wtorek, 15 kwietnia 2014

Numidyjska piechota (1) / Numidian infantry (1)


Kolejne zamówienie. Tym razem jeden z moich klientów postanowił powołać do życia armię Numidów do DBA w skali 15 mm zorganizwanej w grupy bojowe kompatybilne z FoG-iem. Pierwsza jest już gotowa.

Liwiusz odnotowuje, że numidyjska piechota składała się z lekkozbrojnych walczących tylko przy użyciu oszczepów i chronionych jedynie przez okrągłą skórzaną tarczę. Często nosili zarost, zaś włosy chętnie układali w pasma, na które ciasno nizali kółeczka. Na ubiór składała się wyłącznie krótka i luźna tunika bez rękawów, wykonana z niefarbowanej wełny, podwiązana na ramionach i przepasana. Ich skóra miała ciemną, choć nie czarną karnację, o odcieniu takim jak mieszkańcy dzisiejszej Libii.

Another commision. This time one of my customers wanted to bring into play 15 mm Numidian DBA army organized into FoG battlegroups. The first one is already done.

Livy describes the Numidian infantry were skirmishers without armour and without weapons apart from javelins and round leather shields they carry. They were often bearded, wore their hair in triers of tighly curled ringlets. Dress was limited to a short, baggy, sleeveless tunic, probably undyed wool, pinned on the shoulders and belted. They had dark but not black skin just like today's Libyans.


czwartek, 10 kwietnia 2014

SS-Panzergrenadiere (4)


Gotowe! Cała partia figurek Waffen SS jest już gotowa do odbioru. Czas spotkać się z klientem, aby wziąć następne figurki, a także rozliczyć się :)

Done! The whole batch of Waffen SS commision is already finished. Time to meet my customer for another commision and for payment :)

środa, 2 kwietnia 2014

SS-Panzergrenadiere (3)


Skończyłem trzecią część zamówienia. Tym razem jest to moźdźierz 81 mm wraz z obsługantami z Waffen-SS wsparty żołnierzem rzucającym granatem (spoza zestawu). Same figurki pochodzą z oferty Warlord Games.

I have finished third part of commision. This time it's Waffen-SS 81mm Mortar Team and one trooper with hand-grenade. The models are taken from Warlord Games offer.

czwartek, 27 marca 2014

SS-Panzergrenadiere (2)


Napisano tony książek na temat tej zbrodniczej formacji, więc pozwolę sobie zwrócić uwagę tylko na następującą statystykę - szacuje się, że od 325 do 500 tysięcy żołnierzy Waffen-SS byli to ochotnicy innych narodowości niż niemiecka, co stanowi blisko 60%. Zaś my, Polacy, możemy dziś powiedzieć z dumą - nie było wśród nich żadnego Polaka. ANI JEDNEGO!

There are the tons of books about this criminal formation, so today I would like to quote only one statiscic - an estimated 325,000 to 500,000 non-ethnic German volunteers and conscripts served in the Waffen-SS or in other words around 60% of Waffen-SS members were non-German. And we, Poles, can say here with pride - we didn't serve in Waffen SS. NONE OF US!

sobota, 22 marca 2014

SS-Panzergrenadiere (1)


Zacząłem kolejne zlecenie. Tym razem klient poprosił mnie, abym pomalował mu zbieraninę z różnych zestawów Waffen-SS z oferty Warlord Games. Zwrócił także moją uwagę, abym wybrał kilka rodzajów kamuflaży o ciekawej kolorystyce. Wybrałem cztery rodzaje:

- Modele numer 1 i 5 są ubrane w dwustronne kangurki i spodnie z podwójnym kamuflażem Oak B w wersji wiosna/jesień.
- Modele numer 2 i 4 noszą kangurki M42 typ II-gi. Tym razem wybrałem dla nich jesienną wersję wzoru Plane Tree number 1.
- Radiooperator w środku nosi wiosenną wersję Plane Tree Pattern number 6 na jego kangurce M42 typu II-giego.

Do skończenia zamówienia zostało mi 15 figurek i moździerz do pomalowania. Te kamuflaże są na tyle interesujące i kolorowe, że nie przewiduję rozszerzenia listy wzorów, aby nie zrobić zbytniej pstrokacizny.

I have started another commision paintjob. This time the customer asked me to paint some Warlord Games Waffen-SS troopers. He also asked me to choose a couple of camo patterns with diffrent colour style. I chose four schemes:

- The models 1 and 5 are deressed in smocks and trousers with double sided Oak B spring/autumn pattern.
- The models 2 and 4 are dressed in M42 Type II smocks. This time for camo I chose Plane Tree number 1 pattern (fall).
- Radio-operator in the center have Plane Tree Pattern number 6 (spring) camo on his M42 type II smock.

15 figures and mortar are left to finish this commision. These patterns are so interesting and colourful, so I don't wanna expanding the list of the camouflages right know.


poniedziałek, 17 marca 2014

Pancerni (3)


Gotowe! Kolejne zamówienie skończone. Ostatnia dwójka z sześciu malowanych na zlecenie pancernych jest gotowa do walki. Mam nadzieję, że nowy oddział będzie pożytecznym wsparciem dla armii mojego zleceniodawcy :)


Done! Another comission is already finished. Last two of six Polish Pancerni are ready to fight. I hope the new unit will be useful reinforcement in my customer's army :)


sobota, 15 marca 2014

Miażdżący atak! / Crushing attack!


Dziś moje rozproszone oddziały zakwaterowane w leśnej osadzie zostały zaskoczone przez potężną francuską grupę bojową prowadzoną przez Kadzika, Sowabuda i Janniego. Oficer desperacko próbował zebrać wokół siebie oddziały wewnątrz wioski.
Today my scattered forces accomodated in the woodland colony was suprised by powerful French forces led by Kadzik, Sowabud and Yanni. The officer desperately tried to rally his troops inside the settlement.


Pobliski obóz zaprzyjaźnionych Mohawków poderwał się na nogi.
The nearby allied Mohawk campsite has been alarmed.


Lekka piechota i lokalna milicja zajęli pozycje obronne.
Light infantry and colonial militia have taken the defending positions.


"Uwaga chłopcy! Nadchodzą!"
"Watch out boys! They are coming!"


Flanki francuskiej regularnej piechoty były doskonale zabezpieczone.
The French regulars' flanks were well protected.


Mohawkowie nadciągnęli w samą porę.
Mohawks have arrived in the nick of time.


Żabojady wysłali nieco posiłków przez bród, aby zetrzeć naszych czerwonoskórych sojuszników.
Frenchies have sent some reinforcements across the ford to crush our Indian allies.


Nasza milicja została zaskoczona niespodziewanym ciosem w plecy!
Our militia was suprised by backstabbing attack!


Dwóch niedobitków podało tyły.
Two survivors were repelled.


Ostatnie chwile naszej kolonialnej milicji...
Last moments of our colonial militia...


Nieoczekiwane posiłki! Ku mojemu rozczarowaniu zostały rozbite!
Unexpected allies! What a disappointment that they were repelled!


Nieprzyjacielskie oddziały wkraczają do wioski.
The enemy units have reached the borders of settlement.


Desperacki okrzyk bojowy Mohawków, ale nie mamy już dość sił, aby wypchnąć intruzów. Osada jest stracona!
Mohawk desperate warcry, but we have no power to throw out the intruders. The settlement is lost!


Pragnę podziękować Drapichrustowi za niektóre zdjęcia, które pstryknął oraz Kadzikowi, Sowabudowi i Janniemu za dzisiejszą grę. Ich atak był niemożliwy do powstrzymania dzięki znakomitemu planowi i zaskakującemu atakowi z tyłu przez czwórkę dzielnych francuskich marynarzy. Na moje nieszczęście indiańskie posiłki nie wykazały woli walki. Gratuluję chłopaki, wasz miażdżący atak mnie po prostu znokautował!
I want to thank Drapichrust for some photos and Kadzik, Sowabud and Yanni for today wargame . Their attack was unstopable due to fantastic plan of suprise backstabbing attack of four brave French marines. Unfortunately our Indian reinforcements had no will to fight. Congratulations mates, your crushing attack was knock-out to me!

czwartek, 13 marca 2014

Pancerni (2)


Pancernymi od 1648 roku zaczęto nazywać część chorągwi kozackich, czy to dla odróżnienia od zbuntowanych Kozaków, czy też dla podkreślenia ich opancerzenia. Pancerni podobnie jak jazda kozacka posiadali zróżnicowane uzbrojenie - długą broń palną, szable, pistolety czasami łuki, ale byli zazwyczaj lepiej opancerzeni - w kolczugę, misiurkę, karwasze i czasami kałkan. Byli jazdą średnią o uniwersalnym charakterze zdolną zarówno do szarż jak i prowadzenia walki ogniowej.

Opis pochodzi ze strony Wargamera - producenta doskonałej jakości figurek w skali 15 mm.


In 1648 some units of Cossack-style cavalry were named as Pancerni (in Polish means "armoured"), either to distinguish them from rebel Cossacks or to indicate that they are better armoured. Pancerni were equipped just like Cossack-style cavalry (firearms, sabres, sometimes bows) but usually had better armour - chainmail, misiurka helmet and sometimes kalkan shield). It was a medium cavalry formation, able to both charge or shoot.

The text is taken from Wargamer's website - the producer of finest quality 15 mm miniatures.


czwartek, 6 marca 2014

Pancerni (1)


Przygotowałem kolejne dwie figurki na zamówienie. Tym razem klient poprosił mnie o pomalowanie sześciu pancernych z oferty firmy Assault Group. Rohatyny zrobiłem z hartowanych włóczni Northstara. Zostały mi jeszcze do zrobienia cztery modele. Następnym razem napiszę kilka zdań o jeździe pancernej XVII-go wieku.


I have painted another two commissioned miniatures. This time the customer asked me to paint six miniatures of Polish Pancerni taken from the Assault Group's set. The lances are taken from 45 mm hardened Northstar's spears. Four figures are left to finish the order. Next time I will describe some facts about the XVIIth century Pancerni.


czwartek, 27 lutego 2014

Problem natury religijnej / A religious problem


Tajemnica została odkryta! Tajna sekta kakure nenbutsu została ujawniona przez zdrajcę. Pobliski klasztor przysłał kilku mnichów sohei, aby nawrócić lokalnego daimyo z powrotem na drogę shinto.
The secret was revealed. A mysterious kakure nenbutsu sect was betrayed by a traitor. A nearby monastery sent some sohei monks to turn back the local daimyo to the way of shinto.


Adepci kakure nenbutsu są gotowi do obrony swoich poglądów...
Kakure nenbutsu adepts are ready to defend their beliefs...


...zaś mnisi są zdeterminowani, aby ich pozyskać.
...and sohei are determined to reclaim them.


Pierwsze nawrócenie!
The first conversion!


Wkrótce będą kolejne.
Soon will be the next proselytisms.


Natępny, który odzyskał wiarę był samuraj trzeciej rangi. Szacuneczek!
Next was the 3rd rank samurai. Respect!


Dyskusja nabrała rumieńców.
Debate gains momentum.


To był mój pierwszy kontakt z Roninem. Jestem pod wrażeniem jego dynamiki. Dzięki Kadzik za grę, mam nadzieję, że ponownie omówimy ten problem natury religijnej z Twoimi mnichami już wkrótce :)
It was my very first contact with Ronin. I'm impressed with the dynamics of the gameplay. Thanks Kadzik for the game, I hope I will discuss this religious problem with your sohei once more :)