czwartek, 27 lutego 2014

Problem natury religijnej / A religious problem


Tajemnica została odkryta! Tajna sekta kakure nenbutsu została ujawniona przez zdrajcę. Pobliski klasztor przysłał kilku mnichów sohei, aby nawrócić lokalnego daimyo z powrotem na drogę shinto.
The secret was revealed. A mysterious kakure nenbutsu sect was betrayed by a traitor. A nearby monastery sent some sohei monks to turn back the local daimyo to the way of shinto.


Adepci kakure nenbutsu są gotowi do obrony swoich poglądów...
Kakure nenbutsu adepts are ready to defend their beliefs...


...zaś mnisi są zdeterminowani, aby ich pozyskać.
...and sohei are determined to reclaim them.


Pierwsze nawrócenie!
The first conversion!


Wkrótce będą kolejne.
Soon will be the next proselytisms.


Natępny, który odzyskał wiarę był samuraj trzeciej rangi. Szacuneczek!
Next was the 3rd rank samurai. Respect!


Dyskusja nabrała rumieńców.
Debate gains momentum.


To był mój pierwszy kontakt z Roninem. Jestem pod wrażeniem jego dynamiki. Dzięki Kadzik za grę, mam nadzieję, że ponownie omówimy ten problem natury religijnej z Twoimi mnichami już wkrótce :)
It was my very first contact with Ronin. I'm impressed with the dynamics of the gameplay. Thanks Kadzik for the game, I hope I will discuss this religious problem with your sohei once more :)

środa, 26 lutego 2014

Compagnie Franches de la Marine (4)


Skończyłem malować na zamówienie zestaw Conquesta French Compagnie de la Marine. Ta piątka zamyka w całość kompanię francuskiej piechoty morskiej dedykowanej do Muskets & Tomahawks. Prędzej, czy później zapewne odbije mi się to czkawką, gdyż będę musiał się z nimi zmierzyć na stole do gry. Ale póki co mam nadzieję, że klient będzie zadowolony :)

I have finished the whole custom-painted Conquest's French Compagnie de la Marine boxed set. These five minis are the rest of whole company of French marines dedicated for Muskets & Tomahawks. Sooner or later, and probably sooner, this will come back to haunt me, because I will must to fight against them. But now I hope that customer will be satisfied :)

czwartek, 20 lutego 2014

Compagnie Franches de la Marine (3)


Żołnierze francuskiej piechoty morskiej byli wyposażeni w standardowy muszkiet wojskowy Model 1728 oraz w bagnet. W przeciwieństwie do francuskiej armii w Europie z końca lat 30-tych XVIII wieku, kolonialni Compagnies Franches chętniej nosili ładownice przypasane niż zawieszone na ramieniu. Ponadto zamienili swoje kordelasy na bardziej wszechstronne tomahawki, oprócz tego chętnie nosili kanadyjskie myśliwskie noże. W rzeczy samej ich ekwipunek upodabniał ich bardziej do kanadyjskich traperów, jednocześnie zwiększając ich szanse na przeżycie w wojnie prowadzonej w leśnych ostępach.

French marines carried a standard Model 1728 military musket with bayonet. Unlike the French Metropolitan army since late 1730's, soldiers of colonial Compagnies Franches carried cartridge boxes at the waist rather than the shoulder. In the wilderness, they replaced their swords with the more versalite tomahawk, and also carried knives like a Canadian militiamen. Indeed, much of their costume and equipment made them resemble Canadian fur traders and made them very well-suited to carry out bush warfare.

piątek, 14 lutego 2014

Compagnie Franches de la Marine (2)


W ostępach leśnych pogranicza francuscy marynarze ubierali się w kanadyjską odzież, składającą się z kurtki z kapturem, leginsów, przepasek biodrowych i mokasynów, zachowując swoje europejskie umundurowanie na lepsze okazje. Sięgające do połowy ud kapoty były niezwykle praktyczne, chętnie noszone przez francuskich osadników w Nowej Francji, zazwyczaj były wykonane ze starych sortów mundurowych. Dominującymi kolorami były biało-szary i niebieski (czyli tak jak we wspomnianych sortach), ale często zamiast nich używano wszelkiej maści odzieży ochronnej kanadyjskich traperów. Kapoty nie miały z przodu guzików, zamiast tego były przepasane szarfą lub po prostu pasem mundurowym. Leginsy w stylu indiańskim były wykonane z wełny farbowanej na różne kolory. "Szlafmyce" były także wykonane ze starych mundurów. Brody i zarost na twarzy były generalnie niemile widziane...

Ciąg dalszy nastąpi...

In frontier woodland areas French marines took to wearing Canadian dress, consisting of a hooded capot, mitasses, breechclouts and moccasins, saving their European style uniforms for more formal occasions. The short-skirted capot was very handy garment widely worn by French settlers in New France as their ordinary dress was made from the cloth of their older issue European-style uniforms. The predominant colours were grey-white and blue (as French uniforms), but could also use all manner of protective Canadian trapper clothing. Capots didn't have buttons down the front and were instead by a waist sash or a belt. The indian style leggings were mostly made from woolen material of various colours. Forage caps were also made from old uniforms. Beards and facial hair in general were frowned upon...

To be continued...


wtorek, 11 lutego 2014

Compagnie Franches de la Marine (1)


Aby nie dać się biedzie, postanowiłem przyjąć zamówienie na pomalowanie dwudziestu francuskich marynarzy za kasę.

Żołnierze ci należą do Compagnie Franches de la Marine, formacji złożonej z rekrutów zarówno z Kanady, jak i ze starego kraju, t.j. Francji. Byli sformowani w kompanie, dowodzone przez kapitana, którego nazwisku zawdzięczały swoją nazwę. Walczyli skutecznie przeciwko Indianom i Brytyjczykom.

Następnym razem obok kolejnych modeli zaprezentuję umundurowanie i ekwipunek tej formacji. Co prawda pierwsza fala jest nieco lepiej zaopatrzona w uniformy, ale następna grupa będzie już miała nieco bardziej nieregularny wygląd.

To stand on my own two feet I decided to accept an order to painting 20 French marines for money.

These soldiers are members of the Compagnie Franches de la Marine, the unit of troops formed both locally in Canada and from the old country, that is in France. Formed into companies, led by a captain from which each unit would derive its name. They fought against Indians and the British with great skill.

Next time I will describe the uniforms and equipment in detail. First wave is already done. They have somewhat regular uniforms, but another team should be composed of more irregulars.


czwartek, 6 lutego 2014

Lepiej późno niż wcale / Better late than never


W zeszły piątek pomalowałem drugi rzut kolonistów. W sobotę wzięli udział w bitce, potem pisałem raport i w końcu zapomniałem ich Wam pokazać. Dziś postanowiłem naprawić tę pomyłkę :)

Last friday I have painted second wave of colonists. At saturday they have been used in a wargame, next I have written the battle report and finally I forgot to show you these miniatures. Today I decided to correct this mistake :)

niedziela, 2 lutego 2014

Wojna pozycyjna / Positional warfare


Wczoraj rozegrałem z kolegami kolejną grę w Muszkiety i Tomahawki. Tym razem nasze brytyjskie siły dostały rozkaz wybicia do nogi wszystkich francuskich kolonistów, którzy bezprawnie osiedlili się na terenach sojuszniczego plemienia Indian. Nasza wyprawa karna, dowodzona przez Noska i przeze mnie, składała się z jednostek zarówno regularnych, jak i nieregularnych, podążających śladem indiańskich zwiadowców. Zadanie okazało się trudniejsze niż myśleliśmy. Napotkaliśmy silny opór, gdyż obrona została wzmocniona przez francuską marynarkę, traperów oraz wrogo do nas nastawionych czerwonoskórych. Po trzygodzinnej wymianie ognia zostaliśmy zmuszeni do odwrotu. Tego dnia Francuzi byli doskonale rozmieszczeni, co pozwoliło im zatrzymać nasze natarcie. Po prostu ugrzęźliśmy w wojnie pozycyjnej. Gratulacje dla francuskich oficerów - Kadzika i QR-a. Zerknijcie na zdjęcia z wczorajszej potyczki.

Yesterday I have played with my friends another Muskets & Tomahawks wargame. This time our British forces had an order to kill the French colonists. Our expeditionary forces, led by Nosek and me, were composed by regular and irregular soldiers, followed by some Indian scouts. The task have proved to be more difficult than we had expected. We have run into armed resistance reinforced by French marines, trappers nad hostile Indians. After three hours of exchange of gunfire we have withdrawn without realization of a task. This day Frenchies were perfectly deployed and our attack has been stopped. We have been stuck into positional warfare. Congratulations to French officers - Kadzik and QR. Please take a look on some photos from yesterdays skirmish.