czwartek, 31 stycznia 2013

Jeźdźcy z Kapadocji / Kappadokian horsemen


Jeźdźcy z Kapadocji walczyli dla Dariusza III pod Gaugamelą, później gdy Eumenes z Kardii objął władzę w kapadockiej satrapii, zaciągnął tam liczną kawalerię i dał jej status swojej gwardii. Tak więc świeżo malowani kawalerzyści świetnie się nadadzą nie tylko do moich Persów, ale także do następnej w kolejności armii Eumenesa.

Moi Kapadocy są odziani po medyjsku, w tuniki, spodnie, obuwie i tiary - typowe kapadockie nakrycie głowy. Noszą także krótkie płaszcze wykończone w każdym rogu frędzlem. Kirys lub inny, najczęściej łuskowy pancerz jest noszony pod tuniką. Gwardziści dosiadają opancerzonych koni i noszą paraplauridy, niektórzy są chronieni jedynie lnianą zbroją. Ich broń to oszczepy oraz krótkie mieczyki zwane akinakes.

Kapadocja to tajemnicza kraina, wulkaniczne góry tworzą nieziemski klimat. Taką prowincję niełatwo było podbić. Nie dziwi więc, że Kapadocy był to lud bitny i dumny, jak to zazwyczaj bywa u górali.


Kappadokian horsemen fought for Darius III at Gaugamela, later when Eumenes of Kardia took over the province, he raised numerous Kappadokian cavalry and gave them the status of his bodyguard. So those newly painted Kappadokians are fine for my Persian or just planned Eumenes' army.

My Kappadokians are dressed in Median tunics, trousers, shoes and tiara - the typical Kappadokian cap. They're also wearing a short cloaks with tassels at the corners. The scaled armour or cuirasses are worn under their tunics. The bodyguards are riding the armoured horses and wearing paraplaurida, some cavalrymen are equipped lighter with linen armour. They're armed with javelins and short swords called akinakes.

Kappadokia is a mysterious land, the vulcanic mountains are looking impressive and somewhat strange. The province was very difficult to conquer. It's no suprise the Kappadokians were proud and fierce warriors as usually other highlanders.


niedziela, 13 stycznia 2013

Ciepła posadka / Pretty vacant


Dziś moi Persowie mieli pierwszą okazję stoczenia bitwy. Jako satrapa Lidii zostałem zmuszony odeprzeć dziką bandę z północy prowadzoną przez trackiego watażkę (czyli przez Chrzanka). Trakowie przeprawili się przez Hellespont i najechali należącą do nas Myzję. Wraz z moimi konnymi gwardzistami, pospolitym ruszeniem szlacheckim oraz z garstką baktryjskich najemników ruszyłem na przeciwnika. Niektóre greckie miasta Lidii opłaciły nieco najemnych hoplitów oraz uzbroiły okolicznych pasterzy i myśliwych, aby bronić naszych terytoriów (dzięki Beza za udostępnienie figurek Greków!)

Today my Persians had first chance to fight a battle. As a satrap of Lydia I have forced to repulse the savage northern warband commanded by Thracian warlord (led by Chrzanek). The Thracians have got across Hellespont and invaded our lands of Mysia. With my house guards, noblemen levies and some Bactrian mercenaries I have marched against the enemy. Some Greek cities of Lydia recruited the mercenary hoplites and some levied shepperds and huntsmen to join our forces to defend our territory (thanks Beza for lending me your Greek minis!).

O świcie stanęliśmy przeciw przeważającym siłom Traków. W centrum ustawiłem hoplitów, osłanianych przez psiloi. Na lewym skrzydle rozmieściłem całą jazdę. Wróg także zajął pozycje.
At the dawn we have standed against the waves of Thracian hordes. In the centre the hoplites were arranged, screened by psiloi. On the left wing I have placed all my cavalry. The enemy have taken his position too.


Baktrowie wypuścili ćmę strzał i uskoczyli przed nacierającym wrogiem. W międzyczasie nasi hoplici i psiloi ruszyli odważnie przeciwko hordom najeźdźców.
The Bactrians fired their bows at the enemy's light cavalry and evaded their charge. Meanwhile our hoplites and psiloi marched courageously against the hordes of aggressors.


Kawaleria starła się ze sobą. Lekkozbrojni zaczęli swój wojenny rytuał.
The cavalry clashed with each other. The skirmishers have started their deadly wardance.


Moja konna gwardia odepchnęła tracką lekką jazdę. W tym samym czasie Baktrowie zawrócili i znów wypuścili chmurę strzał.
My horse guards pushed away the Thracian light cavalry. At the same time the Bactrians returned and shoot their bows once more.


Moi Baktrowie ponownie odskoczyli, tymczasem konni gwardziści kontynuowali swoje natarcie. Nasi psiloi wycofali się za linię falangi.
My Bactrians evaded once more, meanwhile the horse guards continued their charge. Our psiloi have withdrawn behind our line of phalanx.


Pułapka się zamknęła! Baktrowie przy wsparciu lekkozbrojnych osaczyli przeciwnika. Konna gwardia wciąż spychała przeciwnika. Jedynie pospolite ruszenie szlacheckie zaczęło podawać tyły.
The trap is closed! Our Bactrians supported by skirmishers have overwhelmed the enemy. Horse guards have continued their pursuit. Only our noblemen levies gave signal to retreat.Hoplici natarli! Los Traków został przypieczętowany!
The hoplites have charged! Thracian fate was confirmed!Zwycięstwo! Barbarzyńska kawaleria oraz watażka z garstką ocalonych uciekli. Reszta Traków poszła w pęta. Mam dla nich ciepłą posadkę w naszych kopalniach złota :)
Victory! Barbarian cavalry and warlord with some survivors run away. Rest of the Thracian army have surrendered. We have a pretty vacant in our gold mines for them :)

piątek, 11 stycznia 2013

Perski wódz polowy / Persian field commander


Dostałem propozycję rozegrania w najbliższą niedzielę bitwy, w której miałbym użyć dotychczas pomalowanych Persów. Chcemy zagrać w Field of Glory na 400 punktów. Greccy najemnicy mieliby wesprzeć moje perskie oddziały kawalerii przeciwko dzikim trackim góralom. Po dokonaniu szczegółowego przeglądu swoich wojsk okazało się, że brakuje mi perskiego wodza. Postanowiłem szybko domalować brakujący element mojej armii. Wykorzystałem figurkę dowódcy firmy Xyston i dołączyłem do niego dwóch baktryjskich gwardzistów. Złoty emblemat gwizdnąłem z zestawu perskiej jazdy Zvezdy w skali 1:72. Pasuje jak ulał!

A przy okazji warto dokonać króciutkiego podsumowania przygotowań mojej armii późnych Achemenidów do Basic Impetusa. Poniżej podaję moją uzupełnioną listę To-Do. Skończone oddziały zaznaczyłem jak zwykle na zielono.

I have received an offer to play this sunday a wargame with my Persians painted so far. We want to play 400 pts. Field of Glory wargame. Greek mercenaries will support my Persian cavalry forces against savage Thracian hillmen. When I performed a comprehensive review of my FoG Persian/Greek contingent I realized that I haven't got a Persian field commander. So I quickly painted a missed element of my army. I have used one Xyston's commander figure with company of two Bactrian guards. The golden blazon is taken from 1/72 Zvezda Persian Cavalry set. It fits like a glove!

By the way I want to present a short summary of my Basic Impetus Late Achaemenid army's prepaparations. Below I'm publishing my To-Do list. A always finished units are described in green.


LATE ACHAEMENID PERSIANS (TO-DO)
TypeMVBUIVDNotes
CM(*) 10 5 1 3 Satrapal Guard Cavalry
CM 10 3 1 2 Noblemen Cavalry
CM 10 3 1 2 Kappadokian Cavalry
CL 12 3 1 1 Bactrian Light Horsemen
FL 8 4 1 2 Takabara - Persian Medium Infantry
FP 5 5 2 3 Greek Mercenary Hoplites
FP 5 2 1 1 Kardaka - Persian Levy Hoplites
FP 5 2 1 1 Kardaka - Persian Levy Hoplites
S 8 2 0 1 Anatolian Archers
CF 8 4 5 0 Scythed Chariots

piątek, 4 stycznia 2013

Perska gwardia konna / Persian horse guards


Gwardziści króla i niektórych satrapów byli lepiej opancerzeni, niż inni perscy kawalerzyści, dodatkowa zbroja chroniła zarówno jeźdźców, jak i konie.

Zgodnie z opisem Ksenofonta gwardziści satrapy Lidii nosili hełmy z kitami, kirysy często ukryte pod tunikami (co także potwierdza Plutarch). Płaskorzeźby, numizmaty oraz pieczęcie ukazują nam gwardzistów nie tylko w hełmach babilońskich, ale także w stylu greckim. Niektórzy zdobni w naszyjniki i bransolety, byli uzbrojeni w oszczepy zwane palta oraz greckie zakrzywione miecze. Nogi jeźdźca były chronione przez specjalne ochraniacze zwane parameridia.

Zbroja końska wywodząca się od Masagetów, ludu Saka, była konstrukcją łusek lub segmentów wykonanych z brązu. Specjalnie umocowana do uprzęży i połączona z parameridia, tworzyła jednolitą osłonę zarówno konia, jak i człowieka.

Konni gwardziści nie byli liczni, ale za to doskonale wyszkoleni. Tak więc połączyłem dwie mniejsze jednostki gwardyjskie tworząc jeden silny oddział. Pierwszy szereg składa się z lidyjskich gwardzistów, zaś drugą linię tworzy gwardia samego króla królów, z jego sztandarem i w jego barwie. Oczekuję, że oddział ten będzie miał lepsze współczynniki niż moja pozostała kawaleria i tym samym będzie stanowić trudny orzech do zgryzienia dla przeciwnika :)


Some king's and satrapal guardsmen were heavier armoured than other Persian cavalrymen, with extra armour and part-armoured horses.

As Xenophon describes the guards of Lydian satrap wore plumed helmets and cuirasses often covered by the tunics (which Plutarch confirms). The reliefs, coins and seals depict that guards wore Babylonian and also Greek style helmets. Some with torcs and bracelets, were armed with palta javelins and Greek curved swords. The rider's legs were protected by thigh-armour called parameridia.

The horse-armour derived from the Masagetai, Saka people, a construction of bronze scales or segments, attached to saddlecloth and combined with parameridia, gave the solid protection of horse and rider at the same time.

The horse guards are not numerous, but very well trained veterans. So I brigaded two horse guard units together. First rank is composed of Lydian satrapal guardsmen, second is formed by King of the Kings' own guard with his banner and colours. I expect them to have better quality than my other cavalry and hope that they gonna be a hard nut to crack :)


wtorek, 1 stycznia 2013

Nowy ład / The new order


W związku z początkiem roku zaplanowałem sobie to i owo. Jednak po głębszym zastanowieniu, gdyż zawsze mam problem z realizacją postanowień noworocznych, podzieliłem rok 2013, a zarazem swoje plany na cztery części.

- Pierwszym celem będzie ukończenie mojej armii poźnych Achemenidów, aby była gotowa do Basic Impetusa oraz Field of Glory. Zakończenie przewiduję na koniec marca.
- Następnie chcę moich Persów przebudować na armię Eumenesa - azjatyckiego Diadocha. Sądzę, że powinienem zakończyć ten etap przed wyjazdem na wakacje.
- Ostatnim etapem będzie dalszy rozwój moich azjatyckich sił, poprzez dodanie seleukidzkich oddziałów. Tym samym stanę się posiadaczem ogromnej armii wczesnych Seleukidów.
- Czwarty kwartał pozostawiam na razie czysty. Pożyjemy-zobaczymy.

Mam nadzieję, że uda mi się zrealizować moje zadania. W tym miejscy pragnę Wam życzyć Szczęśliwego Nowego Roku! Wszystkiego najlepszego moi mili!

I have made some formal plans for painting figures at the beginning of the year. On careful consideration, because I have problems with fulfilling the New Year's obligations, I divided the 2013 year and my plans into quarters.

- First task is to finish my Basic Impetus / Field of Glory Late Achaemenid Persian army. The deadline is in the end of march.
- Next I want to expand my Persians and convert them into army of Eumenes - Asiatic Diadoch. I think I should finish this stage before summer holidays.
- The last step of Asiatic army's development is adding new Seleucid units and transform my forces into huge Early Seleucid army.
- Last quarter of the year is blank for my plans. Wait and see.

I hope I'm gonna achieve all my goals. Now I want to wish you all Happy New Year my friends! All the best!