środa, 15 lipca 2015

Rozbite oddziały


Po klęsce - nie pierwszej, podnosząc przyłbice
Przechodzą, jak we śnie, ostatnie granice.

Przez cło przemycają swój okrzyk bojowy
I kulę ostatnią, co w ustach się schowa.

Przy stołach współczucia nurzają się w winie
I obcym śpiewają o Tej, co nie zginie.

Swą krew ocaloną oddają za darmo
Każdemu, kto zechce połączyć ich z armią.

Farbują mundury, wędrują przez kraje
I czasem strzelają do siebie nawzajem.

Pod każdym sztandarem byle nie białym
Szukają zwycięstwa - rozbite oddziały.

Przychodzą po zmierzchu do kobiet im obcych,
A tam, kędy przejdą - urodzą się chłopcy.

Gdy wrócą, przygnani kolejną zawieją
Zobaczą, że synów swych nie rozumieją.

Spisują więc dla nich noc w noc pamiętniki
Nieprzetłumaczalne na obce języki.

I cierpią, gdy śmieje się z nich świat zwycięski,
Niepomni, że mądry
Nie śmieje się z klęski.

Jacek Kaczmarski "Rozbite oddziały"
22.05.1987


Painted as a commission. Today instead of historical description - some polish lirycs. Please don't be angry that the text is only in Polish, it's untranslatable...

niedziela, 12 lipca 2015

Piechurzy Ody i Takedy / Oda and Takeda's footmen


Kolejna porcja wojowników Takedy i Ody. Tym razem są to samuraje z no-dachi, łucznicy i ashigaru z arkebuzami. Wszystkie figurki w skali 1/72, pochodzą z zestawów mini firmy Zvezda. Pomalowane na zamówienie.

Another batch of Takeda and Oda warriors. This time these are some samurai with no-dachi, archers archers and ashigaru with arquebus. All figures are 1/72 Zvezda's mini sets. Painted as a commission.

wtorek, 7 lipca 2015

Konni samuraje / Mounted Samurai


Po niemal półtora wieku politycznej niestabilności i wojen, Japonia stanęła u progu zjednoczenia przez Oda Nobunagę, który wyłonił się z mroków prowincji Owari (dziś Prefektura Aichi), aby zdominować środkową Japonię, następnie zaś, aby zostać zdradzonym i zgładzonym przez własnego generała Akechi Mitsuhidę w 1582 r. Wydarzenie to z kolei wyłoniło kolejnego wodza - Toyotomi Hideyoshiego, który dzięki swoim ashigaru (piechurom) stał się jednym z najbardziej zaufanych generałów Ody, dzięki temu sam siebie uznał za spadkobiercę Ody. Toyotomi natomiast zdobył władzę nad pozostałymi daimyo, co mogłoby dać mu prawo, aby ogłosić się Szogunem, gdyby nie jego niskie urodzenie. Przyjął zatem tytuł kampaku (pierwszego ministra), w czasie swoich krótkich rządów zainicjował dwie inwazje na Koreę.

Gdy w 1598 r. Toyotomo zmarł nie pozostawiwszy dorosłego dziedzica, kraj ponownie pogrążył się w politycznym odmęcie, dzięki któremu wypłynął Tokugawa Ieyasu.

Toyotomo na łożu śmierci ustanowił Radę Pięciu Regentów, złożoną z najpotężniejszych panów Japonii, a byli to: Tokugawa, Maeda Toshiie, Ukita Hideie, Uesugi Kagekatsu oraz Mori Terumoto. Regenci mieli rządzić do czasu, aż Hideyori osiągnie pełnoletność. Kruchy pokój zakończył się w 1599 r. wraz ze śmiercią Maedy. Wówczas grupa możnych z Ishidą Mitsunarim na czele oskarżyli Tokugawę o nielojalność względem zaleceń Toyotomiego.

Rozpoczął się kryzys, który doprowadził do bitwy pod Sekigaharą w 1600 roku, gdzie Tokugawa i jego sojusznicy ze wschodnich prowincji, pokonali ligę władców zachodnich prowincji.

To właśnie z okresu tej bitwy pochodzą miniaturki konnych samurajów, wyprodukowani przez Zvezdę, pomalowani na zamówienie.

After nearly a century and a half of political instability and warfare, Japan was on the verge of unification by Oda Nobunaga, who had emerged from obscurity in the province of Owari (present-day Aichi Prefecture) to dominate central Japan, when in 1582 Oda himself fell victim to the treachery of one of his own generals, Akechi Mitsuhide. This in turn provided Toyotomi Hideyoshi, who had risen through the ranks from ashigaru (footsoldier) to become one of Oda's most trusted generals, with the opportunity to establish himself as Oda's successor.

Toyotomi eventually consolidated his control over the remaining daimyo and, although he was ineligible for the title of Seii Taishogun because of his common birth, ruled as Kampaku (prime minister). During his short reign as Kampaku, Toyotomi attempted two invasions of Korea.

When, in 1598, Toyotomi died without leaving a capable successor, the country was once again thrust into political turmoil, and this time it was Tokugawa Ieyasu who took advantage of the opportunity.

Toyotomi had on his deathbed appointed a group of the most powerful lords in Japan — Tokugawa, Maeda Toshiie, Ukita Hideie, Uesugi Kagekatsu and Mori Terumoto — to govern as the Council of Five Regents until his infant son, Hideyori, came of age. An uneasy peace lasted until the death of Maeda in 1599. Thereafter a number of high ranking figures, notably Ishida Mitsunari, accused Tokugawa of disloyalty to the Toyotomi regime.

This precipitated a crisis that led to the Battle of Sekigahara in 1600, during which Tokugawa and his allies, who controlled the east of the country, defeated the anti-Tokugawa forces, which had control of the west.

These mounted samurai warriors are from this battle, made by Zvezda and painted as a commission.

sobota, 27 czerwca 2015

Numidowie z Corvus Belli / The Numidians from Corvus Belli


W telegraficznym skrócie: 15-to milimetrowi numidyjscy jeźdźcy i harcownicy wyprodukowani przez Corvus Belli. Podstawki do Impetusa. Miniaturki pomalowane na zamówienie. Mój historyczny komentarz dla tych oddziałów znajdziecie tutaj dla jeźdźców i tutaj dla harcowników.
In telegraphic style: 15 mm Numidian horsemen and skirmishers by Corvus Belli. All miniatures based for Impetus painted as a commission. My historical description for these unit: here for horsemen and here for skirmishers.

środa, 24 czerwca 2015

Spahisi z Rumelii / Rumelian Spahis


Feudalna jazda z Rumelii (tureckich dziedzin w Europie) o charakterze pospolitego ruszenia. W jej szeregach stawali osobiście lub z własnym pocztem, właściciele lenn. Liczba pocztowych dżebelu – zależała od zasobności lenna. Ich uzbrojenie było różnorodne i niejednolite. Oprócz wszelkiej maści zbroi w skład uzbrojenia ochronnego wchodziły często kałkan. Broń zaczepna to najczęściej szabla, koncerz, czy buzdygan. Część sipahów używała broni drzewcowej: dzid lub półkopii, które zwiększały ich skuteczność w prowadzonych z brawurą szarżach. Dzielna i dobrze wyszkolona, dosiadająca doskonałych koni jazda, nie ustrzegła się jednak wad typowych dla każdego pospolitego ruszenia. Gwałtowne szarże były wiec nieskoordynowane i często kończyły się ciężkimi stratami i ucieczką z pola walki.

Figurki produkcji Wargamera do Ogniem i Mieczem. Pomalowane na zamówienie.

Levied feudal cavalry from Rumelia (Turkish lands in Europe). It included vassals with or without their retainers. The number of retainers – jebelu – depended on the wealth of the fiefdom. Their armament was diverse. Apart from various elements of armor they often used shields. They were usually equipped with tucks, sabers and maces. They preferred the bow over firearms. This brave and well trained formation mounted on fine horses still had all the disadvantages of every feudal levy. The violent charges were often poorly coordinated and often ended with heavy losses and a hasty retreat.

These miniatures are made by Wargamer, dedicated for By Fire & Sword. Painted as a commission.

środa, 17 czerwca 2015

Wojsko Księstwa Warszawskiego (10) / Army of Duchy of Warsaw (10)


Zainspirowany obrazem Jana Chełmińskiego, pomalowałem kilka figurek z zestawu firmy Murawski Miniatures - Księstwo Warszawskie, odwrót spod Moskwy. Ci żołnierze zostali przygotowani na potrzeby skirmiszu w okresie napoleońskim, który zamierzam grać z kolegami. Ci Polacy są pomalowani na zamówienie, dla mojego przyszłego oponenta, ponieważ tym razem wybrałem stronę rosyjską :)

Inspired by a painting of Jan V. Chelminsky I've painted some figures from Murawski Miniatures' Duchy of Warsaw, Retreat from Moscow. These soldiers are prepared for a skirmish wargame in Napoleonic era, which I want to play with my friends. These Poles are painted as a commission for my prospective opponent, because I chose Russian side for this campaign :)

wtorek, 16 czerwca 2015

Ponownie dragoni polowi / Field Dragoons again


Po raz kolejny moskiewscy dragoni polowi. Tym razem klient poprosił mnie, abym ograniczył nieco ilość czerwieni nas figurkach. Tak więc ci dragoni są zielono-szaro-piaskowi, zgodnie z jego zaleceniem :)

The Muscovite Field Dragoons again. This time my client asked me to limit myself with using the red colour. So these dragoons are green, grey and tan, as he wished :)

czwartek, 11 czerwca 2015

Triarii et barbari


Kolejne dwa oddziały z linii Punic & Pyrrhic Wars firmy Forged in Battle. Tym razem są to dwie podstawki rzymskich triarii (tu jest mój komentarz historyczny) oraz dwie bazy bandy celtyckiej.

Wszystkie figurki mają podstawki do Impetusa i zostały pomalowane na zamówienie. Podobnie jak ostatnio mój klient poprosił mnie, abym pomalował jedynie figurki, więc zgodnie z jego życzeniem podstawki pozostawiłem w stanie surowym.

Another two units from 15 mm Forged in Battle's Punic & Pyrrhic Wars firmy Forged in Battle line. This time two bases of Roman triarii (read my historical description) and two bases of Celtic warband.

All miniatures are based for Impetus, painted as a commission. As last time my client asked me to paint only figures, so the bases are left untouched.

poniedziałek, 8 czerwca 2015

Joannici - zbrojna piechota / Hospitallers - foot soldiers


Pomalowałem sześciu Normanów od Perrych jako zbrojną piechotę w barwach Szpitalników, tak jak zażyczył sobie klient. Wezmą udział w ustawce, którą planujemy już za niecałe dwa tygodnie :)

I have painted six Perry's Normans as Hospitaller foot soldiers, as my cliented wished. We could use their help in skirmish game, which will take place in two weeks' time :)