poniedziałek, 10 listopada 2008

Helleńskie dywizje

Wczoraj nie mogłem zasnąć. Lecz zamiast liczyć barany, zacząłem rachować hoplitów w falandze. Wyliczanki miały związek z moją nowo tworzoną armią Symmachii Spartańskiej. Zastanawiałem się jaka powinna być konstukcja oddziałów helleńskich z tego okresu. W oparciu o opracowanie "Greece and Rome at war" Petera Connolly'ego, który swe badania oparł na traktatach Ksenofonta, postanowiłem zorganizować moją armię następująco:

1. Armia spartańska
- Jeden element armii, czyli podstawka to pentekostys - pododdział falangitów składający się z ok. 50 hoplitów.
- Dwie podstawki tworzą lochos (czyli mniej więcej setkę ludzi)
- Osiem podstawek (4 lochosy) tworzą dywizję zwaną mora, na jej czele stał polemarcha. Jest to oddział w zasadach do Field of Glory zwany Battle Group.

Dodam jeszcze, że armia Sparty składała się z sześciu morai, na jej czele stał król. W pierwszej dywizji był oddział hippeis, doskonale uzbrojonych weteranów w liczbie 300, posiadających potomków płci męskiej. To właśnie taki elitarny oddział walczył pod Termopilami.

2. Armia sojuszników Sparty.
Takie miasta jak Korynt, Tegea, Megara, Sykion i Mantineja, a także Teby wraz z całą Beocją, stanęły po stronie Sparty w wojnie peloponeskiej. Wszystkie te miasta miały zorganizowaną armię według starego wzoru. Notabene tak samo zorganizowana była armia strony przeciwnej, czyli Związku Morskiego, na czele którego stały Ateny. I tak:
- Jeden element armii, czyli podstawka to pentekostys - pododdział falangitów składający się z ok. 50 hoplitów.
- Dwie podstawki tworzą lochos (czyli mniej więcej setkę ludzi)
- Sześć podstawek (3 lochosy) tworzą dywizję zwaną taxis, na czele której stoi taxiarcha. Jest to oddział w zasadach do Field of Glory zwany Battle Group.

Armia starego wzoru składała się dziesięciu taxeis, na jej czele stał strategos.

Aby nie komplikować konwersji historycznych oddziałów dla potrzeb FoG pominąłem liczebność lochosów i głębokość falangi. Zbyt wielkie komplikacje by to wprowadziło.

Każdy gracz oczywiście może powiedzieć, że jego mora jest mniejsza, bo ma niepełny skład po przebytych kampaniach, lub stwierdzić, że jego taxis ma dodatkowe lochosy, na skutek nadwyżki garnących się ochotników. Takie jest ich zbójeckie prawo i na to pozwalają im przepisy do FoG'a. Jednak moja armia Symmachii będzie się składała z grup bojowych w liczbie 8 dla Sparty i 6 dla helleńskich sojuszników.

1 komentarz:

Pablo pisze...

Najbardziej sensowne ustawienie jakie udało mi się wymyślić na bazie podstawek do DBMM to
1 baza = 64ludziów w 3, 4 rzędach co daje dla:

- wczesnych Sartan (7 lochos)
1 lochos = 2 x 4 bazy (dwa rzędy)
- późna Sparta (6 morii)
1 mora = 3 x 3 bazy(trzy rzędy)
- falanga Macedońska
1 syntagma = 4 x 1 (cztery rzędy)

Problem pojazwia się przy Republice Rzymskiej ponieważ mamy w szeregu 20 nie 16 piechurów ale jeżeliprzyjmiemy że jest to szerokość porównywalna to mamy:

Dla Triarii, Principes:
1 manipuł = 2 x 1 baza (dwa rzędy)
Dla Hastati:
1 manipuł = 1 x 1 baza
Co daje nam całą kohortę itd...

Pzdr