sobota, 27 lipca 2013

Procarzy ciąg dalszy / Continuation of slingers


Pomalowałem kolejną trójkę saskich harcowników. Teraz czas na wypoczyn, jadę na wakacje. Zobaczymy się dopiero w drugiej połowie sierpnia. Czołem ludziska :) .
Another three Saxon skirmishers miniatures are already done. Now it's time to take some rest. I'm going to holiday. We won't meet until mid-August. Cheers mates :)

poniedziałek, 22 lipca 2013

Sascy procarze / Saxon slingers


Zacząłem kolejny oddział, aby zasilić moją bandę do Sagi. Tym razem pomalowałem ćwiartkę grupy harcowników. Te figurki są uniwersalne do wszystkich średniowiecznych band. Złożyłem je z plastikowych części z oferty Gripping Beast.

I started another unit for my Saga warband. This time I have painted quarter part of skirmishing group. These miniatures are generic Dark Age slingers taken from Gripping Beast's plastic warriors set.

wtorek, 16 lipca 2013

Sascy drużynnicy / Saxon housecarls


Termin "housecarl" oznaczał drużynnika, który wchodził w skład drużyny bądź króla, bądź silnego możnowładcy. Pobierano nawet specjalny podatek, na utrzymanie królewskich housecarl-ów, żołd wypłacano im gotówką co miesiąc. Z powodu tego wynagrodzenia, drużynnicy byli postrzegani jako najemnicy, tym bardziej, ze ich służba nie była dożywotnia. W każdą wigilię Nowego Roku mogli wypowiedzieć służbę swemu władcy.

Te cztery figurki stanowią pełny oddział Hearthguard-ów do Sagi, które zasilą moją saską bandę.

The term "housecarl" came to cover armed retainers of any household, they could be in service not only of the kings, but also of the earls. A special tax was levied to provide pay in coin to the royal housecarls, the pay was monthly. Due to these wages, the housecarls can be seen as a sort of mercenaries, they were not bound to indefinite service; but there was only one day in the year during which they could leave the king's service. That was New Year's Eve.

These four miniatures are the whole one point Hearthguards' unit of my Saga Saxon warband.


sobota, 6 lipca 2013

Opowieść o pewnej faktorii handlowej / The tale of a trading post


Dziś spotkałem się z kolegami, aby rozegrać kolejny scenariusz do Muskets & Tomahawks. Tym razem Nosek i ja, otrzymaliśmy zadanie ochrony nowo powstającej faktorii handlowej. Nosek objął komendę nad dwoma szkockimi oddziałami regularnymi. Moi Rangersi otrzymali rozkaz osłaniania ich flanki. Nasi Indianie zostali wysłani w misję zwiadowczą i jeszcze nie powrócili. Wtem zostaliśmy ostrzelani przez francuskie i hurońskie szumowiny. Rozpoczęła się wymiana ognia!

Today I met with friends to play another Muskets & Tomahawks scenario. This time Nosek and me, we had the orders to protect the construction site of new trading post. Nosek was a commander of two Scottish regular units. My Rangers had an order to protect their flank. Our Indians were sent to scouting mission and didn't return yet. Suddenly we have been shot by French and Huron scums. The exchange of gunfire have started!


Tymczasem nasi Rangersi zajęli pozycje, aby powstrzymać Huronów i kanadyjskich traperów.
Meanwhile our Rangers have taken their positions to halt the Hurons and Canadian trappers.


"Zostaliśmy wymanewrowani dzięki ich przewadze liczebnej! Gdzie są nasi cholerni czerwonoskórzy sojusznicy?!"
"We are outmaneuvered by their superiority in numbers! Where are our bloody redskin allies?!"


Jeden z naszych szkockich oddziałów został wycięty w pień przez francuskich Marines, którzy wyskoczyli niespodziewanie z lasu.
One of our Scottish unit have been slaughtered by French Marines who jumped out from the forest.


Drugi oddział szkockich górali został zdziesiątkowany przez zmasowany ostrzał kadzikowych Żabojadów i Huronów.
Second unit of men of Scotland have been decimated by massive fire of Kadzik's Froggies and Hurons.


Indianie Inkuba zaczęli obchodzić z flanki moich Rangerów.
Inkub's Indians have started to outflank my Rangers.


Kanadyjczycy zostali rozstrzelani i odepchnięci. Z tymi gościowcami raczej nie będzie już problemu!
Canadians have been killed or repelled. There shouldn't be any problems with these guys!


Bandy Inkuba kontynuują swój manewr obejścia.
Inkub's warbands are continuing their flanking maneuver.


Po odrzuceniu Kanadyjczyków, moi Rangersi odwrócili się, aby zaatakować Marinsów.
After repelling of Canadians my Rangers have turned back to attack the Marines.


Tymczasem nadciągnęli Mohawkowie! Teraz pójdzie jak z płatka!
Meanwhile the Mohawks have arrived! Things can only get better!


Drugi oddział Mohawków powrócił! Wypas!
Second warband of Mohawks have returned from scouting mission. Groovy!


Po krwawej bijatyce nasi Rangersi dostali bęcki od tych francuskich diabłów. Niech to szlag!
After bloody melee our Rangers have been defeated by these French devils. Damn!


Inkub zakończył swój manewr. Nasze siły są osaczone!
Inkub's maneuver is completed. Our forces are outflanked!


Gdy padł ostatni brytyjski i szkocki żołnierz, Mohawkowie stracili serce do walki i podali tyły! Niestety nie utrzymaliśmy naszej nowej faktorii. Ale jeszcze sobie z wami pogawędzimy, Żabojady!
After the death of last British and Scottish soldier the puny Mohawks have retreated! We have lost our new trading post. Catch you later Froggies!

piątek, 5 lipca 2013

Posiłki z Northstara / Northstar's reinforcements


Jutro zamierzam spotkać się z kumplami, aby rozegrać kolejną potyczkę w leśnych ostępach Ameryki Północnej. Przygotowałem niewielkie posiłki dla moich Rangersów i czerwonoskórych.

Tym samym mam trzy pełne oddziały gotowe do skalpowania!

Tomorrow I will meet my friends to play another skirmish in the woodlands of North America. I have painted some reinforcements for my Rangers and Indians. Now I have three full units ready for scalping!