poniedziałek, 5 kwietnia 2010

Principes


Gdy hastati nie byli w stanie znaleźć rozstrzygnięcia w bitwie, wówczas mogli wycofać się przez luki między manipułami i zreorganizować się za linią triarii. Kolejną linią wojsk była linia principes, która składała się z wojowników będących w kwiecie wieku (od 25 do 30 roku życia) posiadających dostateczne środki, aby zaopatrzyć się w zbroję. Kolczuga cieszyła się największym uznaniem. Linie hastati i principes były czasami wprowadzane do bitwy w odwrotnej kolejności, prawdopodobnie po to, aby uniknąć strat wśród lżej uzbrojonych hastati. Dionizjusz z Halikarnasu wspomina, że w czasie inwazji Pyrrusa principes używali włóczni typu hasta longa. Dopiero w pewnym momencie trzeciego wieku zostały one zamienione na pila. A ponieważ moją armię Rzymskiej Republiki przygotowuję dla okresu walk z Pyrrusem, postanowiłem uzbroić moich principes w hastae longae.
If the hastati were unable to achieve victory, they would withdraw through the gaps in the maniples and re-form behind the triarii. Second line were ready to engage. The principes were formed from men in the prime of life (25-30 years old) with sufficient funds to provide themselves with body-armour. The most popular were chainmail. The order of the principes and hastati was sometimes reversed, presumably to avoid casualties among lighter-armed hastati. Dionysus of Halicarnassus writes the principes carried the hasta longa during the Phyrric Wars. At some point in the middle of the 3rd century they exchanged their hastae for pila. Because I'm preparing my Camillian Roman army for fighting in the age of Phyrrus, so I decided to arm my principes with hastae longae.

Brak komentarzy: