poniedziałek, 30 września 2013

Pola Chwały VIII / Fields of Glory VIII


Byłem pierwszy raz na Polach Chwały (w tym roku o dziwo nie urodziło mi się żadne dziecko :D) i wiem na pewno, że za rok też pojadę. Było w pytkę! Dziękuję organizatorom, wszystkim graczom, reenactorom, współbiesiadnikom i paniom ze sklepów monopolowych oraz obsłudze okolicznych knajp. Dziękuję Fromholdowi za browar, który mi postawił, za rok się zrewanżuję. Raleena przepraszam za chrapanie w nocy, w przyszłym roku też będę chrapał :D

Było naprawdę super, do zobaczenia na kolejnych PCh! A poniżej garść zdjęć ze stołów do gry (zdjęcia w porządku chronologicznym).

The annual Pola Chwały (Fields of Glory) convent has ended. Please take a look at some pictures (they are sorted according to chronological order).


czwartek, 26 września 2013

Kama-jitsu


Czas ruszyć z nowym projektem. Nabyłem drogą kupna podręcznik Ospreya do systemu Ronin oraz garść figurek Northstara, aby złożyć mój własny Buntai. Wybrałem Ikkō-ikki, czyli hordę chłopów, mnichów buddyjskich, kapłanów szintoizmu i lokalnych możnych, którzy zbuntowali się przeciwko władzy samurajów w piętnasto- i szesnastowiecznej Japonii.

Na dobry początek wybrałem dwóch chłopów z kama - jest to odmiana japońskiego sierpa. Ubrania ich pomalowałem na zielono celowo, aby ewentualnie móc ich wykorzystać jako marynarzy z klanu Modliszki do Legendy Pięciu Kręgów, którzy są mistrzami kama-jitsu. Pewnego dnia przysiądę fałdy i opracuję listy klanów L5K do Ronina.


Time to start a new project. I bought new Osprey's Ronin wargame and some 28 mm Northstar's miniatures to build my own Buntai. I chose Ikkō-ikki faction. They were mobs of peasant farmers, Buddhist monks, Shinto priests and local nobles, who rose up against samurai rule in 15th and 16th century Japan.

To make a good beginning I have picked two peasants with kama - the type of Japanese sickle . They have green painted clothing intentionally. Optionally they could be useful as Legend of the Five Ring's Mantis clan sailors who are the masters of kama-jitsu. One day I'm gonna prepare the L5R clan lists for Ronin.


poniedziałek, 23 września 2013

Anglo-duński władyka / The Anglo-Danish warlord


Skończyłem Anglo-duńskiego szefa i tym samym skończyłem Anglo-duńską bandę do Sagi wartą cztery punkty. Teraz warto byłoby rozegrać kilka potyczek. Zamierzam rozwinąć moją ekipę do sześciu punktów, a następnie przekształcić ją w anglo-saski swarm. W sumie polubiłem malowanie figur w skali 28 mm. Ponieważ mają większe elementy, zamierzam machnąć jeszcze nieco modeli w tej skali. To jest dokładnie to, czego potrzebują moje stare oczy :)

The Anglo-Danish warlord element thus the "four points" Saga Anglo-Danish warband is already done. Now it's time to play some scenarios. I want to expand my battlegroup to six points and then transform the band into Anglo-Saxon swarm. I fond of 28 mm figures because of much bigger details so it must be assumed that I'm gonna paint some large figures in nearest future. It's exactly what my old eyes needed :)

środa, 18 września 2013

Heimþegar


Pomalowałem drugi oddział saskich H'guardów do Sagi. Tym razem są to Heimþegar - duńscy najemnicy, wywodzący się ze skandynawskiej koncepcji Hird-u. Byli to najwyższej klasy zawodowi rębajłowie, wielu z nich za służbę otrzymało ziemię. W czasie pokoju służyli jako straż przyboczna swoich pryncypałów, wykonywali dla nich tak ważne posługi jak ściąganie podatków. W czasie wojny wyciągali ze skrzyń swoje przerażające duńskie topory (taką bronią można jednym cięciem ściąć łeb konia) i tworzyli elitę anglo-duńskiej drużyny.

Figurki wyciągnąłem z pudełka Wargames Factory - Saxon Thegns i wzbogaciłem je bitsami z zestawu Gripping Beast-a Viking Hirdmen (dzięki AWu!).

I've painted second Saga Saxon Hearthguards unit. This time these are Heimþegar - the Danish retainers, a development of the Hird concept from Scandinavia. These men were highly professional soldiers, many of whom had earned land through their dedicated service, who in times of peace would act as bodyguards to their lord and perform trusted tasks such as collecting taxes. In time of war - with their fearsome Dane axes, capable of severing a horse's head with one blow - would form the elite of the Anglo-Danish warband.

The warriors are taken from Wargames Factory' Saxon Thegns box with some Gripping Beast's Viking Hirdmen bits (thanks AWu!).


środa, 11 września 2013

Tym razem są z Conquesta / This time they are Conquest


Pomalowałem kolejnych trzech leśnych wojowników. Tym razem są z Conquesta. W ten sposób wraz pomalowaną poprzednią trójką sformowali kolejny pełny oddział Mohawków do Muskets & Tomahawks.


I have painted another three woodland warriors. This time they are Conquest Miniatures. In that way these miniatures with earlier painted threesome are forming an additional full unit of my Mohawk Indians to Muskets & Tomahawks.

poniedziałek, 2 września 2013

Leśni wojownicy ponownie / Woodland warriors again


Po ostatniej rozgrywce postanowiłem zwiększyć liczebność moich indiańskich wojowników. Ponieważ jest wielu potencjalnych graczy brytyjskich (w przeciwieństwie do francuskich), pomyślałem, że warto mieć na podorędziu liczną bandę Indian, aby czasem zmienić opcję. Tak więc może się zdarzyć, że moi wojownicy staną do walki u boku Żabojadów przeciwko Czerwonym Kurtkom!

After last wargame I decided to expand my Indian warriors warband. Because of many players who want to play British (unlike the French) I think I should have numerous band of Indians for a change. Perhaps my woodland warriors could fight shoulder to shoulder with Froggies against the Redcoats!