czwartek, 11 lutego 2010

Czwartkowe granie / Thursday wargaming


Tradycyjnie jak w każdy czwartek spotkałem się z kilkoma graczami DBA. Rozegraliśmy dwie gry tego popołudnia. Na pierwszym stole rozegrała się bitwa pomiędzy Persami a plemionami trackimi. Na drugim polu bitwy Kartagińczycy starli się z armią rzymską. Obie bitwy były trudne i pełne emocji. Zwycięzcami dnia zostali dowódcy Traków i Kartagińczyków, czyli Cisza i Kadzik. Gratulacje chłopaki!

Traditionally as every thursday I had a meeting with some DBA players. This afternoon we played two wargames. On first table was battle fought by Persians against Thracian tribes. On second battleboard Carthaginians clashed with Roman army. Both of the battles was very hard and full of emotions. The winners of a day were Thracian and Carthaginian commanders - Cisza and Kadzik. Congratulations lads!

Brak komentarzy: