wtorek, 14 kwietnia 2015

Brytyjski oddział leśny (1) / British wilderness force (1)


Czas złapać oddech! Po moich zmaganiach z piętnastką, pomalowałem coś dla mnie ciekawswzego w większej skali. Brytyjscy Rangersi - bo o nich mowa - są w sam raz, aby poprawić mi humor i podnieść morale. Kiedyś malowałem British Wilderness Force Northstara na własny użytek. Dziś maluję te figurki po raz kolejny, ale już na zamówienie. Ot znak czasu ;)

Time to take some breath! After my grapple with 15 mm I have painted something larger and pleasant to me. The British Rangers - these are enough to rise my morale and to cheer me up. Once I painted that Northstar's British Wilderness Force set to me. Today I paint one more time these figures, but as a commission. This is the sign of the times ;)

niedziela, 12 kwietnia 2015

Dowódcy polsko-litewscy / Polish-Lithuanian command group


Gotowe! Cały podjazd polsko-litewski do Ogniem i Mieczem jest skończony! Wszystkie figurki już spakowane, czekają na wysyłkę do klienta. Mam szczerą nadzieję, że będzie zadowolony z mojej pracy :)

Done! The whole Polish-Lithuanian skirmish war party for By Fire & Sword is already finished! All miniatures are packed and ready to dispatch to my client. I really hope he will be satisfied with these models :)

środa, 8 kwietnia 2015

Pancerni (4)


I znów figurki do Ogniem i Mieczem.

Siły polsko-litewskie zawsze chętnie powitają kilka chorągwi pancernych. Te należą wchodzą w skład sporego zamówienia, które niebawem skończę. Zostały mi tylko dwie podstawki dowódców, aby zrealizować zamówienie.

Once again miniatures for By Fire & Sword. Polish-Lithuanian forces always need some Pancerni cavalry. These are the part of large commission. Only two bases of commanders left to fulfill the client's order.

niedziela, 5 kwietnia 2015

Christus Resurrexit


Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.
(J 11,25-26)

Jezus zwyciężył, to wykonało się, szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc! Alleluja!

I am the resurrection and the life. He who believes in me will live, even though he dies; and whoever lives and believes in me will never die.
(John 11:25-26)

Glory to the Lord for Christ's Resurrection! Hallelujah!

piątek, 3 kwietnia 2015

Hescy Jegrzy / Hessen Jaegers


Kolejne zamówienie. Tym razem to hescy Jegrzy wykonani przez Perry Miniatures.

Podczas Amerykańskiej Wojny o Niepodległość, Landgraf Fryderyk II z Hessen-Kassel (było kiedyś takie małe państewko w północnej Hesji) i inni niemieccy książęta wynajęli część swoich armii na rzecz Wielkiej Brytanii, która wysłała te oddziały do walki z rebeliantami w czasie Wojny o Niepodległość Stanów Zjednoczonych. Blisko 30 tysięcy tych najemników walczyło w Ameryce Północnej. Zwano ich Hesami, gdyż najliczniejsza grupa żołnierzy pochodziła właśnie z Hesse-Kassel. Przybyli na ziemię amerykańską w zorganizowanych oddziałach z własnymi mundurami, sztandarami, uzbrojeniem i kadrą oficerską.

Another commission. This time these are the Hessen Jaegers from Perry Miniatures.

During the American Revolutionary War, Landgrave Frederick II of Hesse-Kassel (a small independent country in northern Hesse) and other German princes hired out some of their regular army units to Great Britain for use to fight against the rebels in the American revolution. About 30,000 of these men served in North America. They were called Hessians, because the largest group came from Hesse-Kassel. They came not as individuals but in entire units with their usual uniforms, flags, weapons and officers.

poniedziałek, 30 marca 2015

Nieco polskiej jazdy / Some Polish cavalry


Witajcie po dość długiej przerwie. Przepraszam, że dawno nie pisałem, ale ostatnio nieco chorowałem. A jednak nie próżnowałem - pomalowałem dwie chorągwie polskiej jazdy kozackiej oraz jedna kompanię polskich dragonów.

Wszystkie modele wyprodukował Wargamer do Ogniem i Mieczem, pomalowałem je na zamówienie.

Hello after quite long time. I am very sorry I haven't written for so long. I was ill. But I have painted some miniatures during my illness - two units of Polish cossack-style cavalry and company of Polish dragoons.

All models are made by Wargamer for By Fire & Sword and painted as a commission.

piątek, 20 marca 2015

Normańscy kusznicy / Norman crossbowmen


Kusza to krótkie łuczysko zamontowane do drewnianego łoża, cięciwa jest naciągana ręcznie bądź mechanicznie. Strzela bełtami wyposażonymi w stalowe groty. Ma dużą siłę przebicia, ale jest dość wolna w obsłudze. Mimo, że nie zostało to pokazane na Tkaninie z Bayeux, wiemy jednak z prac Williama z Poitiers, francuskiego kronikarza, że Normanowie używali kusz w bitwie pod Hastings.

Modele firmy Gripping Beast , pomalowane na zamówienie.

The crossbow is a short bow mounted on a stock or tiller and was at this drawn (spanned) by hand, bracing the feet against the bow. It fired short arrows or bolts with iron heads and parchment flights. Powerful, but it was slow to use. Although not shown on the Bayeux Tapestry, there is documentary evidence in the work of William of Poitiers, a French chronicler, that the Normans used crossbows at the Battle of Hastings.

The models are Gripping Beast's, painted as a commission.

środa, 18 marca 2015

Normańscy łucznicy / Norman bowmen


Podczas gdy większość ilustracji przedstawia klasycznych Normanów jako wojowników z mieczami i migdałowymi tarczami, łuk był istotnym elementem w normańskiej sztuce walki. Książę Wilhelm był znanym łucznikiem, umiejętność posługiwania się łukiem była wśród Normanów popularna. Ubrania na figurkach znacznie się różnią. Dwóch z nich nosi koszulki kolcze, część nosi stalowe hełmy, gdy pozostali są całkiem nieopancerzeni. Dokładnie tak samo, jak na Tkaninie z Bayeux.

Te modele są częścią bandy normańskiej do Sagi odlanych przez Gripping Beast . Pomalowane na zamówienie.

While many will picture the classic Norman as having a sword and kite-shield, archery was actually in increasingly important part of Norman warfare. Duke William himself was a renowned bowman, and the bows were put to good use by the Normans. The costume of these men varies considerably. Two of them have the mail hauberk, some have the steel helmets, while others are quite unarmoured. Exactly as we can see at Bayeux Tapestry.

These models are part of Gripping Beast's Norman Saga warband. Painted as a commission.

poniedziałek, 16 marca 2015

Brytyjscy piechurzy (2) / British regulars (2)


Brytyjscy piechurzy zyskali sławę dzięki nieustępliwości, dyscyplinie i profesjonalizmowi. Od pól Europy, po dziką Afrykę, przez wyspy karaibskie, aż do gór Dalekiego Wschodu, żołnierze królewscy zmagali się z przeciwnościami losu utrzymując żelazną dyscyplinę. Ale dopiero w gęstych, ciemnych lasach Ameryki Północnej przyszło im się zmierzyć z naprawdę trudnymi wyzwaniami...

Żołnierze ci zostali pomalowani na zamówienie w barwach 44-go pułku piechoty.

British regulars have earned a reputation for being stubborn, well disciplined and proffessional. From fields of Europe, to the wilds of Africa, the islands of Caribean and the mountains of Far East, King's soldiers have fought against tough odds and maintained their iron discipline. The dense, dark forest of North America would prove to be one of the toughest challenges the Redcoat would face...

Those soldiers from 44th Regiment of Foot are painted as commission.


czwartek, 12 marca 2015

Brytyjscy piechurzy (1) / British regulars (1)


Nowy klient oznacza nowe wyzwania. Tym razem to zamówienie jest bliskie memu sercu - siły brytyjskie do Muszkietów i Tomahawków z Conquest Miniatures. Właściciel tych figurek być może będzie moim stronnikiem w najbliższej rozgrywce. Czuję się niemal jakbym malował dla siebie ;)

A new client means new challenges. This time a commission that is close to my heart - British forces for Muskets & Tomahawks by Conquest Miniatures. The owner of those miniatures could be my ally in nearest campaign. So I feel I'm painting almost for my own sake ;)