środa, 30 grudnia 2009

Ciężka Piechota Klanu Kraba / Crab Heavy Infantry


Skończyłem pierwszy model do armii Klanu Kraba. Podstawka jest kompatybilna z systemami DBA i Hordes of the Things i reprezentuje element 4Bd (DBA) lub Blades (HotT). Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać ją do systemu Clan War - Daimyo Edition. Teraz na warsztat idą berserkerzy i zwiadowcy Hiruma. Mam zamiar wszystkie oddziały robić w oparciu o Clan War - DE, gdyż w podręczniku do tego systemu znajdziemy najrzetelniej opisany aspekt militarny Rokuganu. I najbardziej zbilansowany.


The first Crab Clan army's model is finished. The base is compatible with DBA (4Bd) or Hordes of the Things (Blades) elements. But there's no problem to use it in Clan War - Daimyo Edition tabletop game. Now I'll modelling a berserkers and Hiruma scouts. I have an idea to make all units with Clan War - DE system which rulebook have the best description of Rokugan's military forces. And well balanced.

sobota, 26 grudnia 2009

Modelowanie Krabów / Modelling the Crab


Wczoraj wieczorem pobawiłem się trochę w modelowanie Krabów. Użyłem figurek Zvezdy, potrzebowałem jednak ciężkiej broni. Kilka cięć nożem, trochę Green Stuffu i już moi wojownicy zamiast yari i naginaty wymachują ciężkim sprzętem czyli dai tsuchi (młot z prawej strony) i tetsubo (pała z lewej). Jedną figurkę pomalowałem, aby mieć wzorzec kolorystyczny. Jestem zadowolony z efektu - Kraby jak się patrzy. Teraz ruszam z masową produkcją :)

Yesterday I was modelling the Crab warriors. I was using Zvezda miniatures. I needed some heavy melee weapons. Some knife's cuts and Green Stuff and my fighters have took the deadly arms - dai tsuchi (the hammer on left) and tetsubo (the club on right) instead of yari and naginata. I wanted to have a finished example and I painted one of these warriors. I'm proud of effect, now I'm starting with mass production :)

piątek, 25 grudnia 2009

Wojny Klanów / The Clan Wars


Postanowiłem powrócić do mojej starej pasji sprzed lat, a mianowicie jeszcze raz poświęcić nieco uwagi uniwersum systemu Legenda Pięciu Kręgów. Tym razem figurkowo. Jak wiadomo na silniku Hordes of the Things możemy tworzyć dowolne fantastyczne armie. Czemu nie miałyby być to armie Rokuganu? Skala, która jest dla mnie interesująca w tym temacie to 1:72. W zasadzie jest niewielki wybór figurek w tej skali, ale od czego jest wyobraźnia i masa modelarska? Biorę pod uwagę następujące zestawy:

http://www.plasticsoldierreview.com/Review.aspx?id=728
http://www.plasticsoldierreview.com/Review.aspx?id=448
http://www.plasticsoldierreview.com/Review.aspx?id=685
http://www.plasticsoldierreview.com/Review.aspx?id=888

oraz zestawy fantastyczne Caesara do armii Krain Cienia.

Okres, który w tej chwili mnie interesuje to Wojny Klanów, od śmierci cesarza Hanteia XXXVIII-go do zagłady Fu Lenga w Dniu Gromu. Czyli okres znany z figurkowej gry Clan War, L5K RPG oraz początków karcianki. Na pierwszy ogień pójdzie armia Klanu Kraba.

Niech rozpocznie się wojna!


I made decission that I will return to my old passion. I want to spend some time with Legend of the Five Rings. But this time with miniatures. As we know we can create a fantasy armies on Hordes of the Things game-system engine. Why it couldn't be the armies of Rokugan? The most interesting miniatures' scale for me is 1/72. We haven't got a lot of plastic sets here, but we have imagination and Green Stuff! I think that these sets will be useful:

http://www.plasticsoldierreview.com/Review.aspx?id=728
http://www.plasticsoldierreview.com/Review.aspx?id=448
http://www.plasticsoldierreview.com/Review.aspx?id=685
http://www.plasticsoldierreview.com/Review.aspx?id=888

and of course fantastic sets made by Caesar Miniatures for Shadowlands Horde.

Now, I'm interested in Clan War period - from death of Hantei 38th to doom of Fu Leng at Day of Thunder. It's a period which we know from Clan Wars miniatures battle game, L5R RPG and first expantions od L5R Collectible Card Game. First I want to create Crab Clan army.

Let the war begin!


czwartek, 24 grudnia 2009

Merry Christmas


Spokojnych, zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia, a także wspaniałych prezentów, czy to w skali 1:72, czy w innej, wszystkim czytelnikom mojego bloga i ich bliskim
życzy
Yori z żoną i z dziećmi

;-)

niedziela, 20 grudnia 2009

Jagdpanzer 38 (t) Hetzer "Chwat"


Nareszcie! Choć długo to trwało, ale wreszcie udało mi się skończyć pierwszy z trzech powstańczych wozów bojowych, które mam zamiar wystawić do gry na "Grenadierze".

Sam model sprawił mi kilka trudności. Sporo w nim nadlewek, bo to przepak starego modelu Esci, a czas robi swoje. Niektóre części musiałem przerabiać, niektóre dorobić, a niektóre pominąć. Zależało mi , aby się zbliżyć w miarę możliwości do oryginału. Dokumentacja dotycząca "Chwata" jest bardzo skąpa. Wiadomo, że "Chwat" był kilkakrotnie przemalowywany. Wybrałem kamuflaż, który posiadał na stanowisku na terenie Poczty Głównej.

Niezwykle pomocne były badania pana Marka Jaszczołta, które zamieścił na forum Polskiej Witryny Modelarskiej. Z jego wiedzy czerpałem pełnymi garściami. W tym miejscu pragnę podziękować, za dokumentację, którą na wspomnianym forum opublikował. Była niezwykle pomocna.


At last! I finished the first fighting vehicle used by Polish insurgents which I want to play with at "Grenadier 2010" game-event.

The model was made with some difficulties. Because the model is a reissue of old Esci set, it was necessary to remove some flash. Some parts was modified, some was remade and some was removed by me. I hope that my model looks like almost original. We have little historical documentation relative to "Chwat". We know that "Chwat" was repainted many times. I choose the camo which he had in time of fight at General Post Office area.

Mr. Marek Jaszczolt's studies of "Chwat" was extremely helpful. I want to thank him for his knowledge which he shared in Internet.


środa, 16 grudnia 2009

Świeża krew / Youngbloods


Dziś wieczorem dzieci zajęły mój warsztat. Pomalowały figurki z horroru klasy B. Skala nieznana :)

Today my workshop was occupied by my children. They was painting a "class B" horror miniatures. The scale is unknown :)

niedziela, 13 grudnia 2009

Husyccy hetmani / Hussite marshals


Ostatnie wieczory miałem zajęte z powodu "śledzików" lub dłubania przy Hetzerze w skali 1:72. Ale nadszedł najwyższy czas, aby dokończyć generalską podstawkę taboru husyckiego. Na podstawce znalazło się trzech hetmanów husyckich. Choć pełnili tę funkcję w różnych okresach krucjat przeciwko czeskim protestantom, pozwoliłem sobie jednak umieścić ich razem. Zresztą kto wie, może Hynek Kruszyna z Lichtemburka i Jan Rohacz z Dube walczyli ramię w ramię u boku Jana Żiżki z Trocnowa, w jednej z wielu zwycięskich bitew pod dowództwem tego jednego z największych czeskich wodzów? Nazwijmy to licencia artistica :).

In the last few days I was busy. I was participating in some x-mas parties and was modelling 1:72 scale Hetzer. But the time has come to finish the hussite generals' element. There are three hussite marshals on the base. The fact is that they were commanders in diffrent times of hussite wars, but I let them stand together. But who knows, maybe Hyneck Krushina of Lichtemburk and Jan Rohac of Dube were fought hand in hand with Jan Zizka of Trocnovo in one of many victorious battles under the command of this superior czech leader? You can accept it as licencia artistica :).

wtorek, 8 grudnia 2009

Jan Żiżka produkcji Zvezdy / Jan Zizka made by Zvezda


To nie żart! Prostym sposobem przy użyciu figurek Zvezdy możemy stworzyć własnego i niepowtarzalnego Jana Żiżkę z Trocnowa! Potrzebne nam będą do tego zestawy 8036 French Knights, 8004 Teutonic Knights oraz 8012 Gauls. Konia nie ruszamy, natomiast rycerzowi francuskiemu usuwamy głowę, herb z piersi oraz ucinamy znaczą część drzewca jego buzdyganu. Następnie z Green Stuffu modelujemy nową, mniejszą głowicę. Teraz czas na galijskiego wojownika. Obcinamy mu głowę oraz usuwamy hełm, aby na to miejsce przykleić kapalin zabrany Krzyżakowi. Całość montujemy na korpusie rycerza i sadzamy na konia. Z Green Stuffu robimy opaskę na oko, malujemy i Jan Żiżka gotowy!


It's no joke! With some Zvezda miniatures we can simply make own and original Jan Zizka of Trocnovo! We just need three Zvezda sets: 8036 French Knights, 8004 Teutonic Knights and 8012 Gauls. We're leaving a horse untouched, but we have to cut off the french knight's head, also blazon from his chest and we must reduce a part of his mace. With Green Stuff we can modelling new, smaller mace-head. Now it's time to use the gallic warrior. We must cut off his head and remove his helmet and change it with teutonic kettle-hat. We are putting the converted head on knight's neck and mounting the figure on the warhorse. We are modelling the eye-bandage from Green Stuff, painting the figure and Jan Zizka is ready!

niedziela, 6 grudnia 2009

Na warsztacie: drugi rycerz / On tne workbench: the second knight


Drugim rycerzem, który znajdzie się na mojej podstawce dowodzenia armią husycką, będzie Hynek Krušina z Lichtemburka. Rycerz, który od roku 1419 hetmanił Braciom Orebskim, ruszył na pomoc zagrożonej Pradze, za co został nagrodzony hetmanatem praskim. Od 1423 roku został jednym z ważniejszych dowódców husyckich. Jednak w kolejnych latach porzucił sprawę Husytów i przeszedł na stronę Zygmunta Luksemburskiego.

The second knight on my command's element will be Hyneck Krushina of Lichtemburk. The knight, who was marshal of Oreb Brotherhood, he helped to defend Prague and within year later was nominated also Prague's first marshal. In 1423 he was elected one of most important hussite marshal. But in following years he left Hussite's camp and inclined to opposite side he joined Sigmund of Luxemburg cause.

piątek, 4 grudnia 2009

Na warsztacie: czeski rycerz / On the workbench: czech knight


Dotychczas nie miałem w zwyczaju pokazywania nieskończonych prac. Jednak dziś w ramach wyjątku zrobię sobie wycieczkę do średniowiecza. Będąc pod wpływem prac Tomka prezentowanych na jego blogu oraz zachwycony prozą Andrzeja Sapkowskiego - mam tu na myśli jego "Trylogię Husycką" - postanowiłem zrobić sobie kilka elementów wojsk husyckich do DBA. Pierwszy z nich to będzie 3Kn (Gen). Na początek na warsztat trafił Jan Roháč z Dubé. Nie mam doświadczenia w malowaniu średniowiecznych zbroic, ale ta płytówka jest moim zdaniem zadowalająca. Teraz na warsztat idą kolejni czescy rycerze.

I don't like to reveal an unfinished works. Today I will make the exception to a rule and I will make a trip to the medieval ages. I'm very stunned by Tom's ideas presented at his blog and inspired by Andrzej Sapkowski's "Hussite Trilogy". I made decision to build some hussite army's elements. The first will be the DBA 3Kn (Gen). I started my works with Jan Rohac of Dube's figure. I haven't got an experience with painting a medieval armour, but Rohac's full plate looks quite good. Now I will put another knight on my workbench.

czwartek, 3 grudnia 2009

Pluton w komplecie / The complete platoon


Pomalowałem porucznika i dwóch pozostałych członków grupy dowodzenia. Tym samym pierwszy pluton powstańczy jest gotowy. W tym wpisie zamieszczam trzy zdjęcia. Pierwsze to zdjęcie grupy dowodzenia. Drugie - zbiorcze figurek, które malowałem ostatnie cztery tygodnie. Zaś trzecie to fotografia pełnego oddziału Armii Krajowej.


The leutnant and two headquater's members are finished. So the first Warsaw resisters' platoon is completed. In this post there are three pictures. The first photo shows the command group. The second exhibits all miniatures, which I was painted last four weeks. And on the third photograph a full platoon of Polish Home Army is revealed.