niedziela, 7 lutego 2010

Kardaka


Kardaka to stare perskie słowo oznaczające najemnika. Żołnierze służący w tej formacji nie byli etnicznie Persami, ale uzyskali ten status w nagrodę za ich służbę wojskową. Mogło to nieść korzyści w postaci zwolnienia z płacenia danin oraz ochronę prawną, czyli przywileje dostępne tylko dla Persów. Żółty kaptur - dystynkcja zarezerwowana jedynie dla żołnierzy z Perskiej Armii Narodowej - prawdopodobnie były oznaką uzyskania obywatelstwa Perskiego.
Kardaka is old Persian word with the meaning "mercenary". They were not ethnically Persians, but they were accorded the status of Persian citizen in return of their military service. This would have entitled them to exemption from taxes and protection of law, a privilege reserved for the Persians. The yellow hood - distinction reserved for the Persian National Army - may have been the badge of holding Persian status.


Kardaka były oddziałami złożonymi z doświadczonych wojowników, uzbrojonych grecką tarczę z brązu, perską włócznię piechoty, której grot przeciwważyła żelazna kula oraz krótki perski miecz. Najlepsi z nich tworzyli oddziały gwardyjskie. Wówczas otrzymywali dodatkowo skórzany pancerz, zaś ich włócznie były zakończone kulistą przeciwwagą ze złota kojarzącą się z jabłkiem. Oddziały te zostały przez Greków nazwane Meloforoi, co w języku greckim oznacza tyle co "dzierżący jabłko".
Kardaka were utits of experienced mercenary warriors equipped with a Greek-style bronze shield, Persian infantry thrusting spear counter-weighted by iron ball and short Persian sword. The best of them were guard units. They had additionally linen leather cuirass and their spears were counter-weighted by the golden "apple". These guard units were named by Greeks - Meloforoi that means in Greek "apple-bearers".

4 komentarze:

Marcin Koszuta pisze...

Czy wszystkie "piętnastki". które obecnie malujesz to osławiony Xyston?

Yori pisze...

Tak. To świetne figurki, które naprawdę doskonale się maluje.

GEM Team pisze...

very nice

Yori pisze...

Thanks! Now I'm starting to paint Indian army with full palette of colours :)