niedziela, 4 października 2009

Legatus, cornicen et optio


Skończyłem element dowodzenia mojego legionu. Na tej podstawce znajduje się legat legionu w purpurowym płaszczu, który był oznaką jego rangi. Przy okazji warto zauważyć, że dziś purpura kojarzy się z kolorem czerwonym, natomiast w starożytności barwnik ten był osiągany ze skorupiaków Purpura haemastoma oraz Murex trunculus (szkarłatniki i rozkolce). Odcienie były różne, ale zawsze barwą przypominały raczej odmiany fioletu niż czerwieni. Dla porównania - pionowy pasek na tunice trębacza to purpura tyryjska - oznaka statusu ekwity i zarazem przykład na różne odcienie purpury w starożytności, jakże inny od koloru płaszcza legata.

Wspomniany trębacz (cornicen) to młody oficer, wywodzący się z elit ekwickich. Będący na początku swojej kariery wojskowej, a być może politycznej, gdyż w Republice Rzymskiej nieodbycie służby wojskowej - eliminowało jakiekolwiek szanse w polityce. Trębacz podobnie jak w późniejszych epokach przekazywał rozkazy, w tym przypadku trybuna przy pomocy sygnałów dźwiękowych.

Komendy można także otrzymywać osobiście, co czyni właśnie trzecia postać - optio. Zbliżył się do legata, aby odebrać rozkazy od swojego zwierzchnika. Symbolem jego funkcji w legionie jest jego bogato zdobiona laska.

Brak komentarzy: