poniedziałek, 4 marca 2013

Krwawa łaźnia pod Sydonem / Bloodbath at Sidon


Wczoraj moje perskie siły ekspedycyjne dotarły pod Sydon, aby zdusić rebelię kotłującą się w naszej fenickiej prowincji. Ze zdumieniem odkryliśmy, że stoi naprzeciw nas armia w pełnej gotowości, wzmocniona najemnikami afrykańskimi i iberyjskimi, przyprowadzonym przez Kadzika - doświadczonego kartagińskiego generała. Zwabiono nas w pułapkę. Mieli na nas przygotowane nawet słonie afrykańskie!

Yesterday my Persian expeditionary forces arrived to Sidon to quell a rebellion of our Phoenician province. It surprised me to see them ready to battle reinforced by African and Iberian mercenaries led by Kadzik - experienced Carthaginian general. We were caught in ambush! They even had the African elephants!

Szybko opracowałem plan działania - Kapadocy, Baktrowie i rydwany dostały rozkaz powstrzymania słoni osłanianych przez sydońską szlachtę tak długo, jak to możliwe.
Quickly I have prepared my plan - Kappadokians, Bactrians and chariots had an order to stop the elephants screened by Sidon noblemen cavalry.


Takabara, kardakowie i najemni hoplici dostali polecenie dotrzymania pola afrykańskim falangitom i iberyjskim scutarii.
Takabara, the kardakes and mercenary hoplites had an order to halt African phalangites and Iberian scutarii.


Moja gwardyjska kawaleria i szlachta wspierani przez Paflagonczyków mieli uderzyć tak, aby wejść przeciwnikowi na flankę i tu rozstrzygnąć bitwę.
My guard cavalry and nobles screened by Paphlagonians had an order to destroy the enemy's flank and to find the final resolution of a battle.


To był cel mojego ataku - odkryta flanka tych falangitów.
This was a target of an attack - the flank of these phalangites.


Bitwa się rozpoczęła.
The battle have started.


Pierwszy cel udało się osiągnąć błyskawicznie, numidyjska lekka jazda poszła w rozsypkę pod naciskiem Paflagończyków.
The first goal was achieved, Numidian light cavalry was destroyed by fierce Paphlagonians.


Moja kawaleria znalazła się w doskonałej pozycji do szarży.
My cavalry have taken the nice position to a charge.


Kapadocy choć walczyli desperacko, skutecznie powstrzymywali słonie na swoim odcinku.
Kappadokians fought desperately, but elephants were halted.


Zwycięstwo na moim lewym skrzydle wydawało się być przesądzone, niestety moja falanga zaczęła się kruszyć.
Victory at our left wing was a question of time, but my phalanx started to bursting at the seams.


Dam radę! Dam radę!
I can manage! I can manage!


Bitwa rozsypała się na mniejsze części. Reasumując przegrałem. Armia rebeliantów nie została rozpędzona na cztery wiatry, a ja miałem cięższe straty. Ale jestem niezwykle zadowolony. To była naprawdę świetna gra i wiele się dziś nauczyłem o specyfice FoGa. Dzięki Kadzik za tę krwawą łaźnię!
The battle have fallen into pieces. To sum up the foregoing I have lost. Rebel army hasn't been destroyed, we have bigger losses. But I'm very satisfied. This was very interesting wargame and I have gained a lot of experience with FoG this day. Thanks a lot Kadzik for this bloodbath!

5 komentarzy:

Kadzik pisze...

Równie pięknie dziękuję za miłą rozgrywkę :)

foliescu pisze...

śliczne figurki macie Panowie, aż miło popatrzeć

Telamon pisze...

Fajne.

Thomas pisze...

Another fine report. It's really a pleasure to see all these great painted miniatures in action!

Phil pisze...

Very nice report, great pictures and figures!
Phil.