czwartek, 14 marca 2013

Melophoroi


Melophoroi w języku greckim oznacza "dzierżący jabłko" i odnosi się do perskich gwardzistów królewskich, nazwanych tak od złotych kul ozdabiających dolną część krótkich perskich włóczni, będących jednocześnie przeciwwagą dla grotu.

Moje figurki są wzorowane na tratowanych wojownikach ukazanych na mozaice z Issos. Ich bliskość względem królewskiego rydwanu wskazuje na to, że należą do gwardii. Jeden z nich posiada tarczę taką, jakiej używali greccy i azjatyccy hoplici. Tymczasem drugi posiada łuk. Możemy z tego wnioskować, że przynajmniej część oddziału to byli łucznicy. Najbardziej prawdopodobne jest, że meloforzy byli mieszaną formacją tarczowników i łuczników, podobnie jak tradycyjni perscy sparabara.

Tarcza gwardzisty na mozaice jest gładka, ale przypuszczam, że to celowy zabieg artysty (aby ukazać w niej odbicie przerażonego Persa). Inna okrągła tarcza na obrazie posiada już malowidła. Z kolei miniatura tarczy, którą możemy podziwiać w British Museum (nr. kat. 123933) jest ozdobiona twarzą Besa (egipskiego bóstwa). Badania ultrafioletowe sarkofagu Aleksandra ukazują nam kolejne malowidła na tarczach.

Postanowiłem więc użyć kalkomanii Little Big Men Studio, aby ozdobić hoplony moich meloforów. Historyczność tego zabiegu może być przedmiotem dyskusji, ale z pewnością oddział ten lepiej zaprezentuje się na stole do gry.


Melophoroi in old-Greek means "apple-bearers" who were the Achaemenid royal guards, so called from the golden apples decorating their spearbutts, traditional spherical counterweight of the short Persian infantry thrusting spear.

My figures are based on two fallen warriors on the Issos mosaic. Their proximity to the King suggests they are foot guards. One has shield of the type carried by Greek and Asiatic hoplites while the other carries a bow. We may deduce that the part of the unit were the bowmen. Probably melophoroi were mixed force of spearmen and archers as traditional Persian sparabara.

The guard shields on the mosaic is plain bronze, but I think it's only artist's imagination (to show the mirror image of the scared Persian face). Another round shield from the Issos mosaic has the blazon. The shield miniature which we can see in British Museum (catalogue no. 123933) is a decorated with head of Bes (Egyptian deity). The ultra-violet studies of Alexander's arcophagus shows us another shields with blazons.

So I decided to use the Little Big Men Studio's transfers to decorate the hoplons of my melophoroi. Maybe historical accuracy could be speculative, but those shields look nice on the tabletop.

7 komentarzy:

Inkub pisze...

Jak zwykle świetne. Chyba napiszę jeden dłuższy komentarz pochwalny i będę dawał "copy paste" do każdego wpisu;)

Thomas pisze...

Again a very pretty and colourful unit. I personally doubt the existence of mixed spear and archer units, like Delbrück.

Yori pisze...

There are some doubts, but I've prepared these miniatures to play FoG. In that system they're mixed formation and I had no other way out but to paint them as hoplites and bowem separately.

Thanks for your oppinions colleagues :)

Kadrinazi pisze...

Jak zwykle świetna robota, nie dość że pięknie pomalowane to jeszcze z odpowiednim komentarzem historycznym :)

Telamon pisze...

Dobra robota.

quidam corvus pisze...

Podobają mi się :)

Yori pisze...

Bardzo się cieszę, że przypadli Wam do gustu :)