czwartek, 30 grudnia 2010

Un dragon français


Pierwsza figurka z najnowszych zestawów kawalerii Hata z Wielkiej Wojny została skończona. To francuski dragon przygotowany pod zasady używane przez ekipę z klubu "Yelonky". Ponieważ wybrałem opcję okrągłej podstawki, uznałem, że warto na niej coś więcej umieścić. Wziąłem więc niemieckiego Jegra (także firmy Hat) i przy pomocy kilku cięć nożem przerobiłem go na poległego strzelca.

Naszło mnie, aby z podobną starannością przygotować wszystkie podstawki figur nadesłanych przez T.C. Harrisa z Hat Industrie.

The first test miniature of Hat's newest Great War cavalry sets is finished. It's a French dragoon based for WW1 wargame rules. Because I chose the round base option I realized it would be a good idea to put something interesting on the base. I took Hat's Gearman Jaeger figure and with some sharp knife's cuts he had changed to dead soldier's body.

I'm planning to decorate all cavalry bases of miniatures sent to me by T.C. Harris of Hat Industrie.

poniedziałek, 27 grudnia 2010

Pęknięta tarcza / A broken shield


Zanim otrzymałem nowe, testowe figurki z Hat Industrie, rozpocząłem malowanie kolejnego Skavena. Uznałem, że to dobry pomysł, aby go skończyć zanim rozpocznę malowanie francuskich kawalerzystów. Ponieważ to szósty Skaven - zajmie miejsce w trzecim (bardziej widocznym niż czwarty) szeregu mojego oddziału. Z tego powodu niektóre elementy tej linii regimentu powinny więc być nieco bardziej dekoracyjne. Tę podstawkę urozmaiciłem pękniętą krasnoludzką tarczą. Kolejny Skaven musi poczekać, aż pomaluję francuskich dragonów z Wielkiej Wojny.

Before I received the new test minis from Hat Industrie I had started another Skaven. So I decided it would be a good idea to finish him before starting to paint French cavalrymen. Because it's a sixth Skaven - he will be placing in third rank of regiment, more displayed than fourth row. Some elements in this line should be more attractive. This base is decorated by broken Dvarven shield. Another Skaven will be waiting until I finish the Great War French Dragoons.

czwartek, 23 grudnia 2010

(Nie)oczekiwany prezent / The (un)expected gift


T.C. Harris z Hat Industrie poprosił mnie, abym pomalował figurki z nowych zestawów z Pierwszej Wojny Światowej, a mianowicie kawalerię brytyjską, francuską i turecką. Ponieważ się zgodziłem, przysłał mi więc trzy ramki wspomnianych figur. Szczęśliwie się złożyło, że przesyłka dotarła przed Gwiazdką. Mikołaj w tym roku się owcześnił! Tak więc po Świętach szybciutko maznę te miniaturki, z tym większą przyjemnością, że są to naprawdę zacne i doskonale wyrzeźbione multiparty. Możecie rzucić okiem na skany tych wyprasek na stronie Hata klikając poniższe linki:

8272 WWI British Cavalry
8273 WWI French Cavalry
8274 WWI Turkish Cavalry

Pragnę w tym miejscu bardzo gorąco podziękować T.C. Harrisowi, w pewnych sytuacjach przezywanego Św. Mikołajem :) A przy okazji:

Życzę Wam wszystkim Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i miłego wypoczynku w okresie świątecznym.

T.C. Harris of Hat Industrie asked me to paint the figures of WWI British, French and Turkish cavalry. I agreed so he was sending me the three sprues of new cavalry sets. Fortunately I was receiving the package before Christmas Eve. Santa Claus was very quick this year! So after Christmas time I will paint these minis with pleasure because they are very nice and fine sculpted multipart models. You can see the scans of the sprues at the Hat's website by clicking the following links:

8272 WWI British Cavalry
8273 WWI French Cavalry
8274 WWI Turkish Cavalry

Thanks a lot T.C. Harris also known as Santa Claus :) And by the way:


I wish you all a Merry Christmas my Dear Friends and Happy Holidays for Everyone.

wtorek, 21 grudnia 2010

Szereg / The rank


Skończyłem kolejnych dwóch wojowników z klanu Skryre. Dwa szczury po prawej to nówki sztuki. Czyli pełny szereg oddziału Klanbraci jest ukończony. Teraz zabieram się za kolejną paczkę pięciu gryzoni. To będzie kolejny szereg, a zarazem kolejna ćwiartka pełnego regimentu Skavenów.

I finished another two Skryre Skaven warriors. Two vermins from the right are new ones. Thus the full rank of Clanrats unit is ready. Now I'm starting the preparations to another ratling pack of five miniatures. That will be another rank and another quarter of full Skaven regiment.

piątek, 17 grudnia 2010

Efekt rdzy / The rust effect


Kolejny skaveński Klanbrat jest gotowy na ustawkę. Czasem ludzie mnie proszą, abym napisał jak robię efekt rdzy. To prosta sztuczka. Mieszam pigment rdzy z zestawu firmy Tamiya - Weathering Master "B" z bejcą rustykalną do drewna (Olcha). Moim zdaniem produkty Tamiya są najlepsze na rynku. Ale w razie czego pigmenty firmy Vallejo są równie dobre. Możecie je kupić w dobrych sklepach modelarskich na całym świecie ;)

Another Skaven Clanrat is ready to fight. Sometimes people ask me to explain how I make a rust effect. It's a simple trick. I use the rust pigment taken from Tamiya Weathering Master "B" set mixed with wood stain. IMHO Tamiya's products are the best on the market. But Vallejo pigments are great and useful too. You can buy this stuff in all fine modeller's shops around the world ;)

środa, 15 grudnia 2010

Warhammer Quest - Skryre Clanrat


Co prawda napisałem, że będę malował Skavenów w paczkach po kilka sztuk, ale myliłem się. Chwilowo jestem pod silnym wrażeniem miodnej rzeźby i wielu fajnych szczegółów. Tak więc maluję szczurki z Island of Blood na razie jeden po drugim, gdyż robi mi to większą frajdę.

Skończyłem kolejnego Skavena, tym razem z oznaczeniami Klanu Skryre. Ten gryzoń jest lepiej uzbrojony niż poprzedni. Jestem zadowolony z malowania jego pancerza, a w szczególności z efektu rdzy, który chyba nieźle wyszedł.

Although I wrote I would paint the Skaven in packs of five miniatures, but I was wrong. I'm stunned by nice sculpting and a large amount of details so far. So I'm painting the Island of Blood vermins one after the other, because it gives me more fun.

I finished another Skaven with Skryre Clan markings. It's more armoured ratling than last one. I'm very satisfied with armour-painting, especially with rust effect.

wtorek, 14 grudnia 2010

Warhammer Quest - Skaven Clanrat


Pierwszy Klanbrat z zestawu Island of Blood dedykowanego do mojego projektu Warhammer Quest został ukończony. To figurka testowa. Skavenów planuję malować w paczkach po pięć sztuk. Dalsza czwórka jest w trakcie paćkania.

The first Clanrat from Island of Blood set dedicated for my Warhammer Quest project is finished. It's a test figure. I'm planning to paint Skaven in packs of five miniatures. Another four vermins are in progress.

sobota, 11 grudnia 2010

Opętany / Obsessed


Jestem opętany malowaniem figurek w skali 28 mm. Dotychczas preferowałem mniejsze skale, ale ostatnio zacząłem doceniać większe miniatury. Szczególnie ze względu na większą ilość szczegółów i wysoką klasę rzeźbienia. Biały metal i doskonałej jakości plastik dają mi więcej satysfakcji z malowania. Niestety większa miniaturka oznacza wyższą cenę, lecz czasami warto przedłożyć jakość nad ilość.

I'm obsessed by painting the 28 mm figures. I prefered lesser scale so far, but last time I appreciate the greater miniatures. Especially because of their details and high sculpting level. The white metal and high quality plastic make me satisfied. Unfortunately greater miniature means higher price, but sometimes I prefer the quality more than the quantity.

czwartek, 9 grudnia 2010

Problem z gryzoniami / A rat problem


Zawsze uważałem, że modele ze starej szkoły Games Workshop były najlepsze, że złoty wiek miniatur do Warhammera przeminął. Było tak, dopóki nie ujrzałem nowych Skavenów z zestawu Island of Blood. Wyglądają jak prawdziwi śmieciarze, a zarazem jak wojownicy tuneli lub kanałów. Uwielbiam ich stylistykę - podarte i zniszczone okrycia, zardzewiałe zbroje i bronie, dzikie i wściekłe grymasy. A najbardziej przypadła mi do gustu niska cena. Sądziłem, że moje oddziały do Warhammer Questa oprę na modelach wycofanych z produkcji. Teraz wiem, że lepiej i taniej będzie pomalować najnowsze szczury. Tak więc dziś nabyłem drogą kupna figury Skavenów z zestawu Island of Blood. I odczuwam satysfakcję z dobrego zakupu :)

I had always thought the old school Games Worshop models were the best and the golden age of Warhammer miniatures was ended. Until I saw the new Island of Blood's Skaven forces. They look as real scavengers and tunnel or sewers warriors. I like their style - poor and worn out clothes, rusted armour and weapons, wild and savage grimaces. Especially I'm satisfied with their low price. I believed that my Warhammer Quest Skaven units were built by out-of-production models. Now I know that's better and cheaper is to paint the newest ratmen minis. So today I bought Skaven figures from Island od Blood set. I feel great I made a good buy :)

poniedziałek, 6 grudnia 2010

Trzeci Dzieciak / The third Kid


Trzeci i zarazem ostatni Dzieciak w moim posse został ukończony. To jedenasty bandzior z mojego teksańsko-meksykańskiego gangu. Pozostały mi jedynie cztery miniaturki, aby mieć pełną opcję mojej grupy, nie licząc najemnych strzelb. Skończę podstawowy skład, gdy tylko pomaluję trzech Twardzieli i Desperata - przywódcę szajki. A więc do dzieła, wykończmy ich!

The third and the last Kid of my posse is already done. It's 11th bandito in my Texan-Mexican gang. Only four miniatures left to achieve full warband option regardless of hired guns. I will finish my basic posse if I only paint three Toughs and the Desperado - leader of the band. So let's finish them off!

sobota, 4 grudnia 2010

Mały Klaus / Little Klaus


Nazywają go Mały Klaus, ponieważ jest niski. Przybył z dalekiego kraju w Europie. Klaus nosi się modnie, uwielbia pić piwo, chleb nazywa pumperniklem, zaś kiełbasę wurstem. Wciąż zachodzę w głowę, z którego on kraju pochodzi?

They call him Little Klaus because he is low. He have arrived from a distant country in Europe. Klaus is a man of fashion, he loves to drink a beer, he names a bread - pumpernikel and a sausage - wurst. I'm still wondering which his native country is?

czwartek, 2 grudnia 2010

Góra pnie się... w górę / The mountain is... rising


Kolejny etap Projektu Monte Cassino został zamknięty. Nasza góra rośnie. Po kilku godzinach przerwaliśmy pracę, gdyż zabrakło nam plexiglasu. Resztę wieczoru spędziliśmy planując nowe pogrywy przy użyciu samolotów w skali 1/600. Myślę, że wkrótce użyjemy zasad do "Scramble!". Gostek na zdjęciu to q.b.-a, jeden z filarów naszego projektu :)
Another stage of Monte Cassino Project is closed. Our mountain is on the rise. After several hours we have stopped working because lack of plexiglass. Rest of the evening we spent time on planning the new battles with using 1/600 aircrafts. I think we will use the "Scramble!" rules soon. The mate on the photo it's q.b. - one the most important man of our project :)