piątek, 4 grudnia 2009

Na warsztacie: czeski rycerz / On the workbench: czech knight


Dotychczas nie miałem w zwyczaju pokazywania nieskończonych prac. Jednak dziś w ramach wyjątku zrobię sobie wycieczkę do średniowiecza. Będąc pod wpływem prac Tomka prezentowanych na jego blogu oraz zachwycony prozą Andrzeja Sapkowskiego - mam tu na myśli jego "Trylogię Husycką" - postanowiłem zrobić sobie kilka elementów wojsk husyckich do DBA. Pierwszy z nich to będzie 3Kn (Gen). Na początek na warsztat trafił Jan Roháč z Dubé. Nie mam doświadczenia w malowaniu średniowiecznych zbroic, ale ta płytówka jest moim zdaniem zadowalająca. Teraz na warsztat idą kolejni czescy rycerze.

I don't like to reveal an unfinished works. Today I will make the exception to a rule and I will make a trip to the medieval ages. I'm very stunned by Tom's ideas presented at his blog and inspired by Andrzej Sapkowski's "Hussite Trilogy". I made decision to build some hussite army's elements. The first will be the DBA 3Kn (Gen). I started my works with Jan Rohac of Dube's figure. I haven't got an experience with painting a medieval armour, but Rohac's full plate looks quite good. Now I will put another knight on my workbench.

Brak komentarzy: