poniedziałek, 18 stycznia 2010

Perska szlachta / Persian noblemen


Trzonem kawalerii Achemenidów była średnia szlachta. Najdzielniejsi żołnierze otrzymywali nadania na nowo podbitych ziemiach, aby mogli utrzymać konia i odpowiednie uzbrojenie. Na czele konnych szlachciców stał Asapatis - Mistrz Konia. Przeciętny szlachcic był uzbrojony w grubą, pikowaną kurtkę lub skórzaną, lakierowaną zbroję - linothorax. Jego bronią były dwie włócznie zwane palta, jedna służyła do rzucania, druga do pchnięć. Przy boku nosili krótki miecz zwany acinces. Boczną bronią był czekan kawaleryjski. Podobnie jak pozostałe formacje kawaleryjskie nie używali tarcz. To właśnie kawalerii szlacheckiej państwo Achemenidów zawdzięczało swoją siłę.

The core of Achaemenid cavalry were medium noblemen. The bravest soldiers were granted by the king who distributed conquered lands among them so that they could raise horses and fight as cavalry. They served well under the command of Asapatis - Master of Horse. A nobleman was armed with hard textile jacket or linen armour - linothorax. His weapon were two spears - one thrusting and one throwing spear called palta. The nobleman carried the sword ascines and secondary weapon - a cavalry pickaxe. Persian cavalrymen haven't got any shields. The Achaemenid military strength laid in their noblemen cavalry.

2 komentarze:

Geordie an Exiled FoG pisze...

Excellent :)

Yori pisze...

Thanks! Xyston makes perfect miniatures and Vallejo has great paints. This is my secret recipe :)