piątek, 16 kwietnia 2010

Rorarii et leves


Liwiusz wspomina, że w czwartym wieku leves używali jednocześnie długiej włóczni hasta longa oraz oszczepów zwanych hasta velitaris, słowem nie wspomina, aby używali mieczy lub tarcz. Identyczne oporządzenie przypisuje lekkim oddziałom wcześniejszego typu armii, opartego na hoplitach. Ekwipunek ten prawdopodobnie był identyczny w oddziałach rorarii.

Pierwsza linia hastati składała się z 15 manipułów liczących około 60 ludzi każdy. 20 leves było dołączonych do każdego manipułu.

Peter Connolly uważa, że rorarii byli dobrze zorganizowani, posiadali swój proporzec zwany vexillia, który był noszony przez vexillariusa. W szyku zajmowali miejsce za triarii, prawdopodobnie byli identycznym oddziałem jak leves. I spełniali takie same zadania - harcowali przed głównym uderzeniem całej linii. Rorarii byli przypisani do trarii, tak jak leves do hastati.

Livy describes the leves of the 4th century army as carrying spear hasta longa and javelins called hasta velitaris, with no reference to sword or shield. This is the same equipment he allots to light infantry of the earlier hoplite-based army and would probably also the armament of the rorarii.

The front line of hastati were divided into 15 maniples of about 60 men. 20 leves were attached to each maniple.

Peter Connolly regards the rorarii as well organised with their own flag-type banner called vexillia carried by vexillarius. They were placed behind the triarii and probably they were the same type of unit like leves. And they had the same role - skirmishing before the main attack of the whole line. The rorarii were attached to triarii as the leves were attached to hastati.

Brak komentarzy: