czwartek, 27 lutego 2014

Problem natury religijnej / A religious problem


Tajemnica została odkryta! Tajna sekta kakure nenbutsu została ujawniona przez zdrajcę. Pobliski klasztor przysłał kilku mnichów sohei, aby nawrócić lokalnego daimyo z powrotem na drogę shinto.
The secret was revealed. A mysterious kakure nenbutsu sect was betrayed by a traitor. A nearby monastery sent some sohei monks to turn back the local daimyo to the way of shinto.


Adepci kakure nenbutsu są gotowi do obrony swoich poglądów...
Kakure nenbutsu adepts are ready to defend their beliefs...


...zaś mnisi są zdeterminowani, aby ich pozyskać.
...and sohei are determined to reclaim them.


Pierwsze nawrócenie!
The first conversion!


Wkrótce będą kolejne.
Soon will be the next proselytisms.


Natępny, który odzyskał wiarę był samuraj trzeciej rangi. Szacuneczek!
Next was the 3rd rank samurai. Respect!


Dyskusja nabrała rumieńców.
Debate gains momentum.


To był mój pierwszy kontakt z Roninem. Jestem pod wrażeniem jego dynamiki. Dzięki Kadzik za grę, mam nadzieję, że ponownie omówimy ten problem natury religijnej z Twoimi mnichami już wkrótce :)
It was my very first contact with Ronin. I'm impressed with the dynamics of the gameplay. Thanks Kadzik for the game, I hope I will discuss this religious problem with your sohei once more :)

Brak komentarzy: