środa, 29 maja 2013

Nadciągająca grupa zwiadowcza / The approaching scouting team


Czołem! Kolejna dwójka Rangerów jest gotowa. Cała moja brytyjska ekipa zwiadowcza powinna zostać wkrótce ukończona. Czas, aby zacząć kupować drzewka i zbierać materiały do robienia terenów.

Hi! Another two Rangers are already done. Soon my whole British scouting team should be finished. Time to purchase some trees and prepare the materials for terrain-making.

niedziela, 26 maja 2013

Grenadier 2013


Dziś zakończył się tegoroczny konwent Grenadier 2013. W tym roku mieliśmy wyjątkowo kiepską pogodę. Gdy zaczął wiać silny wiatr, wielu graczy grających na stołach ustawionych na dworze straciło serce do walki. Z tego powodu w tym roku poświęciłem więcej czasu grupom odtworzeniowym i czołgistom. Rzućcie okiem na zdjęcia :)

Another annual Grenadier 2013 convent has ended today. This year we had very foul weather. When a strong wind started blowing, many tabletop wargamers have lost their hearts. That is why I have spent more time with re-enactors and tank riders. Take a look at the pictures :)
czwartek, 16 maja 2013

Zielone berety / Green berets


Tym razem pomalowałem dwóch Rangersów w zielonych beretach. Te typki to szkoccy górale. Ich umiejętności bojowe i bitność sprawiały, że byli nieocenieni w dziczy północnoamerykańskiej puszczy. Niemal tak dobrzy jak Indianie, ale lepiej wyposażeni.


This time I have painted two Rangers with green berets. These mates are the Scottish highlanders. Their combat abilities and stout hearts made them perfect warriors in the wild forests of North America. Just like Indians, but better equipped.

czwartek, 9 maja 2013

Brytyjscy Rangers / The British Rangers


Osiemnastowieczne wojny toczone w sercu północnoamerykańskiej puszczy należały do trudnego rzemiosła. Wobec tego Brytyjczycy zaczęli rozwijać zawodowe wojska specjalne, aby sprostać trudom walk w dzikich ostępach. Brytyjscy Rangers, wraz z czerwonoskórymi przyjaciółmi, rozpoczęli walkę podjazdową przeciwko Francuzom i ich indiańskim sprzymierzeńcom.

Moi sprzymierzeńcy z plemienia Mohawk, są w zasadzie skończeni. Teraz czas, aby rozbudować oddziały moich Rangersów. Oczekuję, że kolejna dwójka tych brytyjskich specjalistów będzie wkrótce gotowa.

During the 18th Century, the wars fought in the forest wilderness of North America were a specialist business, and the British developed the first Special Forces to deal with it. British Rangers, teamed up with friendly Indian tribes, lived and fought in guerilla wars against the French and their Indian allies.

My Mohawk allies are already done. Now I'm starting to build my British Rangers' forces. We expect to see next ready specialist soon.


piątek, 3 maja 2013

Szwedzik i Wielebny / Swedish and Reverend


Pomalowałem kolejnych dwóch typów z Dzikiego Zachodu. Tym razem jest to dwójka rewolwerowców. Pierwszy koleś ma ksywę Szwedzik i jest to skandynawski emigrant, który nie mówi zbyt dobrze po angielsku. Drugiego zwą Wielebny, to płatny zabójca, który zwykł śpiewać Psalmy podczas wykonywania zlecenia.

Teraz czas wrócić do projektu Muskets & Tomahawks. Do Wargamera wreszcie dotarł zamówiony przeze mnie zestaw Northstara British Wilderness Force. Żabojady, miejcie się na baczności!

I have painted another two Old West frontier characters. This time these are the pair of the gunmen. First mate is called Swedish, he is a Scandinavian immigrant who doesn't speak English well. Second person is called Reverend, the deadly hitman, who sings the Psalms during the fulfilment of a contract.

Now it's time to return to Muskets & Tomahawks project. Wargamer have delivered Northstar's British Wilderness Force to me. Beware Froggies!