem przedstawia bardziej skandynawski czy saski typ myśliwego, ale pozostała dwójka jest już zupełnie typowa dla wszystkich europejskich armii tego okresu używających łuczników.

Figurki to plastiki wyjęte z zestawu Dark Age Warriors Gripping Beasta, skonwertowane przy użyciu bitsów z Games Workshopa - imperialna milicja i Bretończycy dostarczyli nieco łuków i kołczanów ;)

Brakuje mi już tylko trzech figurek harcowników, aby mieć pełny oddział levies do Sagi.

I'm back from my holidays :) To make a good beginning I've converterted and painted another three Saxon skirmishers. To be exact they are generic Dark Age bowmen. The figure with horn is only Scandinavian/Saxon huntsman type, but another two bowmen are universal for all dark age European armies with archers included.

The miniatures are plastics taken from Gripping Beast's Dark Age Warriors set, converted with some Games Workshop bits - the Imperial Militia and Bretonians have delivered some bows and quivers ;)

Only three skirmishing miniatures left to finish the whole one point Saga unit of levies.