wtorek, 21 lutego 2012

Chłopski Informator / Peasant Informer


Pomalowałem kolejną figurkę promocyjną do OiM. To Chłopski Informator, którego zgarnąłem na ostatnim turnieju. Wkrótce jego statystyki powinny pojawić się na stronie Wargamera. Po niedzielnej rozmowie z Rafałem Szwelickim - rzeźbiarzem i autorem zasad OiM - mogę jedynie zdradzić, że model ten będzie użyteczny przeciwko zasadzkom i harcownikom. Uwielbiam jego anatomiczne smaczki, a szczególnie ten przebiegły wyraz twarzy. Jego wygląd i klimat będzie nieźle korespondował z moimi Kozakami. Rzućcie okiem proszę i pamiętajcie, że ten typek ma zaledwie 15 mm wysokości!

I have painted another BF&S promo figure. This is a Peasant Informer gained at last tournament. Soon his statistics should be published at Wargamer's website. After the sunday conversation with Rafał Szwelicki - the autor of BF&S rules and sculptor - I can only tell you the model may be useful against the ambushes and skirmishers. I love his anathomical proportions and his cunning face. His image and atmosphere nicely corresponding with my Cossacks. Take a look at him and please remember that this mate's height is only 15 mm!

niedziela, 19 lutego 2012

Do trzech razy sztuka / A three-act play


Trójka to magiczna i zarazem mistyczna liczba.

Dziś wziąłem udział w trzecim Warszawskim Turnieju Ogniem i Mieczem. Po raz kolejny graliśmy trzy scenariusze. Trzy razem walczyłem przeciwko podjazdom polsko-litewskim. I trzy razy zwyciężyłem!

I dziś wreszcie udało mi się zająć PIERWSZE (nie trzecie) miejsce w całym turnieju! Jestem bardzo szczęśliwy i niezwykle zadowolony z nagrody. Zdobyłem bowiem promocyjną figurkę Chłopskiego Informatora oraz 21 Dukatów, które będę mógł wymienić na proma lub zniżki w sklepie Wargamera. Wspaniale!

The 3 is magical or mystical number.

Today I have participated in third Warsaw By Fire & Sword Tournament. Once more we have played three scanarios. Three times I fought against Polish-Lithuanian Commonwealth. Three times I won!

And today at last I have taken the FIRST (not third) place in whole tournament! I'm very happy and satisfied with the prize. I won the promotional figure of Peasant Informer and 21 promotional coins, which I could exchange for special promos or discounts in Wargamer's shop! Excellent!


Ale dziś przeżyłem naprawdę kilka bardzo ciężkich chwil:

Pierwszą grę grałem przeciwko Ciosowi. Na tym zdjęciu widzicie jak Kozacy Rejestrowi wieją, aż się kurzy przed wcale nieliczną chorągwią litewską. Wstyd!

But you have to know that I had many troubles with my Polish-Lithuanian opponents:

The first battle I played against Ciosu. At this picture you can see the Registered Cossacks scattered and ran away raising clouds of dust. What a shame!Druga bitwa. Wielu dzielnych Mołojców poległo pod kontrmarszowym ogniem litewskich dragonów dowodzonych przez Swawolnika.

The second battle. A lot of brave Moloitsy were perished under the countermarching fire of Lithuanian dragoons commanded by Swawolnik.


Trzecia bitwa - po prostu krwawa łaźnia. Polska kawaleria już stoi na pozycjach do miażdżącej szarży. Alexandros sprawił mi najwięcej trudności. Cóż za niezwykle ciężki, ale szczęśliwy dzień!

The third battle - the blood bath. Polish cavalry prepared itself for devastating charge. Alexandros gave me the most of all troubles. What a hard, but lucky day!

sobota, 18 lutego 2012

Kawaleria przybyła w samą porę! / Cavalry arrived just in time!


Skończyłem malować moich spieszonych Zaporożców z koniowodnymi. Zgłosiłem ten oddział do Drugiego Konkursu Malarskiego Ogniem i Mieczem, gdzie jednym z wazniejszych kryteriów jest historyczność. Dlatego moi Kozacy są nieco bardziej brudni i nieco mniej barwni niż poprzednie oddziały mołojców. Może są przez to nieco mniej efektowni, ale za to bardziej historyczni. Cieszę się, że zdążyłem ich dziś skończyć, gdyż zasilą mój podjazd na jutrzejszym turnieju OiM. Wygląda na to, że kawaleria przybyła w samą porę! Muszę kończyć, gdyż lecę pakować figurki i kostki do torby! Do jutra!

I have finished my dismounted Zaporozhian unit with horse holders. I put up this unit to Second By Fire & Sword Painting Contest where one of the most important element of competition is historical accuracy. So my Cossacks are a little more dirty and a bit less colourful than my other Moloitsy. Maybe less spectacular but more historical. I'm glad I met the deadline, because these minis can reinforce my battleforce at tomorrow's BF&S tournament. Thank Goodness, seems the cavalry arrived just in time! Now I must leave you now to pack my minis and dice! Till tomorrow mates!

czwartek, 9 lutego 2012

Warsztat - Spieszeni Zaporożcy / WIP - Dismounted Zaporozhians


Jutro rusza druga edycja konkursu malarskiego Ogniem i Mieczem. Mam zamiar zgłosić do tego kontestu moich spieszonych Zaporożców. A ponieważ będę potrzebował tego oddziału na zbliżającym się turnieju, sędzia zezwolił, abym przygotował modele do malowania ciut wcześniej. Zakończyłem pierwszy etap. Figurki zostały umieszczone na podstawkach, teraz czekają na podkład.

Moi spieszeni Mołojcy oraz koniowodni będą użyteczni nie tylko na potrzeby Ogniem i Mieczem. Bowiem każde dwie podstawki tworzą jeden element dragonów do Field of Glory Renaissance lub DBRa. Tak więc te osiem podstawek może być wykorzystane jako cztery elementy FoGR/DBR użyteczne w armiach kozackiej, rosyjskiej oraz polsko-litewskiej. Zatem bardzo uniwersalnie!

Tomorrow the second edition of By Fire & Sword painting contest will be run. I'm gonna start in the competition with dismounted Zaporozhian horsemen. Because I need this unit at approching tournament, the judge gave me a permission to start the earlier. The first stage of works is already done. The figures are glued to the bases and the whole elements are ready to paint.

My dismounted Moloitsy and the horse holders will be useful not only for By Fire & Sword. Two bases matched together makes one stand of Field of Glory Renaissance or DBR dragoons element. So these 8 bases could be used alternatively as 4 FoGR/DBR bases of Cossack, Russian or Polish-Lithuanian dragoons. Very universally!

środa, 8 lutego 2012

La Figoblogotheque Award!


Moi Drodzy Przyjaciele!

Zostałem wyróżniony przez Społeczność La Figoblogotheque, gdyż mój blog został uznany za "Najlepszy nie-brytyjski oraz nie-francuski blog roku 2011".

To dla mnie wielki zaszczyt i pragnę bardzo gorąco podziękować wszystkim, którzy na mnie głosowali! A szczególnie El Senyor Verd'owi, który mnie nominował!

Bardzo Wam dziękuję za wsparcie, poświęconą mi uwagę, a przede wszystkim za to, że tu zaglądacie i czytacie moje wpisy!

Dzięki Kochani :)

My Dear Friends!

I have been awarded by La Figoblogotheque Society and my blog has been recognized as "2011 Best non UK nor Fr Blog"!

I'm honoured by your choice and thank you to all who voted! Especially I would like to thank El Senyor Verd who nominated me!

Thanks to you all for your support, attention and for visiting and reading my blog!

Thanks a lot Mates :)

niedziela, 5 lutego 2012

Bardzo kiepski dzień! / Very bad day!


Dziś Zaporożcy wsparci tatarskimi sojusznikami stanęli przeciwko armii polsko-litewskiej. Paweł QR był kozackim atamanem, Beza stanął na czele sił polskich, ja natomiast wziąłem pod rozkazy krymskich jeźdźców.

W pierwszej części starcia nasze siły kawaleryjskie rozpoczęły sprytny manewr oskrzydlający, który nieco zażył Bezę. Sprawę uratowali Hajducy, którzy skuteczną salwą zmieszali nasze szyki. Nadciągnęli Pancerni z odsieczą i nasza kawaleria haniebnie podała tyły.

Od tej chwili sprawy przybrały zły obrót. Skrzydlata Husaria wraz z Petyhorcami uderzyła na nasz tabor i po kilku chwilach go rozerwała. Tatarzy wpadli w panikę i co gorsza strach ten udzielił się dalszym oddziałom. Przegraliśmy tę bitwę! Po raz kolejny nie mieliśmy pomysłu jak powstrzymać straszliwych skrzydlatych rycerzy.

Popatrzcie sobie na kilka fot z dzisiejszej potyczki.


Today the Zaporozhians with Tatar allies standed against the Polish-Lithuanian army. Pawel QR was Cossack ataman, Beza was commander of Polish forces, I have taken the command of the Crimean horsemen.

In the first period of battle our cavalry battleforce have started the cunning outflanking maneuver to destroy Beza's flank. But Polish Haiduks fought with stout hearts and their accurate volley fire made our cavalry confused. The Pancerni have supported the flank and our cavalry have flied from the battlefield.

At this moment we did very badly in the battle. Polish Winged Lancers and Petyhortsy charged our tabor and after few moments the wagons were broken. Tatars got into panic and terrified other units. The battle was lost! Another time we had no idea how to stop the dreadful Winged Lancers.

Take a look at some pictures from today's encounter.


czwartek, 2 lutego 2012

Jazda Pomiestna / Muscovite traditional cavalry


Ponieważ premiera Dzieci Bojarskich Wargamera opóźnia się, postanowiłem skrócić czas oczekiwania malując tę tradycyjną jazdę rosyjską przy użyciu modeli QR Miniatures. System wymiennych głów i broni wprowadza wiele wariantów urozmaicenia. Rzeźba jest niezwykle szczegółowa i głęboka, stwarza to możliwość użycia washy Citadela w większej ilości niż zwykle. Efektem tego pomalowałem tych Rusaczy szybciej niż dotychczas i jak zazwyczaj użyłem soczystej i kolorowej palety. To mój stary nawyk podczas malowania wschodnich nacji.

Elementy te są co prawda dedykowane do mojej armii moskiewskiej w Field of Glory Renaissance. Ale mogę je także wykorzystać podczas gier towarzyskich w Ogniem i Mieczem. Niestety tylko towarzyskich, gdyż jedynie modele Wargamera są dopuszczane do oficjalnych turniejów organizowanych przez tę firmę. Mówi się trudno!

Because the premiere of Wargamer's Muscovite Cavalry set is delayed I have painted the unit of Traditional Russian Cavalry from QR Miniatures. System of exchangeable heads and weapons introduces a lot of combinations and changes. The sculpt of the miniatures is very high detailed with deep furrows, so I decided to use more Citadel washes than before. In result I have painted these Russians quickly and as always I used the bright and colourful palette. It's my old custom when I painting the eastern nations.

These elements are dedicated for my Field of Glory Renaissance Muscovite army. I can also use them in By Fire and Sword friendly games, because only Wargamer's miniatures are tournament legal and models made by other manufactures are prohibited at official Wargamer tournaments. Too bad!