poniedziałek, 1 marca 2010

Indyjskie gwardzistki / Indian guardswomen


Megastenes, poseł seleukidzki wspomina, że Czandragupta Maurja otaczał się uzbrojonymi gwardzistkami, towarzyszącymi mu na polowaniach, podczas jazdy na koniu, słoniu czy w rydwanie. W bitwie mogły walczyć konno. Ich nakryciem głowy był materiał okręcony wokół upiętych wysoko włosów. Były częściowo obnażone, ale uzbrojone w zakrzywiony miecz zwany nistrimsa. Jedna z moich pań ma oszczep, zaś druga kawaleryjską włócznię. Gdybym był Czandraguptą Maurją - ofiarowałbym im śnieżnobiałe wierzchowce. Jednak będąc tylko skromnym malarzem figurek - mogę jedynie ich konie pomalować na biało :)
Megasthenes the Seleucid envoy records Chandragupta Maurya attended by armed guardswomen escorting him on the hunt, riding horses, elephants and chariots. If they fought in battle they may have been mounted. Their headgears are clothes wound around pilled-up hair. They are half-naked, but armed with curved swords called nistrimsa. One of my lady has javelin and second lady has cavalry spear. If I were Chandragupta Maurya I would give my guardswomen the pure-white horses. But as a simple minis-painter I can only paint their horses white :)

2 komentarze:

Jarek pisze...

Armia coraz piękniejsza ;)

Yori pisze...

Będę mógł grać tylko z pełnoletnimi przeciwnikami ;P