piątek, 29 października 2010

Der kommandant


Fromhold i headache - dwaj moi koledzy z Forum Strategie poprosili mnie o zbliżenie oficera ostatnio pomalowanego oddziału. No to zrobiłem duże zdjęcie. Mam nadzieję, że nie znajdziecie zbyt wielu błędów w malowaniu :)
Fromhold and headache - two friends of mine asked me at Forum Strategie to do a blow-up of my last unit commander's photo. So I did it. I hope you will not spot too many mistakes in painting :)

czwartek, 28 października 2010

2-gi batalion cesarsko-niemiecki / Imperial German 2nd battalion


Skończyłem drugi batalion 18-tego Pułku Piechoty Rezerwowej. Różne możliwości złożenia elementów i konwersji nadały moim figurkom unikalny charakter. Co prawda malowanie jest identyczne jak w przypadku żołnierzy z pierwszego batalionu, różnią się jednak barwą sznurów przy bagnetach. Numer batalionu wewnątrz pułku miał odzwierciedlenie w kolorach owych sznurów - białe były zarezerwowane dla 1-go batalionu, czerwone dla 2-go oraz żółte dla 3-go. Tym razem moi chłopcy mają czerwone sploty, gdy poprzednim razem mieli białe.

I was finishing the second battalion of 18th Reserve Infantry Regiment. The multipart system and some conversions gave my figures their own unique appearance. The minis have the same painting as soldiers of the first battalion. One exception is colour of bayonet knots. The battalion number within the regiment were demonstrated by different colourings of the knots - white for 1st, red for 2nd and yellow for 3rd. This time my boys have the red knots, last time I was painting them with white ones.

wtorek, 19 października 2010

"Red" Sunter


"Red" Sunter jest okrutym i przebiegłym sadystą, a także marnym hazardzistą. "Red" to ksywa. Niewielu zna jego prawdziwe imię - Joshua. Nie ma wśród żywych tych, którzy zwrócili się do niego - Josh.

W międzyczasie maznąłem pierwszego Twardziela do mojego posse. "Red" to prosty Gringo, który lubi sobie poturlać kośćmi, a przy tym drinknąć. To w sumie tak jak ja ;)

"Red" Sunter is a cruel and cunning sadist and a poor gambler too. "Red" it's a nickname. There are not many who know his true name - Joshua. No one lives who called him - Josh.

Meanwhile I was painting the first Tough of my posse. "Red" is a simple Gringo who loves to play dice and drink whisky at the same time. So do I ;)

niedziela, 17 października 2010

Cesarsko-niemiecki CKM / Imperial German HMG


Skończyłem cesarsko-niemiecki ciężki karabin maszynowy. Ten drugi ukończony element 18-go Pułku Piechoty Rezerwowej reprezentuje kompanię sześciu CKM-ów. Teraz muszę pomalować dalsze dwa bataliony, aby mieć gotowy cały pułk.

An Imperial German heavy machine gun is already done. The second finished element of the 18th Reserve Infantry Regiment represents a company of six HMGs. Now I have to paint another two battalions to finish the whole regiment.

środa, 13 października 2010

WWI - Pierwszy batalion / WWI - The first battalion


Ruszyłem z nowym projektem. Zainspirowany przez rrobera (tu możecie wejść na jego bloga), który podesłał mi zasady rozgrywek dla 1914 roku, używanych przez ekipę z klubu "Yelonky", przygotowałem swój pierwszy niemiecki batalion (dwie figurki to kompania, jeden model reprezentuje 120 ludzi). Użyłem miniatur z nowego zestawu Zvezdy 8083 German Infantry of World War I 1914-1918. Figurki to multiparty z niezłymi pozami i szczegółami, ale sprawiają wrażenie niedokończonych. Niektóre mają nie do końca wyrzeźbione szelki lub brak im guzików. Szkoda! To mógł być najlepszy zestaw Niemców dla roku 1914. A tak nadal pudełko Hata WWI German Infantry jest nie do przebicia w grach bitewnych. Mocną stroną zestawu jest model CKM-u. Jego pomaluję w następnej kolejności.

I'm starting a new project. Inspired by rrober (click here to enter his blog) who sent me the rules for 1914 wargame I was preparing my first German battalion (two figures are company, one miniature represents 120 men). I was using a miniatures from new Zvezda set 8083 German Infantry of World War I 1914-1918. The figures are multiparts with fine poses and details. But some of them was giving me impression that they are unfinished. Some figures haven't got sculpted braces or buttons. A pity! It could be the best 1914 German set on the market. I think Hat's WWI German Infantry box is constantly invincible for wargaming. A strong point of Zvezda's set is HMG model. It shall be painted next.

piątek, 8 października 2010

Awaturnicy / The Rowdies


Tymczasem skończyłem szóstego bandziora z Dzikiego Zachodu. Tym samym dwa zestawy Artisan Designs "Mexican Banditos" zostały pomalowane i są gotowe na małą strzelaninę. Teraz na mój pędzel oczekują dwaj Teksańczycy. Rzućcie proszę okiem na zdjęcie poniżej - ci Meksowie są Awanturnikami z mojego posse do systemu Legends of the Old West. Uwaga! Są uzbrojeni i naprawdę niebezpieczni!

Meanwhile I was finishing the sixth Old West outlaw. Thus two Artisan Designs "Mexican Banditos" sets are painted and ready for a little shootout. Now two Texans are waiting for my paintbrush. Please take a look at the picture below - these Mexicans are Rowdies of my Legends of the Old West Oultaws' posse. Watch out! They are armed and seriously dangerous!

poniedziałek, 4 października 2010

Amercom - drugi RSO (konwersja) / Amercom - the second RSO (conversion)


Skończyłem drugiego RSO. Tym razem lekko go skonwertowałem. Przy użyciu kleju i stalowego drutu skonstruowałem rusztowanie do plandeki. Dodatkowe wyposażenie wyciągnąłem z zestawu Aifix Jungle Outpost (dzięki q.b.-a za rower!) oraz z popsutych zabawek mojego syna. Zostawiłem kolor podstawowy bez dodatkowego kamuflażu, gdyż potrzebuję uniwersalny zespół ciągników na każdy europejski front. Teraz zabieram się za ostatniego RSO Amercomu i chcę go zrobić z plandeką.

Wciąż się uczę. Tym razem użyłem więcej washa i moim zdaniem drugi traktor wygląda lepiej!


I was finishing second RSO. This time I was making a simple conversion. With a glue and a steel wire I was putting up the scaffolding for a tarpaulin. An additional outfit was taken from Airfix Jungle Outpost set (thanks again q.b. for bicycle!) and from my son's broken toys. I was leaving a basic colour without camo, because I need an universal tractor squad for all European fronts. Now I'm starting the preparations for making a last Amercom's RSO conversion and repainting. My next RSO will have a full and closed tarpaulin.

I'm still learning. This time I was using more wash. IMHO the second tractor looks better!

sobota, 2 października 2010

Amercom die-cast Steyr RSO/01


Przemalowałem kolejnego żelaźniaka Amercomu przy użyciu tej samej techniki co ostatnio. Dorzuciłem trochę skrzyń i narzędzi na pakę, wyciągniętych m. in. z zestawu Jungle Outpost Airfixa (dzięki q.b.-a za niektóre części!). Model został przygotowany na użytek stacjonarnej 711. Infanterie-Division, w przyszłości mam zamiar pomalować więcej figurek i pojazdów do tego interesującego oddziału. Swój nowy nabytek mogę użyć jako ciągnik artyleryjski lub jako traktor naprawczy. Koszt modelu wyniósł zaledwie dychę, więc łyknąłem aż cztery zestawy. Teraz planuję nieco skonwertować następne. PaK40 w wersji transportowej zostanie pomalowany i użyty dopiero w dalszej przyszłości.

Powoli dojrzewam do kupna kolejnych modeli Amercomu w celu ich przemalowania. Z ostatnich waloryzacji jestem zadowolony, zaś szczególnie zachęcająca jest niska cena (w tej chwili jest do kupienia Panther A za 3 złote lub Jagdpanther za 5). To bardzo tani sposób, aby szybko mieć całe Kampfgruppe.


I was repainting another Amercom die-cast model with the same technique as last time. I was adding some additional outfit e.g. wooden boxes or tools taken from Airfix Jungle Outpost set (thanks a lot q.b. for some bits!). The model is prepared for 711. Infanterie-Division (static) and I'm planning to make more figures and vehicles for this interesting unit. I can use my new RSO as prime mover for my artillery or as a recovery tractor. The model's prize was only 3,5$ so I was buying 4 RSO's. Now I'm planning to make some conversions with another RSOs. The towed PaK4o I will paint and use another time.

Now I'm very close to make decission to buy diffrent Amercom vehicles to repaint them. I'm satisfied with paintingjob effects and seduced by low prices (1$ for Panther A or 1,5 $ for Jagdpanther). It's a simple way for inexpensive and quick-painted Kampfgruppe.