piątek, 5 lutego 2010

Jeden precyzyjny atak / One precise attack

Druga armia macedońska nadciągnęła, aby zaatakować moich Persów. Szybkim i zręcznym manewrem przechwycili wzgórze. W tym czasie ich lekka piechota zajęła las i rozpoczęła przygotowania do ataku na moja flankę.
Second Macedonian army arrived to attack my Persians. With quick and clever maneuver they took the higher ground. Meanwhile their light infantry units captured the forest and they prepared to attack my flank.


Podjąłem desperacką decyzję i ustawiłem mój rydwan z kosami na pozycji do ataku na macedońskiego generała. Zagrałem va banque i użyłem rydwanu niczym pioruna kulistego. Chciałem wygrać bitwę jednym precyzyjnym atakiem.
I made the desperate decission and I was preparing my scythed chariot for deadly charge against Macedon general. I was playing va banque with using the chariot as a ball lightning. I wanted to win the game with one precise attack.


Ale rydwan z kosami zawiódł. Zabrakło jednego oczka na kostce.
But the scythed chariot failed. Lack of one point on the die decided.


Moja linia pękła. Scytowie uciekli. Moja armia została zniszczona jednym precyzyjnym atakiem. Cóż za krzywy uśmiech losu!
My line was broken. Scythians ran away. My army was destroyed by one precise attack. What a twisted smile of fortune!

Brak komentarzy: