poniedziałek, 24 grudnia 2012

Euangelion


Niech Bóg Wam pobłogosławi szczęściem i zdrowiem!
W Wigilię Bożego Narodzenia życzę Wam i Waszym rodzinom wszystkiego co najlepsze.
Wesołych Świąt!

May God bless you with all the happiness and health!
On Christmas Eve I'm sending the best wishes to you and your families.
Merry Christmas!

sobota, 15 grudnia 2012

Możni późnych Achemenidów / Late Achaemenid noblemen


Perscy możni stanowili rdzeń imperium Achemenidów. Potęga satrapów leżała w ich rękach. Najdzielniejsi byli nagradzani przez Króla Królów kolejnymi nadaniami na nowo podbitych ziemiach. Uzbrojeni byli w twarde tekstylne pikowane lub utwardzane zbroje (linothorax). Czasem uzbrojenie było niewidoczne, być może lekka zbroja łuskowa była zakładana pod obszerną tunikę. Kawalerzyści walczyli używając dwóch włóczni zwanych palta, jedną zazwyczaj miotali w przeciwnika, zaś drugą używali do pchnięć. Dodatkowym uzbrojeniem był miecz zwany ascines, czasem używali kawaleryjskiego toporka. W IV w.p.n.e. Perscy jeźdźcy nie używali tarcz.

Domalowałem dwie kolejne podstawki perskiej jazdy (pierszy szereg) i dołączyłem do tych pomalowanych trzy lata temu do DBA (tylny szereg). Tym samym udało mi się sformować kolejny zgrabny oddziałek do Impetusa lub do Field of Glory.

Persian noblemen were the core of Achaemenid empire. The satrapal strength laid in their hands. The bravest soldiers were granted by the King of the Kings who distributed conquered lands among them. Armed with hard textile jacket or linen armour (linthorax). Sometimes no armour was visibled, probably a light scale armour was worn under a baggy tunic. Cavalrymen fought with using of two spears - one thrusting and one throwing - called palta. Their secondary weapon was sword called ascines, sometimes they used cavalry axes. In IV century BC the Persian cavalrymen fought without shields.

I have painted two new bases of Persian cavalry (front rank) and merged them with those painted three years ago for DBA (rear rank). In that way new unit for Impetus or Field of Glory has been finished.


niedziela, 9 grudnia 2012

Gniew tyrana / Wrath of the tyrant


Dziś wpadłem do warszawskiego "Wargamera", aby stoczyć bitkę w Field of Glory między armią tyrana Syrakuz (Beza) a kartagińskim korpusem ekspedycyjnym (Kadzik i ja) wysłanym na Sycylię, aby zwiększyć wpływy kartagińskiej kolonii Lilibeo. Rzućcie okiem na krótką fotorelację okraszoną paroma komentarzami.

Today I met with friends in Warsaw's "Wargamer" to fight a Field of Glory battle between Syracusan tyrant's army (Beza) against Carthaginian expeditionary forces (Kadzik and me) dispatched to Sicily by the fleet to increase the power of Carthaginian colony Lilibeo. Please take a look at my short photo-relation furnished with some comments.

Armia Kartaginy nadciągnęła! Nasz dowódca wygłosił mowę, aby podnieść ducha w sercach najemników.
Carthaginian army have arrived! Our commander made the speech to increase the morale of the mercenaries.


Tyran Syrakuz także wygłosił mowę. Jego obywatele i najemni hoplici wznieśli swój bojowy okrzyk.
The tyrant of Syracuse made his speech too. His citizen and mercenary hoplites shouted their warcry.


Jazda helleńska ruszyła, aby zająć dogodną pozycję na wzgórzu.
Hellenistic cavalry started up to take a position on the higher ground.


"Nacierają na nas!" - zawyli Numidowie. "Zginiecie skurczybyki! - krzyknęła galijska jazda.
"They are attacking us!" - Numidians shouted. "Die you bastards!" - the Gallic cavalrymen cried.


Tymczasem harcownicy rozpoczęli swój śmiertelny taniec.
Meanwhile the skirmishers have started their deadly struggles.


Nasi Numidowie oczyścili pole. Ale cholerni Grecy przepłoszyli naszych hiszpańskich caetrati. "W nogi!" - krzyknęli, a panika udzieliła się libijskim najemnikom.
Our Numidians have cleaned out the field. But damned Greeks scared our Spanish caetrati. "Flee!" - they shouted and panic seized Libian mercenaries.


Na ten widok ekipa Gallów mocno się wkurzyła i rzuciła się w szale do ataku, niestety ostatniego w ich życiu. W międzyczasie nasza kawaleria dogorywała wycinana przez jazdę Syrakuzan.
Gallic warband have entered into bloodlust and Gaul mercenaries charged thoughtlessly last time in their lives. Meanwhile our cavarly have started to die overwhelmed by Syracusan horsemen.


Duch bojowy upadł całkiem w sercach naszych najemnych Libijczyków, centrum falangi pękło.
The fighting spirit fell in the hearts ouf our Libyan mercenaries and centre of the phalanx has been broken.


Krajobraz po bitwie. Dziś Syrakuzy skopały nasze kartagińskie tyłki :)
After the battle. Today Syracusans have kicked our Carthaginian bottoms :)

poniedziałek, 3 grudnia 2012

Lekka jazda Baktrów / Bactrian light horsemen


Całkiem niedawno listonosz dostarczył mi paczuszkę z Xystona, dzięki temu mogłem poważnie ruszyć z malowaniem mojej armii Achemenidów do Impetusa. Na dobry początek pomalowałem lekką jazdę z Baktrii. Uwielbiam ich kolorowy, a zarazem tajemniczy styl.

Baktrowie byli lojalnymi poddanymi perskich władców. Po podboju Sogdiany, na południu od rzeki Oxus (Amu-Daria), Aleksander spotkał się z niezwykle silnym oporem. Po dwóch latach krwawej kampanii udało mu się tylko częściowo ujarzmić tę krainę, co wielce drażniło jego ambicję zdobywcy. Po śmierci Aleksandra i Pierwszej Wojnie Diadochów Baktria stała się częścią Imperium Seleukidów.

Tak więc ci kolorowi jeźdźcy staną się nie tylko częścią wojsk Achemenidów, ale także mogą się nadawać jako najemnicy armii perskiej Aleksandra lub Seleukidów. Czyli całkiem udany zaciąg :)

The delivery from Xyston has arrived so I could start to paint my Impetus Achaemenid army. To make a good beginning I've started with Bactrian light horsemen. I love their colourful and mysterious style.

The Bactrians were loyal allies to Achaemenid Persian empire. After Alexander's conquest of Sogdiana in the south, beyond the Oxus river (Amu-Darya), he met strong resistance. After two years of war and a strong insurgency campaign, Alexander managed to establish little control over Bactria which he was annoyed at. After Alexander's death and First Diadoch War Bactria became a part of the Seleucid Empire.

So these colourful horsemen aren't be only proper for Achaemenid army, but they may come in useful for Alexandrian Imperial or Seleucid armies too. It's a very nice recruitment :)


sobota, 24 listopada 2012

Przegrupowani do Basic Impetusa / Regrouped for Basic Impetus


Trzy lata temu pomalowałem gotowy zestaw Achemenidów Xystona do DBA. Moi Persowie stoczyli około 20 bitew towarzyskich i prawie drugie tyle na turniejach. Następnie powędrowali w pudełeczku na zasłużoną emeryturę. Teraz nadszedł czas, aby wrócili do gry. Ponieważ pracuję nad armią Achemenidów do Basic Impetusa, postanowiłem zrobić użytek z moich starych perskich weteranów. Posłużą jako rdzeń, wokół którego będę rozbudowywał oddziały.

Po domalowaniu ostatnio rydwanu mam w tej chwili dwie gotowe jednostki: rydwany z kosami oraz Takabarę. Zrobiłem zdjęcia tym elementom. A na końcu przedstawiam Wam moją listę To-Do Achemenidów do Basic Impetusa. Skończone oddziały zostały zaznaczone na zielono. Teraz pracuję nad Baktrami.


Three years ago I have painted Xyston's Achaemenid DBA set. My Persians have fought approximately 20 friendy wargames and twice as much tournament battles. Next they have retired and followed to the box. Now the time of return has come. Because I'm preparing the Achaemenid Persian army for Basic Impetus I made decission to make use of my old Persian veterans as a core of new army and paint missing elements to fulfill the task.

After finishing last painted chariot now I have two completed units: scythed chariots and Takabara. I took the pictures of these elements. Below I'm publishing my Achaemenid To-Do list for Basic Impetus. Finished units are described in green. Now I'm working with Bactrians.


LATE ACHAEMENID PERSIANS (TO-DO)
TypeMVBUIVDNotes
CM(*) 10 5 1 3 Satrapal Guard Cavalry
CM 10 3 1 2 Noblemen Cavalry
CM 10 3 1 2 Kappadokian Cavalry
CL 12 3 1 1 Bactrian Light Horsemen
FL 8 4 1 2 Takabara - Persian Medium Infantry
FP 5 5 2 3 Greek Mercenary Hoplites
FP 5 2 1 1 Kardaka - Persian Levy Hoplites
FP 5 2 1 1 Kardaka - Persian Levy Hoplites
S 8 2 0 1 Anatolian Archers
CF 8 4 5 0 Scythed Chariots

wtorek, 20 listopada 2012

Na dobry początek / A good begining


Niestety zabrakło mi dosłownie kilku figurek polskich jeźdźców QR-a, aby móc skończyć mój piastowski projekt. Aby nie tracić czasu sięgnąłem po modele Xystona, z których chcę złożyć wojsko Dariusza III, czyli armię późnych Achemenidów do Impetusa. Na dobry początek przygotowałem rydwan z kosami. Zamierzam co prawda kupić zaległe figurki Polaków i dokończyć projekt najszybciej jak to będzie możliwe. Ewentualnie przy okazji zakupu świeżo wyrzeźbionych przez QR-a figurek Wikingów, które wkrótce trafią do sprzedaży. Przy tej okazji pragnę Wam zaprezentować zdjęcia greenów do tej armii. Koniecznie muszę ją mieć!

Lack of some important QR's Polish cavalry miniatures makes my Early Polish army project unfortunately delayed. Meanwhile I have bought some Xyston's Persians to build the Darius' Late Achaemenid army for Impetus. To make a good beginning I have painted a scythed chariot. I'm planning to buy missed Polish cavalry unit quickly as soon as possible. Or by the way of purchasing a newly sculpted Viking figures by QR. Here I have an occasion to show you the greens of these Vikings. Absolutely must have!

poniedziałek, 12 listopada 2012

Bolesławowa drużyna / Boleslav's druzhina


Witam po długiej nieobecności. Dziś pragnę Wam zaprezentować świeżo ukończony drugi oddział kawalerii dedykowany mojej piastowskiej armii do Impetusa. Tym razem to oddział dowodzony osobiście przez króla Bolesława Chrobrego. Oprócz polskich jeźdźców widzimy tu także dwie podstawki czeskiego rycerstwa, które także weszło w skład królewskiej drużyny. Zamiast wyjaśnień, posłużę się tu cytatem z doskonałej książki "Krzyżowcy" Zofii Kossak:

"Takimi byli Starże i Olawy, że to za Mieszka I przyszli z wojów obcych, przez Bolesława Czeskiego na pomoc przeciw Wichmanowi przysłanych. Przynieśli do Polski pierwsze nie znane tu raniej pancerze i nowe sposoby walki. A książe dał im się osiedlić na własnym prawie."

Dodam tylko, że rycerzy tych było 300.

Hello after a long absence. Today I want to show you just finished second unit of cavalry dedicated for my Early Polish Impetus army. This time it's a unit commanded by king Boleslav I the Brave in person. Apart of the Polish cavalrymen, two stands of Czech knights may also be members of the Polish king's druzhina. Intead of giving explanations here I want to quote a passage from excellent novel "Crusaders" written by Zofia Kossak:

"Then lived families of Starza and Olawa, who arrived during the reign of Mieshko I (father of Boleslav the Brave) from foreign country of Bohemian king Boleslav (grandfather of Boleslav the Brave) to fight against Wichman (the Saxon warlord). They brought to Poland new types of armour, new styles of fighting and prince granted them the permission to establish themselves in the new houses."

It must be added that these knights were 300.

piątek, 26 października 2012

Ostatni piechurzy i konkurs / Last infantrymen and the competition


Czołem waszmościom! Właśnie skończyłem trzeci i jednocześnie ostatni oddział moich piastowskich tarczowników. Jest to także zarazem ostatnia już jednostka piesza w mojej armii. Już tylko dwa oddziały jazdy pozostały mi do ukończenia projektu.

A przy okazji chcę się Wam pochwalić, że zostałem poproszony przez Portal Strategie, abym został jednym z jurorów IV-tej edycji Konkursu Modelarskiego Forum Strategie.

Czuję się zaszczycony propozycją i z wielką radością dołączę do zacnego kolegium jurorskiego :)

Hello! I have finished the third and the last Early Polish army shield-bearers' unit. This is at the same time last infantry unit of my Poles. Only two cavalry units left to finish the project.

And by the way I want to let you know I have been asked by Portal Strategie to became one of juror in IVth edition of Forum Strategie Model Competition.

I'm honoured by the choice and I'm glad to join the collegium of jurors :)

środa, 17 października 2012

Ostatni łucznicy / The last bowmen


Skończyłem trzeci i zarazem ostatni oddział łuczników piastowskich do Impetusa. Korzystając z okazji pragnę zwrócić Waszą uwagę na wzór figurki z ostrzem w kształcie liścia. Jest to broń miotana, niezwykle skuteczna podczas potyczek w ostępach leśnych lub w walce bezpośredniej podczas oblężenia.

A poniżej możecie zobaczyć wszystkie ukończone podstawki łuczników zebrane razem - przepraszam za wyrażenie - do kupy. Już tylko trzy oddziały pozostały mi do ukończenia projektu.

I have finished the third and at the same time the last Impetus Early Polish bowmen unit. By the way I would like to draw your attention to the miniature armed with leaf-shaped edge. It's a throwing blade, very deadly weapon, perfect for skirmishes in the woodlands or close combat during the siege.

Below you can take a look at the picture of all finished bowmen stands grouped together. Only three units left to finish my Piast army.czwartek, 11 października 2012

Łucznicy na szybko / Speed-painted bowmen


Jeśli mam być szczery, to figurki QR Miniatures po prostu same się malują. Głęboka rzeźba i mądry, przemyślany projekt modeli są w stanie uszczęśliwić każdego malarza. W końcu Paweł Kur - właściciel, rzeźbiarz i wytwórca figurek w jednoosobowym przedsięwzięciu zwanym QR Miniatures, jest jednym z najbardziej utalentowanych mistrzów "szybkiego pędzla", jakich miałem okazję poznać. Wiele się od niego nauczyłem. Tak więc udało mu się stworzyć linię figurek doskonałą dla tych graczy, którzy chcą mieć pomalowaną armię szybko i do tego nie wymagającą od jej posiadacza wybitnych zdolności malarskich.

Oto kolejny oddział łuczników dedykowany do mojego wojska wczesnopiastowskiego do Impetusa. Dzięki przemyślanemu designowi figurek udało mi się go przygotować w zaledwie trzy wieczory. Niech żyją rzeźbiarze, którzy są zarazem malarzami! Sława im ;)

To be perfectly honest I must say that QR Miniatures are made for speed-painting. Deep sculpt and wise, thought-out design of the sculptures make all painters happy. In the end Pawel Kur - owner, sculptor and manufacturer in one-person bussiness called QR Miniatures is one of the most talented speed-painter I've ever met. I have learnt much from him. So he has designed the line of the miniatures for these wargamers who want to have painted army quickly and easy within all painters' capacities.

This is another bowmen unit dedicated for my Impetus Early Polish army. Thank to favourable design I have prepared these minis only within 3 evenings. Long live the sculptors who are also painters! Glory to them ;)


niedziela, 7 października 2012

Kolejny biało-czerwony oddział / Another white-red unit


Czołem przyjaciele! Skończyłem drugi oddział tarczowników z początku naszego państwa. Dla urozmaicenia skonwertowałem dwóch słowiańskich procarzy na wojów z włócznią i tarczą. Użyłem także figurki słowiańskiego woja, wymieniłem jednak jego starogermańską tarczę na nowszy wzór owalnej tarczy pomalowanej w charakterystycznym biało-czerwonym stylu. A przy okazji, gdy ostatnio pokazałem pierwszy oddział tarczowników, Inkub (koniecznie powinniście zajrzeć na jego bloga!) spytał mnie dlaczego niemal wszyscy woje mają czerwone lub biało-czerwone tarcze? W tym miejscu pragnę odpowiedzieć na to pytanie posługując się cytatem z "Encyklopedii Staropolskiej":

"Czerwień. Płótno bielone i wełna ufarbowana czerwcem, były to dwie farby panujące w ubiorze całego narodu, więc też zostały panującemi i na tarczach jego władców i jego mężnego rycerstwa. Lud ubierał się przeważnie w białe płótno, szlachta rycerska w czerwień (...)"
Zygmunt Gloger, Encyklopedia staropolska, 1900-1903

Hello my friends! I have finished second unit of early Polish shield-bearers. For a change I have converted two models of Slav slingers to spearmen with shields. Also I have used the Slav spearman model. His old-style Germanic shield was removed and changed by new oval one with typical white and red pattern. By the way! Last time when first shield-bearers' unit was presented, Inkub (you really should visit his great blog!) asked me why almost all shields were painted red or white-red? Here I want to answer his question. It's a quotation from "Old-Polish Encyklopedia":

"Red. The white linen and wool coloured in red were the most popular colours of clothing nearly of all nation, applied at nearly all shields of rulers and his brave armies. The plebs wore commonly white linen clothing, the noblemen used red coloured tunics (...)"
Zygmunt Gloger, Old-Polish Encyklopedia, 1900-1903


czwartek, 27 września 2012

Piastowscy tarczownicy / Piast shield-bearers


W czasie rządów Bolesława Chrobrego najbardziej pospolitą ochronę pieszym wojom dawała tarcza. Okrągła bądź owalna, wykonana z drewna, wzmocniona umbem i metalowymi elementami. Nie miało znaczenia jakiego oręża używali, istotą pieszej formacji piastowskiej była właśnie owa tarcza, dlatego piechurów zwano tarczownikami. Oprócz włóczni do walki stawali uzbrojeni także w topory lub miecze. Niektórzy z nich nosili hełmy, zaś niezwykle rzadko pancerz.

Reasumując skończyłem kolejny oddział do mojej armii piastowskiej do Impetusa . Jednakże modele te pasują także do FoG-a, i zasad z rodziny DBx. Figury jak poprzednio pochodzą z manufaktury QR Miniatures.

During the reign of Boleslav I the Brave the most common protection of Polish footmen was round or oval wooden shield strengthened by umbo and some iron elements. It doesn't matter what weapon was in use, it's important that early Polish infantrymen were using the shields. So these warriors are known as shield-bearers in historiography. Apart the spears they had the axes or the swords. Some of them were protected by helmets and rarely by body armour.

Another unit of my Piast army for Impetus is already done. These models are compatible with DBx and FoG systems too. The figures as last time are manufactured by QR Miniatures.