czwartek, 22 kwietnia 2010

WIP - Eques Romanus II


Kolejny rzymski kawalerzysta jest gotowy. Tym razem zdecydowałem się pomalować z pewną dawką samnickich wpływów. Szczególnie tarcza jest pomalowana w oskańskim stylu. To rzymski ekwita, którego przodek był samnickim szlachcicem, który uzyskał rzymskie obywatelstwo.
Another Roman cavalryman is ready. This time I decided to paint him with Samnite influences. Especially a shield has Oscan paintings. It's Roman eques, his ancestor was Samnite nobleman who gained status of Roman citizen.

2 komentarze:

GEM Team pisze...

love the paintjob

Yori pisze...

Thanks! Soon I will show you a finished element with these minis. I hope you will like it too :)