czwartek, 31 marca 2011

Fallschirm sprawdza pole walki / Fallschirm inspect the battlefield


Pierwszy oddział niemieckich spadochroniarzy zajął obronne pozycje na Monte Cassino. Te ładnie pomalowane figurki firmy Italeri należą do Stemira - najbardziej szacownego członka naszej grupy. Ponad pół wieku jego doświadczeń z historią, modelarstwem i grami bitewnymi napełnia nas podziwem i szacunkiem. Wkrótce będziemy mogli rozpocząć beta testy scenariuszy do naszych rozgrywek.

First unit of Fallschirmjaeger arrived to defend the positions at Monte Cassino. The nicely painted Italeri's miniatures belong to Stemir - the most notable member of our group. His over half century of experience with history, modeling and wargaming fills us with awe and respect. Soon we could start the beta tests of our wargame scenarios.
poniedziałek, 28 marca 2011

Elhiem Figures - druga drużyna / Elhiem Figures - 2nd squad


Druga drużyna figurek Waffen SS wyprodukowanych przez Elhiem Figures jest gotowa do pasjonujących gier bitewnych w Normandii. Brak jednego LKM-a i nadwyżka radiooperatorów zmusiła do zrobienia niewielkiej konwersji. Podobnie jak ostatnio moje Szkopy mają kangurki M42 typu II-go. Lecz tym razem na kamuflaż wybrałem wzór Plane Tree Number 1 (jesienny). Zostało mi już tylko 7 figurek do pomalowania, aby skończyć pluton. Powinienem także rozejrzeć się za Hanomagami dla nich. Prawdopodobnie zapakuję moich ludzików do kioskowców Amercomu, oczywiście po ich uprzednim przerobieniu i przemalowaniu.

Second squad of Elhiem Figures Waffen SS is finished and ready for wargaming in Normandy. Lack of one LMG and excess of radio operators forced me to make a simple conversion. As last time my Jerrys have M42 Type II smocks. But this time for camo I chose Plane Tree Number 1 Pattern (fall). Only 7 figures left to complete the whole platoon. I should look at the Hanomags for them. Probably I will use Amercom die-cast models for converting and re-painting.

poniedziałek, 21 marca 2011

Elhiem Figures - Waffen SS


Wracamy do Normandii - skończyłem kolejną drużynę Waffen SS. Tym razem wziąłem na tapetę laleczki Elhiem Figures, ubrane w kangurki M42 typ II i pomalowałem je w kamuflażu Plane Tree Pattern number 6 (wiosenny). W sumie kupiłem 27 figurek, tyle, ile potrzeba, aby złożyć HQ, dwie drużyny, snajpera i obserwatora.

A tutaj moje pierwsze wrażenia po pomalowaniu esesmanów Elhiema:

Zalety:
- bardzo duża dokładność historyczna
- twardy metal
- unikalne figurki kolekcjonerskie
- bardzo ciekawe i niesztampowe pozy i ekwipunek

Wady:
- stosunkowo wysoka cena w porównaniu z plastikami
- niektóre figury mają skopane proporcje (częste zjawisko w rzeźbie figurek dedykowanych do gier bitewnych)

Generalnie jestem zadowolony z zakupu. Jestem pewien, że zamówię kolejną paczuszkę przy lada okazji. Teraz zaczynam malować drugą drużynę.

Back to Normandy - another Waffen SS squad is already done. This time I was using Elhiem Figures and I was painting Plane Tree Pattern number 6 (spring) camo on their M42 type II smocks. On the whole I bought the set of 27 figures sufficient to make HQ, two squads, a sniper and an observer.

Here you have my impressions of Elhiem's Waffen SS minis:

Advantages:
- high level of historical accuracy
- heavy metal
- rare collector's figures
- very interesting and uncommon poses and equipment

Disadvantages:
- relatively high price compared to plastics
- some minis have low level of anatomical proportions (common problem with wargaming miniatures sculpture)

In general I'm very satisfied with my purchase. I'm sure I will order another set at the first opportunity. Now I'm starting to paint another squad.


czwartek, 17 marca 2011

Karpatczycy sprawdzają pole walki / Carpathians inspect the battlefield


Dziś podłubaliśmy nieco przy kolejnych elementach nastawnych terenu. W czasie przerwy w pracach kilku moich Karpatczyków dokonało inspekcji przyszłego pola bitwy. Są głęboko przekonani, że zmagania u podnóża góry będą zaciekłe i krwawe. Wkrótce się okaże.

Today we were making another modular elemets of terrain. During the break at work some my Carpathians inspected the future battlefield. They are deeply convinced that battle at the foot of a mountain will be very fierce and bloody. Soon that remains to be seen.

wtorek, 15 marca 2011

Dowódcy niższego szczebla / The sub-commanders


Skończyłem kolejne dwa elementy do mojej siedemnastowiecznej armii Rzeczpospolitej. Tym razem przygotowałem grupy dowodzenia. Pierwszy z dowódców to oficer kawalerii, zaś drugi to pułkownik rot pieszych. Modele te są kompatybilne z następującymi systemami: Field of Glory (Field lub Troop Commmander), DBR (Sub-commanders) oraz Ogniem i Mieczem (Namiestnik lub Pułkownik).

Figurki i sztandary są firmy Wargamer - polskiego producenta figurek w skali 15 mm. Rzeźba jest doskonała, bardzo szczegółowa i zrobiona ze znakomitą wiernością historyczną. Trochę mi się zeszło z malowaniem, ale efekt jest wielce dla mnie zadowalający. Mam nadzieję, że dla Was także :)

A poniżej możecie zobaczyć fragment mojego ukochanego "Potopu". W tym krótkim obrazie pięknie widać polsko-litewskich dowódców na czele wojsk konfederatów maszerujących przeciwko Januszowi Radziwiłłowi i szwedzkim intruzom podczas "Potopu Szwedzkiego". Już jako dziecko oglądałem ten film z zapartym tchem i z wypiekami na twarzy. Rzućcie okiem!

Another two elements of my 17th century Polish-Lithuanian Commonwealth army are finished. This time I was preparing the command groups. The first one it's cavalry commander, second one it's infantry colonel. The models are compatible with following systems: Field of Glory (Field or Troop Commander elements), DBR (Sub-commander elements) or By Fire and Sword (Namiestnik or Pulkovnik elements).

The miniatures and banners were made by Wargamer - Polish 15 mm miniature manufacturer. Wargamer's figures are excellent sculpted with many small details and with historical accuracy. It took me some time to paint these models, but it gave me a lot of satisfaction. I hope you like these :)

Below you can see one of my favorite fragment of "The Deluge" movie. Here you can see Polish-Lithuanian commanders ahead of the confederate forces marching against Janus Radziwill and Swedish intruders during the "Deluge" campaigns. When I was a child I was watching this movie at one sitting with burning cheeks. Enjoy!


piątek, 11 marca 2011

Green is better!


Garść wiadomości o Projekcie Monte Cassino! Wczoraj wykonaliśmy nieco terenowych elementów nastawnych. Dzisiaj chłopaki sieją trawę i zielone posypki. Życie wstępuje w górę. Niestety dziś nie mogę z nimi działać, ale jesteśmy w kontakcie telepatycznym :)

Bartek (bnk) podesłał mi tego MMS-a. Moim skromnym zdaniem góra wygląda wspaniale po dodaniu zieleni :)

Another news from Monte Cassino Project! Yesterday we made some modular elements of terrain. Today boys are working with grass and green flock. The mountain is gaining some life. Unfortunately today I can't work with them, but we are in telepathic contact :)

Bartek (bnk) sent me this photo via MMS. IMHO the mountain looks great with the green belt :)

niedziela, 6 marca 2011

Petyhorcy / Petyhortsy


Petyhorcy to średniozbrojna jazda litewska, czasem zwana lekką husarią, będąca odpowiednikiem koronnej jazdy pancernej. W XVII wieku oprócz szabel uzbrojona najczęściej w rohatyny długości 2,5 metra, a także w strzelby lub łuki. Opancerzona w kolczugę, misiurkę, karwasze i czasem posiadająca kałkany.

Wykorzystałem doskonałe 15-to milimetrowe figurki z zestawu "POL-3 Pancerni z rohatynami" firmy Wargamer. A ponieważ staram się mieć jednostki w miarę możliwości uniwersalne dla gier bitewnych prowadzonych w całym XVII wieku, stąd pancerna jazda z rohatynami będzie najbardziej elastyczna - moim zdaniem - gdy stanie pod litewską chorągwią. Dzięki temu mam zacny oddział kompatybilny z systemami DBR, Field of Glory oraz Ogniem i Mieczem.

Więcej o Petyhorcach dowiecie z doskonałych wpisów na blogu Kadrinaziego:
Lekki husarz albo petyhorec
Petyhorcy - uzupełnieniePetyhortsy it's a 16-17th century medium Lithuanian cavalry also known as 'light hussars' they are an equivalent of Polish Pancerni. In 17th century they were armed with sabres, cavalry spears called rohatyna (2,5 metres long), rifles or sometimes bows. They worn chain hauberks with helmet called misiurka, bracelets and sometimes Kalkan shields.

I was using the excellent 15 mm miniatures from Wargamer's set "POL-3 Pancerni cavalry with rohatyna spears". Because I want to have the most universal units for 17th century wargaming I decided to make my Pancerni unit as Lithuanian cavalry. This manner I have a fine unit compatible with the following systems: DBR, Field of Glory and By Fire and Sword.


czwartek, 3 marca 2011

Koniec jest całkiem bliski / The end is quite near


Kolejny etap Projektu Monte Cassino został zamknięty. Tym razem pomalowaliśmy naszą górę washami i zrobiliśmy nieco rozjaśnień suchym pędzlem. W międzyczasie Stemir wmurował kamień węgielny pod model klasztoru. Małymi krokami zbliżamy się do ostatnich faz naszych prac.

Another stage of Monte Cassino Project is closed. This time we painted our mountain with washes and we used some drybrush to make some highlights. Meanwhile Stemir built in the foundation-stone of monastery model. With small steps we are coming to the final stage of the work.