czwartek, 25 marca 2010

Kolacja w Tartarze / The dinner in Tartar

Dziś był dobry dzień na granie. Rozegrałem dwie fantastyczne potyczki przeciwko prawemu skrzydłu greckiej armii. W pierwszej walce moi Persowie wraz z trackimi sprzymierzeńcami starli się z siłami helleńskimi. To była niezwykle pasjonująca gra.
Today was a good day for wargaming. I fought two fantastic battles against Greek army's right wing. At first battle my Persians with Thracian allies fought against the united Greek forces. It was very interesting game.

Tebańscy hoplici maszerujący w kolumnie na spotkanie ze swoim fatum:
Theban hoplites in column are marching to meet their fate:


Tego dnia wielu tebańskich hoplitów spożyje kolację w Tartarze:
This day many Theban hoplites will dine in Tartar:


Kolejna bitwa - tym razem Fortuny odwróciły od nas swe oblicza. Wielu dobrych Persów i Kartagińczyków poległo z ręki zaciekłych Tebańczyków i Tessalów:
Another battle - this time the Fortunes turned away our luck. Many good Persians and Carthaginians was killed by ferocious Thebans and Thessalians:

Brak komentarzy: