czwartek, 4 lutego 2010

Smak zwycięstwa / A taste of victory

Dziś wygrałem bitwę! Macedonia została najechana przez moich Persów. Pablo był dowódcą armii wczesnej Macedonii. Ustawiłem swoją armię w linię, wzgórze zostało zajęte przez moją lekką piechotę, lewe skrzydło przejęła kawaleria i ciężka piechota. Mój plan polegał na tym, aby bronić wzgórza i mocno uderzyć na lewym skrzydle, aby zniszczyć siły przeciwnika i zająć jego obóz.
Today I won a battle! Macedonia was invaded by my Persians. Pablo was a commander of Early Macedonian army. My army was organized as a line, the hill was occupied by light infantry units, left wing was taken by cavalry and heavy infantry. The plan was to defend the hill and strike hard at left wing to destroy enemy's forces and capture his camp.


Takabara zajęła wzgórze. Moje oddziały przygotowały się, aby bronić swoich pozycji do ostatniego żołnierza. Tymczasem moi Scytowie zmienili pozycję. Przegrupowali się na lewe skrzydło i przygotowali się do najazdu na obóz. Ciężka kawaleria i piechota były w gotowości do szarży.
The hill was taken by Takabara. My units was prepared to defend their position to the last man. Meanwhile my Scythians changed their positions. They were transfered to left flank and prepared to raid the camp. Heavy cavalry and infantry were ready to charge.


Trzask! Kawaleria i rydwany zaszarżowały na Makedonów. Tymczasem Scytowie ruszyli z pełną szybkością, aby zająć obóz.
Clash! Macedonians were charged by cavalry and chariots. At this time Scythians rode with maximum speed to take the camp.


Siły przeciwnika na lewym skrzydle zostały zniszczone lub odrzucone w tył, zaś obóz został splądrowany przez bezlitosnych Scytów. Zwycięstwo!
The enemy's forces on left wing was destroyed or pushed back and the camp was plundered by ferocious Scythians. Victory!


Moi żołnierze - upojeni smakiem zwycięstwa - nie wiedzieli, że druga armia macedońska przygotowuje się, aby wziąć na nich odwet.
My soldiers - drunken by a taste of victory - didn't know that another Macedonian army is preparing to have revenge.

Ciąg dalszy nastąpi...
To be continued...

Brak komentarzy: