niedziela, 25 kwietnia 2010

Equites Romani


Kawalerzyści okresu wczesnej Republiki Rzymskiej byli lekko uzbrojeni. Nie nosili zbroi, ale używali hełmów. Jednakże wojna z Pyrrusem pokazała braki lekkiej kawalerii w konfrontacji z ciężką jazdą. Rzymianie zaadoptowali grecki ekwipunek dla swoich potrzeb. Mała okrągła tarcza została zastąpiona jej większą wersją. Bogatsi ekwici zaczęli używać pancerza ochronnego. Lekka włócznia została zamieniona na dłuższą hasta longa. Krótki miecz pozostał w użyciu, jak dawniej był noszony przy prawym boku jeźdźca.
Early Roman Republican cavalrymen were lightly equipped. They wore no armour, but helmets were in use. However war with Phyrrus revelead a light equipment obsolete. Roman cavalry adopted the Greek-influenced equipment. Their small round shield was changed by a larger version. The richer equites started to use the body armour. Light thrusting spears were changed for the hastae longae. A short swords were still in use, carried by cavalrymen on the right side.

czwartek, 22 kwietnia 2010

WIP - Eques Romanus II


Kolejny rzymski kawalerzysta jest gotowy. Tym razem zdecydowałem się pomalować z pewną dawką samnickich wpływów. Szczególnie tarcza jest pomalowana w oskańskim stylu. To rzymski ekwita, którego przodek był samnickim szlachcicem, który uzyskał rzymskie obywatelstwo.
Another Roman cavalryman is ready. This time I decided to paint him with Samnite influences. Especially a shield has Oscan paintings. It's Roman eques, his ancestor was Samnite nobleman who gained status of Roman citizen.

środa, 21 kwietnia 2010

WIP - Eques Romanus I

(Please see below for english text)

Zawsze chciałem mieć rzymski legion złożony z figurek Xystona, który niestety nie ma w ofercie ekwitów. A ja potrzebuję aż dwóch oddziałów rzymskiej kawalerii z czasów Kamillusa. Nie miałem wyjścia - musiałem zacząć robić konwersje z dotychczas dostępnych figurek firmy Xyston.

Pierwszego kawalerzystę złożyłem z części, które pochodzą z trzech różnych zestawów. Koń i jeździec wywodzą się z zestawu "Paionian cavalry" Xystona. Wyrównałem krawędzie siodła poprzez wypełnienie Green Stuffem przestrzenie pomiędzy "ząbkami" tkaniny. Twarz i hełm w stylu greckim zamieniłem na głowę legionisty z zestawu "Roman hastati with sword" - także produkcji Xystona. Hasta longa powstała ze zwykłej szpilki. Tarczę gwizdnąłem z pudełka plastikowych figurek w skali 1/72 - "Celtic cavalry" firmy Italeri. Na szczęście okrągłe tarcze kawaleryjskie pochodzące z tego zestawu są mniejsze niż byś powinny. Usunąłem celtyckie symbole i pomalowałem tarczę w stylu rzymskim.

Jestem bardzo zadowolony z mojej dłubaniny. Teraz zabieram się za kolejnego kawalerzystę.


I always wanted to have a Roman legion made by Xyston's figures. Unfortunately the Roman equites haven't been offered by Xyston Miniatures. I need two units of Roman cavalry for my Camillian legion. I had no choice but to make the conversions from existing Xyston's figures.

First cavalryman is made from the bits taken from three diffrent sets. A horse and a warrior are taken form Xyston's "Paionian cavalry". I was equalizing the edges of the saddle by filling with Green Stuff the holes between the textile "teeth". The Greek-style face and helmet was changed by legionnaire's head also taken from Xyston's "Roman hastati with sword" set. A hasta longa was prepared from a simple pin.A shield was taken from 1/72 plastic Italeri's "Celtic cavalry" box. Fortunately the round shields in this set ar smaller than shoul be. I was clearing the shield from a Celtic symbols and I was painting her in Roman style.

I'm very satisfied with my work. Now I'm starting to make another Roman cavalryman.

niedziela, 18 kwietnia 2010

Accensi


Accensi dosłownie oznacza rezerwy. W bitwie wspierali oni oddziały triarii, zajmując ostatnią linię w szyku armii. Podobnie jak rorarii byli dobrze zorganizowani, posiadali własny sztandar - vexillia. Uzbrojeni z scutum, hasta longa i hełm - byli rekrutowani w czasie zagrożenia spośród najniższych klas społecznych rzymskich obywateli.
Accensi literally means reserves. In battle they supported the triarii and they were the rear line of the army. As the rorarii they were organised with their own vexillia. Armed with scutum, hasta longa and with helmet - they were an emergency levy of the poorest classes of Roman citizens.

piątek, 16 kwietnia 2010

Rorarii et leves


Liwiusz wspomina, że w czwartym wieku leves używali jednocześnie długiej włóczni hasta longa oraz oszczepów zwanych hasta velitaris, słowem nie wspomina, aby używali mieczy lub tarcz. Identyczne oporządzenie przypisuje lekkim oddziałom wcześniejszego typu armii, opartego na hoplitach. Ekwipunek ten prawdopodobnie był identyczny w oddziałach rorarii.

Pierwsza linia hastati składała się z 15 manipułów liczących około 60 ludzi każdy. 20 leves było dołączonych do każdego manipułu.

Peter Connolly uważa, że rorarii byli dobrze zorganizowani, posiadali swój proporzec zwany vexillia, który był noszony przez vexillariusa. W szyku zajmowali miejsce za triarii, prawdopodobnie byli identycznym oddziałem jak leves. I spełniali takie same zadania - harcowali przed głównym uderzeniem całej linii. Rorarii byli przypisani do trarii, tak jak leves do hastati.

Livy describes the leves of the 4th century army as carrying spear hasta longa and javelins called hasta velitaris, with no reference to sword or shield. This is the same equipment he allots to light infantry of the earlier hoplite-based army and would probably also the armament of the rorarii.

The front line of hastati were divided into 15 maniples of about 60 men. 20 leves were attached to each maniple.

Peter Connolly regards the rorarii as well organised with their own flag-type banner called vexillia carried by vexillarius. They were placed behind the triarii and probably they were the same type of unit like leves. And they had the same role - skirmishing before the main attack of the whole line. The rorarii were attached to triarii as the leves were attached to hastati.

czwartek, 15 kwietnia 2010

Nieoczekiwana sesja / The unexpected session

Dziś moi Achemenidzi zostali uwiecznieni na zdjęciach przez profesjonalistę. Tsar - to koleżka, który wpadł na nasze czwartkowe granie i pstryknął kilka fotek. Są niesamowite! Wielkie dzięki Tsar, za Twoją wspaniałą i nieoczekiwaną sesję zdjęciową :)
Today my Achemenids was photographed by a professionalist. Tsar - it's a lad who was taking the pictures of our wargaming thursday afternoon. The pictures are incredible! Thanks a lot Tsar for your great and unexpected photo session :)niedziela, 11 kwietnia 2010

Triarii


Gdy principes rozpoczynali odwrót, wówczas do walki wchodziła ostatnia linia. Złożona z sześciuset triarii, najstarszych żołnierzy (od 30 do 46 roku życia) wystarczająco zamożnych, aby kupić kolczugę. W normalnych okolicznościach triarii pozostawali w rezerwie, nawet gdy pozostałe oddziały legionu w tym czasie walczyły. Gdy hastati i princpes brały udział w walce, wówczas triarii mogli usiąść, czy raczej uklęknąć. Triarii byli wyposażeni we włócznię zwaną hasta longa. W drugim wieku triarii zaczęli coraz częściej zamieniali swoje hasty na pila. Rzymskie powiedzenie "ad triarios redisse" ("uciec się do triarii") oznaczało, że czas sięgnąć po ostateczne środki.
If the principes withdrew, the fighting came to the last line. The 600 triarii were composed of the oldest men (30-46 years old) sufficiently wealthy to provide themselves with the chainmail. Under normal circumstances the triarii were kept in reserve, even if all other elements of the legion were engaged in a combat. While the hastati and principes were fighting, the triarii would sit or rather kneel. The triarii carried a single fighting-spear called hasta longa. As the 2nd century progressed, the triarii gradually exchanged their hastae for pila. The Roman saying "ad triarios redisse" ("to fall back on the triarii"), meaning that things had come to a desperate pass.

sobota, 10 kwietnia 2010

Smolensk

10 kwietnia 2010 roku, w drodze na uroczystości 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej zginął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, Małżonka Prezydenta Maria Kaczyńska oraz członkowie polskiej delegacji i załoga samolotu.
On 10 April 2010 on the way to commemoration ceremony of the 70th anniversary of the Katyn massacre the President of the Republic of Poland Mr Lech Kaczynski, the First Lady Mrs Maria Kaczynska, members of the polish delegation and crew lost their lives.

poniedziałek, 5 kwietnia 2010

Principes


Gdy hastati nie byli w stanie znaleźć rozstrzygnięcia w bitwie, wówczas mogli wycofać się przez luki między manipułami i zreorganizować się za linią triarii. Kolejną linią wojsk była linia principes, która składała się z wojowników będących w kwiecie wieku (od 25 do 30 roku życia) posiadających dostateczne środki, aby zaopatrzyć się w zbroję. Kolczuga cieszyła się największym uznaniem. Linie hastati i principes były czasami wprowadzane do bitwy w odwrotnej kolejności, prawdopodobnie po to, aby uniknąć strat wśród lżej uzbrojonych hastati. Dionizjusz z Halikarnasu wspomina, że w czasie inwazji Pyrrusa principes używali włóczni typu hasta longa. Dopiero w pewnym momencie trzeciego wieku zostały one zamienione na pila. A ponieważ moją armię Rzymskiej Republiki przygotowuję dla okresu walk z Pyrrusem, postanowiłem uzbroić moich principes w hastae longae.
If the hastati were unable to achieve victory, they would withdraw through the gaps in the maniples and re-form behind the triarii. Second line were ready to engage. The principes were formed from men in the prime of life (25-30 years old) with sufficient funds to provide themselves with body-armour. The most popular were chainmail. The order of the principes and hastati was sometimes reversed, presumably to avoid casualties among lighter-armed hastati. Dionysus of Halicarnassus writes the principes carried the hasta longa during the Phyrric Wars. At some point in the middle of the 3rd century they exchanged their hastae for pila. Because I'm preparing my Camillian Roman army for fighting in the age of Phyrrus, so I decided to arm my principes with hastae longae.

sobota, 3 kwietnia 2010

Żółty Regiment / The Yellow Regiment

Dziś moje dzieci przygotowały z okazji Świąt żółty regiment kurczaków. Jak na prawdziwy oddział przystało, ma swój własny proporzec zwany Sztandarem Słońca. Kurczaki oczekują na rozpoczęcie Świąt. My zaś powoli szykujemy się, aby pójść ze święconką.

W imieniu mojej rodziny i swoim życzę Wam udanych Świąt Wielkiej Nocy i mokrego Dyngusa!

Today my children was making the yellow regiment of the chickens. The unit has his own banner - the Standard of the Sun. The chickens are waiting to start the celebration of Easter. Now we are preparing to go to the church.

We are wishing you a very Happy Easter!